aandelenservice select
aandelenservice select

Openbaar uitkoopbod op de aandelen die nog niet in het bezit zijn van OCP S.A. of van de personen die met haar in onderling overleg handelen, in PCB NV

PCB - Openbaar uitkoopbod op de aandelen die nog niet in het bezit zijn van OCP S.A. of van de personen die met haar in onderling overleg handelen, in PCB NV

Op 22 november 2018 heeft OCP S.A. aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) haar voornemen bekend gemaakt om een openbaar uitkoopbod uit te brengen op alle aandelen van PCB NV (met statutaire zetel te Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 403.085.181) die nog niet in bezit zijn van OCP S.A. of de personen die handelen in onderling overleg met OCP S.A. overeenkomstig artikel 513 §1 vierde lid, zijnde 739.552 aandelen (of 4,36% van het kapitaal), tegen EUR 8,40 per aandeel.

Documenten

Gerelateerde artikels