Verplicht openbaar bod in contanten tot aankoop door Natixis Belgique Investissements SA van aandelen en warranten van Dalenys SA

Verplicht openbaar bod in contanten tot aankoop door Natixis Belgique Investissements SA van aandelen en warranten van Dalenys SA

Op 23 februari 2018 werd het Vereenvoudigd Uitkoopbod afgesloten.

De 108.289 aandelen en 5.000 warrants van de Doelvennootschap die niet werden aangeboden in het kader van het Vereenvoudigd Uitkoopbod worden geacht van rechtswege te zijn overgegaan op de Bieder. De gelden vereist voor betaling van hun prijs worden bewaard bij de deposito- en consignatiekas. De houders van deze aandelenen warrants behouden het recht om 9 EUR per aandeel en 1,43 EUR per warrant te ontvangen, maar dienen hiertoe contact op te nemen met de deposito- en consignatiekas, waar de gelden gedurende een periode van dertig jaar beschikbaar zullen blijven.

De notering van de aandelen van de Doelvennootschap op de markten Euronext Brussels en Euronext Paris, Compartiment C, werd geschrapt op 26 februari 2018.

Gerelateerde artikels