Secundair Publiek Aanbod VGP

Secundair Publiek Aanbod VGP

Tisk

VGP, een puur geïntegreerde logistieke vastgoedgroep gericht op West-, Centraal- en Oost-Europa1

VGP (“VGP” of de “Vennootschap” of de “Groep”), opgericht door Jan Van Geet in 1998, is een puur logistieke & gespecialiseerde vastgoedgroep die zich richt op West-, Centraal- en Oost-Europa en gespecialiseerd is in het aankopen, ontwikkelen en beheren van logistiek vastgoed, d. w. z.  gebouwen die geschikt zijn voor logistieke doeleinden en licht industriële activiteiten. In 2016 stapte VGP in een 50:50 joint venture met Allianz RE (de “Joint Venture” of ”JV”) voor een periode van 10 jaar en met als doel het bouwen van een platform met nieuwe A-klasse logistiek en industrieel vastgoed, waarbij de nadruk ligt op haar Duitse kernmarkt en snelgroeiende markten in Centraal- en Oost-Europa. De Groep ontwikkelt en bouwt hoogwaardig logistiek vastgoed met bijhorende kantoorcomponenten voor eigen rekening en voor rekening van VGP European Logistics joint venture, waarna het logistieke vastgoed verhuurd wordt aan gerenommeerde klanten via lange-termijn leasecontracten.

Uniek en volledig geïntegreerd bedrijfsmodel gebaseerd op een strategie van ontwikkelen, aanhouden en verkopen

VGP heeft een uniek bedrijfsmodel dat gebaseerd is op een strategie van ontwikkelen, aanhouden en verkopen om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren en de kapitaaltoewijzing te optimaliseren. Het bedrijfsmodel is volledig geïntegreerd en wordt beheerd met eigen medewerkers. De verticale integratie verbetert de operationele efficiëntie en creëert een flexibel en schaalbaar platform. De Groep gelooft dat haar expertise op het gebied van bouw- en projectmanagement haar een voordeel geeft ten opzichte van haar concurrenten. 

VGP bereikt de kritische grootte om zijn beleggersbasis in België en internationaal te vergroten 

In 2007 werd VGP een beursgenoteerde vennootschap met een notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en de Hoofdmarkt van de beurs van Praag (Tsjechische Republiek). Als beursgenoteerde vennootschap heeft VGP haar geografische aanwezigheid vergroot tot 72  landen door toe te treden tot de markt in Duitsland (in 2013) en Spanje (in 2015). Nu, 10 jaar nadat de Vennootschap op de beurs werd genoteerd, geloven de Verkopende Aandeelhouders (Bart Van Malderen en VM Invest NV) dat de Vennootschap de kritische grootte heeft bereikt waardoor het nodig is om de beleggersbasis in België en internationaal te vergroten. Deze Verkopende Aandeelhouders wensen hun initiële investering in de Groep aan te wenden voor investeringen in hun andere activiteiten en bedrijven. Jan Van Geet (via Little Rock SA) is verheugd aan te kondigen dat hij CEO van de Groep en een belangrijke aandeelhouder van VGP wenst te blijven. Bijgevolg wenst hij slechts een klein deel van zijn aandeelhouderschap in VGP te desinvesteren met als doel dit Aanbod te ondersteunen en de liquiditeit van de aandelen aanzienlijk te verbeteren.

1 Bron: Bedrijfsinformatie

2 Exclusief het Park in Estland (succesvolle afronding aangekondigd op 15 September 2017).

Beleggen in de Aangeboden Aandelen brengt aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee.  Kandidaat-beleggers moeten het volledige Prospectus lezen en bijzondere aandacht besteden aan het deel "Risicofactoren", dat begint op pagina 18 en een aantal factoren bespreekt die in overweging moeten worden genomen bij een belegging in de Aandelen. Al die factoren moeten in overweging worden genomen alvorens in de Aangeboden Aandelen te beleggen. Kandidaat-beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aandelen en een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te dragen. Lees "Samenvatting — Sectie D — Risico's" en "Risicofactoren", op pagina’s 10 en 18, en op pagina 9 van de productfiche. 

Meer informatie over deze re-IPO

Voor meer informatie over VGP en de condities van het Aanbod (inclusief het Prospectus en de productfiche (onderaan deze pagina)), kunt u uw KBC-bankkantoor, KBC Live (+32 (0)78 152 153) of de KBC-website (www.kbc.be/vgp) contacteren.

Het Prospectus is beschikbaar in het Engels en het Nederlands. De samenvatting van het Prospectus is vertaald naar het Frans.

Laten registreren op de aandelen van VGP NV in het kader van haar secundair openbaar aanbod

U kunt zich laten registreren op de aandelen van VGP NV in het kader van het secundair openbaar aanbod op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Als particuliere belegger tekent u in aan een biedprijs tussen 55 – 63 euro per aandeel.

De intekenperiode voor particuliere beleggers gelinkt aan het secundair openbaar aanbod van VGP NV is mogelijk bij uw KBC-bankkantoor en loopt van 12 oktober 2017 tot en met 24 oktober 2017 om 16 uur CET, behoudens vroegtijdige afsluiting.

Waarschuwing

Aandelen hebben een onbeperkte looptijd zonder dat er in terugbetaling wordt voorzien. Dit aandeel is genoteerd en verhandelbaar op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel en de Hoofdmarkt van de beurs in Praag, wat aanleiding kan geven tot het realiseren van een min- of meerwaarde. Bij vereffening komt de aandeelhouder pas na de andere schuldeisers aan bod en meestal recupereert hij niets. Dit aandeel kan recht geven op dividenden. Overige kosten en taksen worden vermeld in de productfiche vanaf pagina 15 en in het Prospectus. Uw rechten als aandeelhouder zullen beheerst worden door Belgisch recht. Ieder document gerelateerd aan het Aanbod zal beheerst worden door Belgisch recht.

Er zijn geen registratiekosten gerelateerd aan dit Aanbod. Taks op beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt bedragen 0,27% van de waarde van de verrichting met een maximumbedrag van 1.600 euro per verrichting en per partij. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het deel "Belasting in België" van het Prospectus.

Dit bericht is louter informatief en bevat geen beleggingsadvies. Indien u advies wenst, twijfel niet contact op te nemen met de daarvoor aangewezen contactpersoon. Met eventuele klachten kunt u bij KBC terecht bij klachten@kbc.be en/of op 0800 62 084 of extern bij ombudsman@ombudsfin.be.

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA PLN

KBC IFIMA PLN

KBC IFIMA NOK

KBC IFIMA in NOK

Staatsbons

Staatsbons

Care Property Invest

Care Property Invest