KBC Home & Long-Term Plan

Geniet extra belastingvermindering

KBC Home & Long-Term Plan

Geniet extra belastingvermindering

Veilige formule

Op elke nettostorting krijg je een gegarandeerde intrest. Die wordt mogelijk aangevuld met een winstdeelname als de resultaten van KBC Verzekeringen dat toelaten.

Fiscaal gunstig

Je bouwt een pensioen op onder fiscaal stelsel ‘langetermijnsparen’, waardoor je een belastingvermindering tot maximaal 30% geniet (afhankelijk van je inkomen en je persoonlijke situatie)

Soepel

Je kiest zelf wanneer je stort en je kunt het zo afstemmen op je persoonlijke financiële situatie. Storten kan al vanaf 25 euro per maand.

Wat is het KBC Home & Long-Term Plan?

KBC Home & Long-Term Plan is een tak 21-spaarverzekering waarmee je een aanvullend pensioen kunt opbouwen voor en tijdens je pensioen in het fiscale stelsel langetermijnsparen. 

Het is een erg veilige formule, aangezien de interestopbrengst op de gespaarde bedragen gegarandeerd is tot de einddatum van het contract. Voor elke nettostorting garandeert KBC Verzekeringen een interestopbrengst tot de einddatum van het contract. Op dit ogenblik bedraagt die 1,50%. 

Starten met langetermijnsparen kan heel makkelijk in KBC Mobile of KBC Touch.

Wat brengt het KBC Home & Long-Term Plan op?

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke nettostorting (de premie die je betaalt min de kosten en taksen) garandeert KBC Verzekeringen je een vaste interestopbrengst tot de einddatum van je contract. Momenteel bedraagt die interestvoet 1,50%.
 

Deelname in de winst

Boven op de zekerheid van een minimumrendement is een jaarlijkse winstdeling mogelijk. Die winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze is afhankelijk van de economische omstandigheden en de resultaten van KBC Verzekeringen.

Fiscaal voordelig

De premies van deze spaarverzekering komen in aanmerking voor belastingvermindering onder het fiscaal stelsel langetermijnsparen. Je kunt tot 30% van de gespaarde bedragen fiscaal voordeel krijgen via een belastingvermindering, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je tussenpersoon geeft je hierin graag advies op maat. 

Wist je dat...
Je kunt langetermijnsparen prima combineren met pensioensparen. Ben je bovendien getrouwd? Dan kunnen zowel jij als je partner profiteren van het fiscale voordeel van pensioensparen en langetermijnsparen.

Flexibel sparen

Je kunt fiscaal vriendelijk sparen vanaf 25 euro per maand. Je kiest zelf wat het best past bij jouw situatie en jouw gezin. Het bedrag dat je maximaal kunt sparen per jaar hangt af van de hoogte van je beroepsinkomen of pensioen. Het spaarbedrag per jaar voor 2023 is maximaal 2.350 euro.

Wanneer starten?

Zelfs terwijl je je woonkrediet voor je eigen woning afbetaalt, kun je fiscaal voordeel krijgen in het stelsel langetermijnsparen, afhankelijk van de startdatum van je woonkrediet. 
De mogelijkheid tot combineren van beide fiscale stelsels hangt af van je fiscale woonplaats op 1 januari.

De Vlaamse Woonbonus is afgeschaft voor kredieten vanaf 2020. In die situatie kun je ten volle genieten van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen terwijl je je woonkrediet afbetaalt.

Woonkredieten voor je eigen woning die zijn aangegaan tussen 2016 en 2020 laten een beperkte of volledige combinatie toe van langetermijnsparen en de Vlaamse woonbonus, in functie van de startdatum van je krediet en van de aard van je contract.

Een medewerker van je KBC-kantoor of van KBC Live, of je KBC-verzekeringsagent legt je graag uit wat er mogelijk is voor jouw situatie.

 

In Wallonië is de combinatie van beide fiscale stelsels (chèque habitat en langetermijnsparen) mogelijk vanaf 2016. De mogelijkheid tot combineren hangt dus af van het jaar waarin het woonkrediet voor je enige en eigen woning is aangegaan.

Neem contact op met je KBC-kantoor, met KBC Live of met je KBC-verzekeringsagent om te bekijken wat de combinatiemogelijkheden zijn voor jouw situatie.

 

In Brussel kun je, nadat de woonbonus werd stopgezet, vanaf 2017 het langetermijnsparen combineren met je woonkrediet omdat het woonkrediet geen fiscaal voordeel meer biedt.
 

Ben je nog geen 65 jaar en zul je ook tijdens je pensioen belastingen betalen, dan start je het best zo snel mogelijk met het langetermijnsparen. Zo kun je nog jarenlang genieten van een mooie belastingvermindering. Neem contact op met je KBC-kantoor, met KBC Live of met je KBC-verzekeringsagent om te bekijken of jij ook nog van belastingvoordeel kan genieten, zelfs na je pensioen.

Aanduiden van een begunstigde

Je kiest zelf de begunstigde die bij overlijden de reserve en eventueel het aanvullend kapitaal overlijden krijgt, op voorwaarde dat ze behoren tot de categorie van personen voorzien in de wet (wettelijke huwelijkspartner, wettelijk samenwonende partner, bloedverwant tot en met de 2e graad).

Aanvullende waarborgen

Je kunt een aanvullende waarborg bij overlijden nemen, of een aanvullende waarborg bij overlijden door ongeval of bestendige en volledige fysiologische ongeschiktheid door ongeval. 

De aanvaarding kan afhankelijk zijn van een medische acceptatie. De premies van deze waarborg worden afgehouden van het spaartegoed in het contract.

Hoelang sparen?

Je kiest zelf hoe lang je wilt sparen in het KBC Home & Long-Term Plan. Het contract loopt minstens 10 jaar en kan ten vroegste eindigen op je 65e verjaardag. De spaarverzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde.

Spaar hierin dus geld dat je voor een langere termijn kunt missen. Je bouwt hiermee op een flexibele en fiscaal vriendelijke manier een mooi spaarpotje op voor je pensioen. 

Fiscaliteit bij uitkering

Hou er rekening mee dat het spaartegoed belastbaar is, vanaf het moment dat je fiscaal voordeel genoten hebt

 • Meestal een eenmalige anticipatieve heffing van 10% die wordt geheven op je 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als je na je 55e het contract afsluit)
 • Als je zou overlijden voor de einddatum van het contract, is het uitgekeerd bedrag belastbaar in de personenbelasting aan ditzelfde lage tarief
 • Vroegtijdig je spaartegoed opvragen is mogelijk, maar is fiscaal nadelig

Tarieven

Beheerskosten geen

Instapkosten op nieuwe stortingen

5% per storting

Uitstapkosten bij vervroegde opname

5% maximaal

Verzekeringstaks op nieuwe stortingen

2%

Het percentage uitstapkosten daalt gedurende de laatste 5 jaar van het contract met 1%. Je betaalt geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering, bij vervroegde pensionering of bij brugpensionering en op voorwaarde dat het contract al ten minste 10 jaar loopt.

 • Minimaal spaarbedrag per jaar is 288 euro (inclusief taks en kosten)
 • Minimaal spaarbedrag per maand is 25 euro (inclusief taks en kosten)
 • Maximale storting op jaarbasis is 2.350 euro, en beperkt in functie van je beroepsinkomen of pensioen en je individuele situatie

Wat zijn de risico's?

 • Het KBC Home & Long-Term Plan wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking indien vastgesteld is dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer.
 • Looptijd: minimum 10 jaar, einddatum ten vroegste op 65 jaar. Deze spaarverzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde.

Wat je nog moet weten

Wettelijke bepalingen

 • Het KBC Home & Long-Term Plan is een tak 21-levensverzekering met gewaarborgd rendement waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar.
 • Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de algemene voorwaarden en op de financiële infofiche. Neem deze info zeker door voor je toetreedt. Deze informatie kun je gratis krijgen bij je KBC-tussenpersoon. 
 • Op het KBC Home & Long-Term Plan is het Belgisch recht van toepassing.
 • Voor elke netto-storting garandeert KBC Verzekeringen een intrestopbrengst tot de einddatum van het contract. Momenteel bedraagt de intrestopbrengst voor alle netto-stortingen 1,50% en wordt die gegarandeerd tot het einde van het contract.
 • Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde intrestvoet wijzigen. KBC Verzekeringen bepaalt tijdens de duur van het contract, in functie van de situatie op de financiële markten en/of van een wijziging van de wettelijke bepalingen, de intrestvoet die van toepassing is op jouw stortingen. In geval deze intrestvoet wijzigt, zal KBC Verzekeringen je hierover informeren.
 • Er bestaat een bijzonder solidariteitsmechanisme voor de schuldsaldoverzekering die dient als waarborg voor een hypothecair krediet met betrekking tot de enige en eigen woning. Als voor de schuldsaldoverzekering omwille van een verhoogd gezondheidsrisico een medische bijpremie wordt aangerekend die een bepaalde minimumdrempel overschrijdt, zorgt het compensatiemechanisme ervoor dat het surplus niet moet betaald worden door de verzekeringnemer, maar ten laste genomen wordt door de Compensatiekas. De verzekeringnemer hoeft niet uitdrukkelijk om de tussenkomst van de Compensatiekas te vragen. De verzekeringsonderneming, die een drempeloverschrijdende medische bijpremie oplegt, richt zich rechtstreeks tot de Compensatiekas om het surplus terug te vorderen. Bijkomende informatie hierover vind je in de KBC-kantoren of bij onze KBC-verzekeringsagenten.

Klachten

 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be.
 • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van het KBC Home & Long-Term Plan kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Het KBC Home & Long-Term Plan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en de financiële infofiche. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt.

KBC-Beleggingsplan voor grote bedragen

Een groot bedrag beleggen? Ontdek het comfort van het KBC-Beleggingsplan voor grote bedragen.

Tak 21-spaarverzekeringen

Sparen kan ook met een tak 21-spaarverzekering. Die biedt naast zekerheid ook een aantrekkelijk rendement en mogelijk een belastingvoordeel.

Beleggingsfondsen bij KBC

Op zoek naar een beleggingsfonds? Ontdek hier het ruime aanbod van KBC met interessante beleggingsideeën.

Hoe meer opbrengst uit je spaargeld halen?

 • Start met fiscaal sparen
 • Combineer sparen met beleggen
 • Beleg met je wisselgeld of beleg mobiel met advies
 • Beleg periodiek (beleggingsplan)