ASIT biotech beursintroductie

ASIT biotech beursintroductie

 • Focus op allergieën
 • Korte allergie-immunotherapie
 • Beursgang ondersteunt verder klinisch onderzoek 
 • Focus op allergieën, een belangrijke medische behoefte

  Het Belgische biotechbedrijf, ASIT biotech, is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling van allergiebehandelingen. Een allergie is een buitensporige reactie van het immuunsysteem op een normaal onschadelijke stof. Door de hoge medische kosten, verminderde levenskwaliteit en gemiste werkdagen zijn allergieën wereldwijd een belangrijk probleem. Immunotherapie is de enige behandeling die niet de symptomen, maar de oorzaak van de allergie aanpakt door de normale werking van het immuunsysteem te herstellen. 

  Korte allergie immunotherapie voor graspollen en huisstofmijt in ontwikkeling

  De meeste huidige immunotherapieën vragen wekelijkse inspuitingen over een tijdspanne tot drie jaar en beperken bijgevolg het gebruik door patiënten. ASIT biotech ontwikkelt een immunotherapie die patiënten in drie weken tijd een effectieve bescherming biedt voor één jaar. De belangrijkste productkandidaten richten zich op graspollen (start eerste fase III in Europa) en huisstofmijt (preklinische fase), de twee meest voorkomende allergenen. 

  Beursgang ondersteunt verder klinisch onderzoek

  Met de beursgang wil de vennootschap middelen aantrekken om verder klinisch onderzoek te financieren voor de allergie immunotherapieën in graspollen en huisstofmijt. Daarnaast wil ASIT biotech het onderzoek naar productkandidaten voor bijkomende allergenen, zoals jacobskruiskruid (‘ragweed’), pinda’s en eiwitten verder ondersteunen.

  Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en moeten in staat zijn om een geheel of gedeeltelijk verlies van hun belegging te dragen. Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt aanzienlijke risico's en onzekerheden in, met name het risico met betrekking tot het feit dat de Vennootschap een geschiedenis heeft van bedrijfsverliezen, een negatieve bedrijfskasstroom en een overgedragen verlies en nooit rendabel zou kunnen worden. De Vennootschap beschikt niet over voldoende werkkapitaal om te voldoen aan haar kapitaalvereisten onder het ontwikkelingsplan zoals beschreven in afdeling “Strategy” van het Prospectus en om haar daaraan verbonden werkkapitaalbehoeften te dekken voor een periode van ten minste 12 maanden vanaf de datum van dit Prospectus. Tot op heden is geen enkel kandidaat-product van de Vennootschap goedgekeurd of gecommercialiseerd; de Vennootschap heeft één kandidaat-product in een klinische ontwikkelingsfase en één kandidaat-product in een preklinische ontwikkelingsfase; beide kandidaat-producten zijn gebaseerd op hetzelfde technologische platform. De Vennootschap heeft een eerste fase III klinische studie in Europa opgestart voor haar belangrijkste kandidaat-product voor graspollen rhinitis, en de Vennootschap verwacht klinische studies in Europa op te starten in het derde kwartaal van 2016 met een tweede kandidaat-product voor huisstofmijt rhinitis. De Vennootschap heeft geen eigen productie-, verkoop-, of marketingcapaciteit. Potentiële beleggers dienen het gehele Prospectus te lezen alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen, en in het bijzonder, moeten ze elementen D.1 en D.3 van de “Samenvatting” vanaf pagina 1 en “Risk Factors” vanaf pagina 27 lezen voor een bespreking van bepaalde factoren die moeten worden overwogen in verband met een belegging in de Aangeboden Aandelen. Al deze factoren moeten worden overwogen alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen.

  Als particuliere belegger tekent u in tegen de definitieve prijs die zal worden bepaald in een vork van 7,00 euro tot 8,50 euro. De inschrijvingsperiode loopt van 28 april 2016 tot en met 9 mei 2016. Meer informatie over ASIT biotech en de voorwaarden van het aanbod vindt u in de productfiche en het prospectus. Deze kunt u ook gratis opvragen in uw KBC-kantoor. Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 26 april 2016 en is opgesteld in het Engels. Er is ook een Nederlandse- en Franse vertaling van de samenvatting van het prospectus beschikbaar.

  Aandelen hebben een onbeperkte looptijd zonder dat er in terugbetaling wordt voorzien. Dit aandeel wordt verwacht te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markten van Euronext Brussel en Euronext Parijs, wat aanleiding kan geven tot het realiseren van een min- of meerwaarde. Bij vereffening komt de aandeelhouder pas na de schuldeisers aan bod en meestal recupereert hij niets. Dit aandeel kan recht geven op dividenden (hoewel dit niet de bedoeling is op voorzienbare termijn). Indien u beslist om in te tekenen op dit aandeel, dan zijn er geen kosten of taksen aan verbonden en zullen uw rechten als aandeelhouder beheerst worden door Belgisch recht. Overige kosten en taksen worden vermeld in de productfiche vanaf pagina 15 en in het prospectus.

  Dit bericht is louter informatief en bevat geen beleggingsadvies. Als u advies wilt, praat dan gerust met uw vertrouwde contactpersoon. Bij klachten kunt u zich intern wenden tot klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of extern tot ombudsman@ombudsfin.be.

   

  Gerelateerde artikels

  Balta

  Balta

  Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

  Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

  Staatsbons

  Staatsbons

  Bedrijfsobligatie VGP

  Bedrijfsobligatie VGP NV