Wijzigingen per 1 januari 2023, tenzij anders vermeld

Hier vind je een overzicht van alle wettelijke wijzigingen.

Heb je een vraag over de wijzigingen?
Neem gerust contact met ons op via KBC Mobile. Zo weten onze experts meteen wie je bent en helpen ze je nog sneller.

Nog geen KBC Mobile? Dan kun je terecht bij onze experts van KBC Live op het nummer 078 152 153 en in je KBC-kantoor of -verzekeringsagentschap.

Ook je digitale assistent Kate kan je helpen. Tik bovenaan in KBC Mobile in de zoekbalk en stel je vraag.

Binnenkort geven we onze dienstverlening een stevige upgrade: vanaf maart 2023 maakt KBC Premium Banking namelijk deel uit van KBC Private Banking. Zo kunnen we nog beter de focus leggen op jouw behoeften. We heten je alvast van harte welkom in dit nieuwe verhaal.

Wat zijn de volgende stappen?
Je relatiebeheerder neemt in de loop van 2023 contact met je op om uit te leggen wat dat betekent. Belangrijk om te weten: je KBC Premium Service Overeenkomst wijzigt en heet voortaan KBC Globale Serviceovereenkomst Private Banking. De wijziging gaat in na het gesprek met je relatiebeheerder.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de serviceovereenkomst:

 • Afhankelijk van je beleggersprofiel nodigen we je minstens 1 à 2 keer per jaar uit voor een portefeuillebespreking. We controleren of je portefeuille nog geschikt belegd is en bezorgen je daarvan een rapport. Als je portefeuille niet meer geschikt is of verbeterd kan worden, ontvang je onze beleggingsvoorstellen in het Overzicht van het advies.
 • Als je aandelen in je portefeuille hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden kiezen voor de uitgebreide aandelenservice. Als je daar niet voor kiest, krijg je de basisaandelenservice tegen een basisvergoeding.
 • Je kunt voortaan afwijken van de standaard beleggingsstrategie, in overeenstemming met je beleggersprofiel.
 • Je krijgt toegang tot een ruimer aanbod aanvullende diensten.

Je behoudt je vaste servicevergoeding en voordeeltarief op instapkosten voor fondsen tot de eerste facturatie in 2025. Vanaf dan gelden de tarieven van KBC Private Banking, die je vindt in dit overzicht. Voor de aandelenservice gelden de tarieven van KBC Private Banking vanaf je gesprek met je relatiebeheerder.

Hier vind je de volledige serviceovereenkomst of je kunt kosteloos een exemplaar opvragen bij je relatiebeheerder.

Binnenkort geven we onze dienstverlening een stevige upgrade: vanaf maart 2023 maakt KBC Premium Banking namelijk deel uit van KBC Private Banking. Zo kunnen we nog beter de focus leggen op jouw behoeften. We heten je alvast van harte welkom in dit nieuwe verhaal!

Wat zijn de volgende stappen?
Je relatiebeheerder neemt in de loop van 2023 contact met je op om uit te leggen wat dat betekent. Belangrijk om te weten: je KBC Premium Service Overeenkomst wijzigt en heet voortaan KBC Globale Serviceovereenkomst Private Banking. De wijziging gaat in na het gesprek met je relatiebeheerder.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de serviceovereenkomst:

 • Omdat je koos voor "Laten Beleggen" wijzigt je profielbenadering naar portefeuillebenadering. Dat betekent dat we bij elk advies rekening houden met de risico’s van de individuele belegging en voortaan ook met de impact op je totale portefeuille.
 • Afhankelijk van je beleggersprofiel nodigen we je minstens 1 à 2 keer per jaar uit voor een portefeuillebespreking. We controleren dan of je portefeuille nog geschikt belegd is en bezorgen je een rapport. Als je portefeuille niet meer geschikt is of verbeterd kan worden, ontvang je onze beleggingsvoorstellen in het Overzicht van het advies.
 • Als je aandelen in je portefeuille hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden kiezen voor de uitgebreide aandelenservice. Als je daar niet voor kiest, krijg je de basisaandelenservice tegen een basisvergoeding.
 • Je kunt voortaan afwijken van de standaard beleggingsstrategie, in overeenstemming met je beleggersprofiel.
 • Je krijgt toegang tot een ruimer aanbod aanvullende diensten.

Je behoudt je vaste servicevergoeding en voordeeltarief op instapkosten voor fondsen tot de eerste facturatie in 2025. Vanaf dan gelden de tarieven van KBC Private Banking, die je vindt in dit overzicht. Voor de aandelenservice gelden de tarieven van KBC Private Banking vanaf je gesprek met je relatiebeheerder.

Hier vind je de volledige serviceovereenkomst of je kunt kosteloos een exemplaar opvragen bij je relatiebeheerder.

 • De aandelenservice binnen KBC Private Banking werd aangepast:

- Iedere klant met aandelen in zijn KBC Private Banking-Adviesportefeuille ontvangt standaard de basisaandelenservice.
- Klanten met een specifieke interesse in aandelen en een Adviesportefeuille met minstens 150.000 euro aan aandelen kunnen kiezen voor een uitgebreide aandelenservice tegen een hogere procentuele adviesvergoeding.

De inhoud van zowel de basis- als de uitgebreide aandelenservice wordt toegelicht in artikel 7 van de Globale Service Overeenkomst.
 

 • De procentuele vergoeding voor aandelen in je KBC Private Banking-Adviesportefeuille wordt vanaf 1 april 2023 aangepast. De nieuwe tarieven staan hier vermeld.

Je relatiebeheerder zal met jou de impact van deze wijzigingen voor je portefeuille persoonlijk bespreken op een volgend contactmoment. Hier vind je de volledige serviceovereenkomst of je kunt kosteloos een exemplaar opvragen bij je relatiebeheerder.

Het document met de Essentiële Beleggersinformatie, beter bekend als KIID, onderging een aantal belangrijke wijzigingen:

 • Je krijgt meer transparante informatie over de kosten.
 • De historische rendementen worden vervangen door prestatiescenario’s.
 • Vanaf nu gebruikt het document de vorm en inhoud van het Essentiële-Informatiedocument, kortweg KID, dat je herkent van de verzekeringsproducten en gestructureerde producten. Zo kun je de risico’s, de kosten en hun impact op het rendement met elkaar vergelijken om een geïnformeerde keuze te maken voor je belegt.

Je vindt het vernieuwde document in de fondsenzoeker (zoek op de naam of de ISIN-code van je fonds, die je terugvindt in het “Overzicht Effecten op rekening” dat je per trimester ontvangt). Uiteraard kun je ook kosteloos een exemplaar opvragen in je KBC-kantoor.

Na een wijziging van de Europese regelgeving onderging het KID van (het)(de) beleggingsfonds(en) (dat)(die) je bij ons aangekocht hebt een aantal belangrijke wijzigingen.

Die gaan onder andere over herziene prestatiescenario’s, kostenindicatoren, een wijziging van de berekeningsmethodologie voor transactiekosten, en de vereiste voor bepaalde soorten producten om informatie over in het verleden behaalde resultaten te publiceren.

Je vindt het vernieuwde document in de fondsenzoeker (zoek op de naam of de ISIN-code van je fonds, die je terugvindt in het jaarlijkse overzicht dat je in maart ontvangt). Uiteraard kun je ook kosteloos een exemplaar opvragen in je KBC-kantoor.

Na een wijziging van de Europese regelgeving onderging het KID van (het)(de) beleggingsproduct(en) (dat)(die) je bij ons aangekocht hebt een aantal belangrijke wijzigingen.

De voornaamste aanpassingen in het nieuwe KID zijn (niet limitatief): nieuwe berekeningsmethoden en een herziene presentatie van de prestatiescenario’s, een herziening van de samenvattende kostenindicatoren en een wijziging van de berekeningsmethodologie voor transactiekosten.

Je vindt het vernieuwde document via de zoekbalk (zoek op de naam of de ISIN-code van je beleggingsproduct). In de lijst van ISIN-codes vind je dan jouw beleggingsproduct. Uiteraard kun je ook kosteloos een exemplaar opvragen in je KBC-kantoor. 

Na een wijziging van de Europese regelgeving kreeg het KID van (het)(de) spaar- en/of beleggingsverzekeringsproduct(en) (dat)(die) je bij ons aangekocht hebt een aantal belangrijke wijzigingen.

De voornaamste aanpassingen in het nieuwe KID zijn (niet limitatief): nieuwe berekeningsmethoden en een herziene presentatie van de prestatiescenario’s, een herziening van de samenvattende kostenindicatoren, een wijziging van de berekeningsmethodologie voor transactiekosten en een wijziging van de vereiste voor bepaalde soorten producten om informatie over in het verleden behaalde resultaten te publiceren.

Hier vind je het vernieuwde document (zoek op de naam van je spaar- en/of beleggingsverzekeringsproduct, die je terugvindt in het jaarlijkse overzicht dat je in maart ontvangt). Uiteraard kun je ook kosteloos een exemplaar opvragen in je KBC-kantoor. 

In dit document lees je hoe het beleggingsadvies voldoet aan de MiFID-wetgeving, wat dat voor jou betekent en wat je op welk moment in het beleggingsproces van ons mag verwachten.

De recente wijzigingen zijn enkel relevant voor klanten met vermogensadvies.
In de Adviesbenadering Beleggingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de posities waarover we advies geven en de posities die je zelf moet opvolgen.

Meer weten? Hier lees je alles over de KBC-Adviesbenadering Beleggingen.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,70%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot aan de contractuele pensioenleeftijd.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,30% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot aan de contractuele pensioenleeftijd.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,70%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot aan de contractuele pensioenleeftijd.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,30% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot aan de contractuele pensioenleeftijd.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,40% naar 1,70%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot aan de contractuele pensioenleeftijd. 

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,30% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot aan de contractuele pensioenleeftijd.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,30% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot aan de contractuele pensioenleeftijd.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,30% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot aan de contractuele pensioenleeftijd.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,75% naar 1,75% en die is gegarandeerd tot 31 december 2047.

De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

We hebben de gewaarborgde interestvoet verhoogd van 0,50% naar 1,50%. De wijziging geldt enkel voor nieuwe stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum van je contract.

Je contract heeft een gewaarborgde interestvoet tot een bepaald premieplafond. Voor nieuwe stortingen boven dat plafond verhoogt de interestvoet van 0,50% naar 1,50%.

De wijziging geldt enkel voor je stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023 en die hoger zijn dan het premieplafond op jaarbasis in je contract. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum, zoals bepaald in je contract.

Je contract heeft een gewaarborgde interestvoet tot een bepaald premieplafond. Voor nieuwe stortingen boven dat plafond verhoogt de interestvoet van 0,50% naar 1,50%.

De wijziging geldt enkel voor je stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023 en die hoger zijn dan het premieplafond op jaarbasis in je contract. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum, zoals bepaald in je contract.

Je contract heeft een gewaarborgde interestvoet tot een bepaald premieplafond. Voor nieuwe stortingen boven dat plafond verhoogt de interestvoet van 0,50% naar 1,50%.

De wijziging geldt enkel voor je stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023 en die hoger zijn dan het premieplafond op jaarbasis in je contract. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum, zoals bepaald in je contract.

Je contract heeft een gewaarborgde interestvoet tot een bepaald premieplafond. Voor nieuwe stortingen boven dat plafond verhoogt de interestvoet van 0,50% naar 1,50%.

De wijziging geldt enkel voor je stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023 en die hoger zijn dan het premieplafond op jaarbasis in je contract. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum, zoals bepaald in je contract.

In je contract met een gegarandeerde interestvoet tot een bepaald premieplafond hebben we de gewaarborgde interestvoet voor nieuwe stortingen boven op dat doelplafond vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 0,50% naar 1,50%.

De nieuwe interestvoet geldt enkel voor het gedeelte van je stortingen die we ontvingen vanaf 1 januari 2023 en dat hoger is dan het premieplafond op jaarbasis in je contract. De interestvoet op de bedragen die je spaarde vóór die datum blijft gelden tot de einddatum, zoals bepaald in je contract.