Wijzigingen per 1 oktober 2020, tenzij anders vermeld

Hier vind je een overzicht van alle wettelijke wijzigingen.

Heb je een vraag over de wijzigingen?
Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt terecht in je KBC-kantoor of -verzekeringsagentschap of bij onze experts van KBC Live.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • In het kader van de Shareholder Rights Directive kan de bank op aanvraag:
  • informatie geven over de algemene vergaderingen van bepaalde vennootschappen waarin je hebt belegd;
  • een bevestiging bezorgen van je stemgerechtigde posities als je aan een algemene vergadering wilt deelnemen.
 • Bij de stopzetting van de klantrelatie heb je twee maanden de tijd om je effecten over te schrijven.

Deze en alle andere wijzigingen vind je hier.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • KBC kan de orders voor schuldinstrumenten voortaan op twee platformen uitvoeren:
  • Multilateral Trading Facility (MTF) van Bloomberg,
  • Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs).
 • Orders in hedgingproducten worden aangevuld met de prijsbepaling voor OTC-grondstoffenderivaten.
 • Effectenfinancieringstransacties worden beperkt tot repo- en reverserepotransacties.

Het gewijzigde "Orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank NV" vind je hier.

Je nieuwe KBC-Debetkaart is voortaan onmiddellijk na je aanvraag digitaal beschikbaar in KBC Mobile. Zo kun je al online betalingen doen nog voor je je fysieke kaart ontvangt.

Het nieuwe reglement vind je hier.

Ben je het niet eens met deze wijziging?
Dan kun je je KBC-Debetkaart zonder kosten stopzetten.

De bijdragen die je vóór je eventuele arbeidsongeschiktheid in je KBC-Life Pension Plan - (Sociaal) VAPZ stortte, houden we niet meer af van het bedrag dat je ontvangt uit het solidariteitsfonds.

Het nieuwe reglement vind je hier.

Omdat we de veiligheid van KBC Local en e-Reporting in de toekomst niet meer kunnen garanderen, worden ze binnenkort stapsgewijs stopgezet. Natuurlijk kun je verder online blijven bankieren via het KBC Business Dashboard.

Meer informatie vind je hier.

 • De diensten van de portefeuilles KBC-Raadgevend Beheer, Comfort Portfolio en Trade Access worden samengevoegd in de nieuwe KBC Private Banking-Portefeuille.
 • Het KBC Private Banking-Beleggingsadvies is altijd gebaseerd op een portefeuillebenadering. Dat betekent dat we bij elk advies rekening houden met de risico’s van je totale portefeuille in plaats van je individuele beleggingen.
 • Je hebt voortaan slechts één risicoprofiel voor je samengevoegde vermogen in de KBC Private Banking-Portefeuille.
 • De beleggingen van de service "Toevoegen Boleroposities" (zonder optieposities) worden voortaan gerapporteerd in je KBC Private Banking-Portefeuille. KBC houdt bij het beleggingsadvies rekening met die beleggingen.
 • Voor portefeuilles met vruchtgebruik wordt het risicoprofiel op naam van de blote eigenaar(s) gebruikt voor het advies. De vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s) kunnen samen een beleggingsstrategie kiezen gelijk aan of defensiever dan het risicoprofiel. Enkel als er meerdere blote eigenaars zijn, kan de vruchtgebruiker het risicoprofiel bepalen.
 • De frequentie van de portefeuillebespreking is aangepast aan het unieke risicoprofiel.
 • De in de Globale Serviceovereenkomst KBC Private Banking genoemde volmachthebber kan ook de beleggingsstrategie wijzigen.

Je vindt de nieuwe overeenkomst in KBC Invest, onder "Profiel" en "Klantgegevens" of je kunt een exemplaar opvragen in je KBC Private Banking-kantoor.

 • Als je voor de vrijgavedatum overlijdt, worden de tegoeden op je KBC-Groei-effectenrekening onmiddellijk overgemaakt aan de begunstigde, en niet meer aan je langstlevende partner of erfgenamen. 
 • De begunstigde kan pas over het tegoed beschikken vanaf de vrijgavedatum die je zelf hebt gekozen. Tot die tijd is de rekening geblokkeerd. Meer details lees je hieronder:

Artikel 7 – Overlijden van de stipulant(en)

Na overlijden van een van de stipulanten blijft het derdenbeding bestaan, maar kan het niet meer worden gewijzigd of herroepen. De tegoeden op de groei-effectenrekening komen dan toe aan de begunstigde. De tegoeden van de groei-effectenrekening worden op zijn naam gezet. De bank brengt de begunstigde of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) hiervan op de hoogte.

De begunstigde kan pas over de tegoeden op de groei-effectenrekening beschikken nadat de vrijgavedatum bereikt is en nadat hij het derdenbeding heeft aanvaard. Als de begunstigde nog geen klant is, moet hij bovendien eerst worden geïdentificeerd conform artikel I.2 van de Algemene Bankvoorwaarden.

De tegoeden op de groei-effectenrekening kunnen wel worden gebruikt om de erfbelastingen/successierechten te betalen, die de begunstigde verschuldigd is op deze groei-effectenrekening.

Als het saldo op de groei-effectenrekening bij overlijden van de stipulant nul (0) euro is, wordt het derdenbeding niet uitgevoerd bij gebrek aan voorwerp. Deze groei-effectenrekening wordt dan opgenomen in de nalatenschap van de stipulant.

Ben je het niet eens met een van de wijzigingen?
Dan kun je je KBC-product of -dienst voor de ingangsdatum van de wijziging zonder opzeggingskosten stopzetten. Als we voor de ingangsdatum geen reactie hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met de wijzigingen.

Op 31 december 2020 loopt de gegarandeerde rente van 1,25% af voor de storting(en) die je in 2001 en/of 2012 deed in je Spaarplushospi. Vanaf 1 januari 2021 garanderen we een rentevoet van 0,10% op het vermogen dat je opbouwde en op de bijkomende stortingen. De nieuwe rentevoet blijft acht jaar gegarandeerd. 

Op 31 december 2020 loopt de garandeerde rente van 1,25% af voor de storting(en) die je in 2001 en/of 2012 deed in je Gezondheidsplan. Vanaf 1 januari 2021 garanderen we een rentevoet van 0,10% op het vermogen dat je opbouwde en op bijkomende stortingen. De nieuwe rentevoet blijft acht jaar gegarandeerd.

KBC zal de persoonlijke digitale assistente Kate aanbieden in haar app KBC Mobile. We hebben de privacyverklaringen aangepast aan de nieuwe dienst. De belangrijkste wijzigingen lees je op pagina 3 van de vernieuwde privacyverklaringen onder de hoofding: Vooraf: De belangrijkste wijzigingen aan deze versie van de Privacyverklaring.

De volledige privacyverklaringen vind je hier.

Een aantal referentierentevoeten – zoals EONIA (Euro OverNight Index Average) – zullen ophouden te bestaan, omdat ze niet voldoen aan de Europese Verordening 2016/1011. Vanaf 1 januari 2021 vervangt KBC de EONIA-referentierentevoet door de €STR-referentierentevoet (€STR = EONIA - 0,085%).

Je vindt de referentierentevoeten op de website van de Europese Centrale Bank (ECB).