Aedifica: kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van maximaal EUR 219.3 miljoen om groei voort te zetten

Aedifica: kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van maximaal EUR 219.3 miljoen om groei voort te zetten

Aedifica NV, de Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschap gespecialiseerd in zorgvastgoed, organiseert een kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van maximaal EUR 219.3 miljoen.

De voornaamste doelstelling van het aanbod bestaat erin Aedifica toe te laten nieuwe financiële middelen te verwerven om haar investeringsstrategie voort te zetten. De Vennootschap heeft als doelstelling om verder te groeien in het segment van de huisvesting voor senioren en tegelijkertijd andere segmenten van zorgvastgoed in Europa te bestuderen.

Bestaande aandeelhouders kunnen hun toewijzingsrechten uitoefenen tijdens de inschrijvingsperiode van 16 maart 2017 tot 23 maart 2017 volgens de voorwaarden zoals beschreven in het prospectus.

De belangrijkste modaliteiten van de kapitaalverhoging zijn:

Inschrijvingsperiode van 16 maart 2017 tot en met 23 maart 2017
Inschrijvingsratio 1 nieuw aandeel Aedifica (ISIN BE0003851681) voor 4 bestaande aandelen Aedifica (ISIN BE0003851681) in bezit op 15 maart 2017, na sluiting van Euronext Brussel
Inschrijvingsprijs 61 EUR per nieuw aandeel. (Ter info, de slotkoers van het aandeel Aedifica bedroeg op 14 maart 2017 69.54 EUR.)
Kosten voor intekening geen kosten
Ex coupon datum 16 maart 2017
Betaaldatum 28 maart 2017

De nieuwe aandelen geven recht op het recht om het pro rata temporis deel vanaf 28 maart 2017 van het dividend voor het lopende boekjaar 2016/2017 te ontvangen, alsook voor de volgende boekjaren. Coupon nr. 17, die onthecht wordt op 15 maart vertegenwoordigt het pro rata temporis dividend tot en met 27 maart 2017.

De onherleidbare toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Indien u niet beschikt over ten minste 4 coupons nr. 16 of een veelvoud daarvan, kunt u toewijzingsrechten bijkopen op Euronext Brussels tijdens de inschrijvingsperiode. Indien u niet wenst in te schrijven op de kapitaalverhoging, kunt u er uw toewijzingsrechten te koop aanbieden. Daartoe dient u een koop-/verkooporder in te dienen bij uw bank voor 23 maart 2017 (16u). In elk geval zullen alle niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten op 24 maart 2017 in het kader van een private plaatsing als scrips te koop aangeboden worden. De netto-opbrengst van de verkoop van deze scrips zal worden gecrediteerd op uw rekening vanaf 31 maart 2017 voor zover deze ten minste € 0,01 per coupon nr. 16 bedraagt.

Prospectus

U kunt het Prospectus, bestaande uit het Registratiedocument (goedgekeurd door de FSMA op 12 september 2016), de Verrichtingsnota (goedgekeurd door de FSMA op 15 maart 2017) en de Samenvatting (goedgekeurd door de FSMA op 15 maart 2017), dat de voorwaarden en een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren (p. 2 en volgende van het Registratiedocument, hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota en sectie D van de Samenvatting) omvat, hier raadplegen

Waarschuwing

Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in hoofdstuk 1 'Risicofactoren' van deze Verrichtingsnota en in het hoofdstuk 'Risicofactoren' van het Registratiedocument alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Documenten

De rechten van de gebruike afbeelding behoren toe aan Wilhelm Westergren

Gerelateerde artikels