Hyloris Pharmaceuticals lanceert haar beursgang

Advertentie

Prospectus

De Engelse versie van het Prospectus werd op 16 juni 2020 goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA"), welke goedkeuring niet moet worden begrepen als een goedkeuring door de FSMA van de Vennootschap of de kwaliteit van de Aangeboden Aandelen.

Hyloris Pharmaceuticals SA (“Hyloris Pharmaceuticals”, “Hyloris” of “het Bedrijf”), een jong innovatief farmaceutisch bedrijf dat erin gespecialiseerd om waarde toe te voegen aan de gezondheidszorg door bekende farmaceutische producten te herformuleren, heeft de intentie om nieuwe fondsen te werven via een beursintroductie (“IPO”) met toelating van al haar aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Hyloris, een jong innovatief farmaceutisch bedrijf 

Hyloris richt zich op het toevoegen van waarde aan de gezondheidszorg door bekende geneesmiddelen te herformuleren. Het Bedrijf ontwikkelt eigen producten waarvan ze gelooft dat ze aanzienlijke voordelen bieden ten opzichte van de huidige beschikbare alternatieven, met als doel om tegemoet te komen aan de onvoldoende beantwoorde medische behoeften van patiënten, ziekenhuizen, artsen, betalers en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg.

De ontwikkelingsstrategie van Hyloris concentreert zich op het regelgevingstraject 505(b)(2) van de Food & Drug Administration (FDA), dat specifiek is ontworpen voor farmaceutische producten waarbij de veiligheid en doeltreffendheid van de molecule al is vastgesteld. In vergelijking met de traditionele aanvragen voor nieuwe geneesmiddelen (New Drug Applications (NDA's))  die verlopen volgens het 505(b)(1) regelgevingstraject van de FDA, kan het 505(b)(2) regelgevingstraject de klinische belasting verminderen die moeten worden nageleefd om een product op de markt te brengen, de ontwikkelingstermijnen aanzienlijk verkorten en de kosten en risico's verminderen. Tot nu toe bestonden de activiteiten van Hyloris voornamelijk uit het identificeren van productkandidaten voor de bouw van de pijplijn en het formuleren, testen en ontwikkelen van de bestaande portefeuille. Vandaag heeft Hyloris een gediversifieerde portefeuille opgebouwdvan 2 commerciële producten in een vroege fase en 12 productkandidaten waarvan het merendeel zich in de vroege ontwikkelingsfase van de herformulering bevinden. In de Hyloris- prtefeuille ligt de focus vooral op IV (IV: Intraveneuze) cardiovasculaire producten, maar deze bevat ook andere herformuleringsproducten en producten voor gevestigde markten. Het bedrijf evalueert voortdurend nieuwe kandidaten voor ontwikkeling om aan zijn portefeuille toe te voegen, zowel intern als extern.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's die specifiek zijn voor Hyloris, de sector, de aandelen en het aanbod, verwijzen wij naar het prospectus dat  beschikbaar is voor potentiële beleggers.

Mogelijkheid om meer te weten te komen over het bedrijf tijdens de retail webinar

Het management van de onderneming nodigt cliënten van KBC Bank (Private Banking) uit om deel te nemen aan een retail roadshow webinar, die in het Nederlands zal worden gegeven op 18 juni 2020 om 18.00 uur (CET). Er zal ook een webinar worden georganiseerd in het Frans. Dit zal plaatsvinden op 22 juni 2020 om 18u00 (CET). Stijn Van Rompay (CEO) zal aanwezig zijn tijdens dit online evenement. Hij zal meer uitleg geven over het bedrijf en de Initial Public Offering en uw vragen beantwoorden. Wilt u deze retail roadshow webinar bijwonen? Schrijf u dan hier in. 

Kom meer te weten over deze beursgang

Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's die specifiek zijn  voor Hyloris,  de sector, de aandelen en het aanbod, verwijzen we naar het prospectus, dat gratis beschikbaar is voor potentiële beleggers op de maatschappelijke zetel van Hyloris (Gustave-Kleyerlaan 17, 4000 Luik, België). Het prospectus is ook gratis beschikbaar in uw kantoor van KBC Bank of KBC Brussel, via KBC Live (+32 (0)78 152 153) of via www.kbc.be/hyloris. De Engelse versie van het prospectus werd op 16 juni 2020 goedgekeurd door de FSMA. Deze goedkeuring mag niet worden opgevat als een goedkeuring door de FSMA van de Vennootschap of van de kwaliteit van de Aangeboden Aandelen. Het prospectus is beschikbaar in het Engels en in het Frans. Een Nederlandse samenvatting is ook ter beschikking gesteld van potentiële beleggers. 

Een belegging in de aangeboden aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico's en onzekerheden. Kandidaat-beleggers moeten het volledige Prospectus lezen, en bijzondere aandacht besteden aan Sectie 2 - (Risicofactoren), voor een uiteenzetting van een aantal factoren die in overweging moeten worden genomen bij een belegging in de aangeboden aandelen, waaronder de risico’s die betrekking hebben tot het feit dat (i) Hyloris heeft een beperkte operationele geschiedenis en heeft nog geen substantiële inkomsten gegenereerd. Hyloris heeft sinds zijn oprichting bedrijfsverliezen, negatieve bedrijfskasstromen en een geaccumuleerd tekort geleden wat resulteert in een negatief eigen vermogen op de datum van de Prospectus en Hyloris is mogelijk niet in staat om winst te maken of te behouden. Hyloris voert zijn strategie uit in overeenstemming met zijn bedrijfsmodel, waarvan de levensvatbaarheid niet is aangetoond, (ii) De prestaties van Hyloris hangen in de eerste plaats af van het succes van zijn productkandidaten, waarvan het merendeel zich in de vroege ontwikkelingsfase van de herformulering bevinden en nog geen FDA-goedkeuring heeft ontvangen voor de 505(b)(2) aanvraag of ANDA of de andere goedkeuringen die vereist zijn voordat ze commercieel kunnen worden gelanceerd, (iii) zelfs als Hyloris voor een van zijn productkandidaten wettelijke goedkeuring krijgt, kan het zijn dat het product niet met succes kan worden gelanceerd en de inkomsten die Hyloris uit de verkoop van een dergelijk product genereert, niet kunnen worden gerealiseerd, (iv) Hyloris heeft overeenkomsten gesloten met verbonden partijen en deze overeenkomsten houden potentiële belangenconflicten in, (v) bepaalde bestuurders van Hyloris en leden van het uitvoerend management van Hyloris hebben bestuursfuncties of participaties in andere farmaceutische bedrijven, wat potentiële belangenconflicten zou kunnen creëren, en (vi) na de afsluiting van het aanbod kunnen bepaalde belangrijke aandeelhouders van de Emittent andere belangen hebben dan de Emittent en/of de minderheidsaandeelhouders en in staat zijn om de Emittent te controleren, met inbegrip van de uitkomst van de stemmen van de aandeelhouders. Een beslissing om te beleggen in de aangeboden aandelen moet gebaseerd zijn op alle informatie die in het Prospectus wordt verstrekt. Kandidaat-beleggers moeten het economische risico van een belegging in de aangeboden aandelen en een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging kunnen dragen. Al die factoren moeten in overweging worden genomen alvorens in de Aangeboden Aandelen te beleggen.

Intekenen op de aandelen van Hyloris in het kader van haar beursgang

Als particuliere belegger kunt u inschrijven tegen een aanbiedingsprijs tussen €10,00 en €11,50 per aandeel.

Intekenen op de aandelen van Hyloris in het kader van deze transactie als particuliere belegger is mogelijk op Bolero van 17 juni 2020 tot 16:00 (CEST) op 25 juni 2020, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting Er zijn geen intekenkosten verbonden aan dit aanbod. Er is geen belasting op beurstransacties verschuldigd bij de inschrijving op nieuw uitgegeven aandelen.

Indien u wenst in te schrijven op de aandelen van Hyloris in het kader van haar beursgang op Euronext Brussel, kunt u contact opnemen met uw KBC-Branch, KBC Brussel-vestiging of KBC Live (+32 (0)78 152 153) voor meer informatie.

Documentatie