Xior: kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van ca. EUR 84 miljoen

Xior: kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van ca. EUR 84 miljoen

Xior Student housing, de Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschap gespecialiseerd in studentenhuisvesting, organiseert een kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van ca.  EUR 84 miljoen.

Xior is een GVV naar Belgisch recht in de sector van de studentenhuisvesting, actief in België en Nederland. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's.

Bestaande aandeelhouders en houders van onherleidbare toewijzingsrechten kunnen hun rechten uitoefenen tijdens de inschrijvingsperiode van 8 juni 2017 tot en met 19 juni 2017, volgens de voorwaarden zoals beschreven in het prospectus.

De belangrijkste modaliteiten van de kapitaalverhoging zijn:

Inschrijvingsperiode van 8 juni 2017 tot en met 19 juni 2017
Inschrijvingsratio 1 nieuw aandeel Xior (ISIN BE0974288202) voor 2 bestaande aandelen Xior in bezit op 7 juni 2017, na sluiting van Euronext Brussel
Inschrijvingsprijs 31 EUR per nieuw aandeel. (Ter info, de slotkoers van het aandeel Xior bedroeg op 6 juni 2017 36,90 EUR.)
Kosten voor intekening geen kosten
Ex coupon datum 8 juni 2017
Betaaldatum 22 juni 2017
Toelating tot verhandeling Nieuwe Aandelen 22 juni 2017
Plaats van notering Euronext Brussel

De nieuwe aandelen geven recht op het recht om het pro rata temporis deel vanaf 22 juni 2017 van het dividend voor het lopende boekjaar 2017 te ontvangen, alsook voor de volgende boekjaren. Coupon nr. 4, die werd onthecht op 7 juni vertegenwoordigt het pro rata temporis dividend van 01/01/2017 tot en met 21 juni 2017.

De onherleidbare toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Indien u niet beschikt over ten minste 2 coupons nr. 3 of een veelvoud daarvan, kunt u toewijzingsrechten bijkopen op Euronext Brussels tijdens de inschrijvingsperiode. Indien u niet wenst in te schrijven op de kapitaalverhoging, kunt u er uw toewijzingsrechten te koop aanbieden. Daartoe dient u een koop-/verkooporder in te dienen voor 19 juni 2017 (16u) via Bolero of in uw bankkantoor. In elk geval zullen alle niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten op 20 juni 2017 in het kader van een private plaatsing als scrips te koop aangeboden worden. De netto-opbrengst van de verkoop van deze scrips zal worden gecrediteerd op uw rekening vanaf 27 juni, voor zover deze ten minste 0,01 EUR per coupon nr. 3 bedraagt.

Prospectus

Het Prospectus bestaat uit (i) de Nederlandstalige versie van het jaarlijks financieel verslag voor het boekjaar 2016 dat op 10 april 2017 als registratiedocument werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en werd vertaald in het Engels (het Registratiedocument), (ii) de verrichtingsnota waarvan de Nederlandstalige versie is goedgekeurd door de FSMA op 6 juni 2017 en die werd vertaald in het Engels (de Verrichtingsnota) en (iii) een samenvatting waarvan de Nederlandstalige versie is goedgekeurd door de FSMA op 6 juni 2017 en die werd vertaald in het Frans en het Engels (de Samenvatting).

U kunt het Prospectus hier raadplegen.

Waarschuwing

Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in hoofdstuk 1 'Risicofactoren' van de Verrichtingsnota, in het hoofdstuk 'Risicofactoren' van het Registratiedocument en in sectie D van de Samenvatting alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Documenten

Gerelateerde artikels

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

Balta

Balta

Staatsbons

Staatsbons