Warehouses De Pauw Comm. VA - Kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht t.b.v. 178 miljoen EUR

Warehouses De Pauw Comm. VA - Kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht t.b.v. 178 miljoen EUR

Warehouses De Pauw (WDP) organiseert een kapitaalverhoging in speciën met onherleidbaar toewijzingsrecht van 178 miljoen EUR.

WDP is een GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) naar Belgisch recht en ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft ruim 3 miljoen m² panden in portefeuille, met een waarde van ongeveer EUR 2,1 miljard. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over ruim 150 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Roemenië.

De voornaamste doelstelling van het openbaar aanbod bestaat erin de Vennootschap toe te laten nieuwe financiële middelen te verwerven en haar eigen vermogen te versterken zodat zij de uitvoering van haar groeiplan 2016-20 kan verderzetten, en tegelijkertijd een gepaste schuldgraad kan handhaven van circa 55 tot 60%. Ter herinnering, per 30 september 2016 bedroeg de schuldgraad (proportioneel) respectievelijk de schuldgraad (IFRS) van de Vennootschap 58,4% respectievelijk 57,1%. 

De kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht biedt aan de aandeelhouders de mogelijkheid om zonder kosten hun belegging in WDP, in verhouding tot hun onherleidbare toewijzingsrechten, uit te breiden. 

De belangrijkste modaliteiten van de kapitaalverhoging zijn:

  • Uitgifteprijs: 75,00 EUR per nieuw aandeel. (Ter inlichting, de slotkoers van het aandeel WDP bedroeg op 16 november 2016 80,40 EUR.)
  • Looptijd van het aanbod: van 9:00u CET op 21 november 2016 tot en met 17:00u CET 23 op november 2016.
  • Verhouding: 1 nieuw aandeel WDP voor 8 bestaande aandelen WDP in bezit op 17 november 2016, na sluiting van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam. 
  • De nieuwe aandelen geven recht op het volledige dividend voor het huidige boekjaar gestart op 1 januari 2016, alsook voor de volgende boekjaren.
  • Intekening zonder kosten
  • Notering ex-recht: 18 november
  • Betaaldatum: 28 november 2016
  • De onherleidbare toewijzingsrechten zijn niet verhandelbaar op een gereglementeerde markt. Enig onherleidbaar toewijzingsrecht dat niet werd uitgeoefend bij de afsluiting van de inschrijvingsperiode wordt ongeldig en waardeloos.

De uitgifteprijs per nieuw aandeel WDP werd bepaald door de Vennootschap, in samenspraak met de Joint Bookrunners, op basis van een accelerated bookbuilding (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) aan institutionele beleggers voorafgaand aan het openbaar aanbod op 17 november en onder voorbehoud van een volledige claw-back. Ten gevolge van deze claw-back, zullen de orders van institutionele beleggers in de private plaatsing, welke voorwaardelijk werden toegekend, worden herleid pro rata aan de door de bestaande aandeelhouders uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en zullen de institutionele beleggers enkel deze nieuwe aandelen ontvangen waarvoor de bestaande aandeelhouders geen onherleidbaar toewijzingsrecht hebben uitgeoefend gedurende het aanbod.

Bestaande Aandeelhouders die niet wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging zullen hun onherleidbare toewijzingsrechten niet te gelde kunnen maken via een gereglementeerde markt. In de mate dat de onherleidbare toewijzingsrechten Bestaande Aandeelhouders niet het recht verlenen om in te schrijven op een afgerond aantal Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de Ratio, lopen zij eveneens het risico op financiële verwatering.

Prospectus

U kunt het Prospectus, bestaande uit het Registratiedocument (goedgekeurd op 22 maart 2016 door het FSMA) alsook uit de Verrichtingsnota en de Samenvatting (goedgekeurd op 16 november 2016 door het FSMA), hier raadplegen om kennis te nemen van alle informatie m.b.t de kapitaalverhoging. De risicofactoren kan u raadplegen in de sectie van het Registratiedocument beginnend op pagina 4, in de sectie van het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2016 beginnend op pagina 4, in hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota, en in sectie D van de Samenvatting. Daarnaast wordt het Prospectus ook ter beschikking gesteld op de website van WDP (www.wdp.eu/kapitaalverhoging2016) evenals op haar maatschappelijke zetel te Blakebergen 15, 1861 Wolvertem.

Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economisch risico van een belegging in de Aandelen te dragen en moeten in staat zijn om een geheel of gedeeltelijk verlies van hun belegging te dragen.

Meer info

Persbericht

Gerelateerde artikels