Sequana

Sequana Medical trekt naar de beurs!

Sequana Medical, een onderneming in medische apparatuur die zich in de commerciële fase bevindt en zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen, heeft het voornemen om nieuwe fondsen op te halen via een eerste openbaar aanbod ("Initial Public Offering" of "IPO") met toelating van al haar aandelen tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.  

Sequana Medical: onderneming in medische apparatuur die zich in de commerciële fase bevindt

Sequana Medical’s alfapump®,  is een volledig implanteerbaar, programmeerbaar, draadloos opgeladen, batterij-gevoed systeem dat CE-gemarkeerd is voor de behandeling van i) refractaire ascites (chronische vochtophoping in de buik) als gevolg van levercirrose en ii) maligne ascites. Het aantal patiënten met refractaire ascites in de lever zal naar verwachting dramatisch toenemen als gevolg van de toenemende prevalentie van NASH (Non-Alcoholische Steatohepatitis).

Meer dan 650 alfapump®-systemen geïmplanteerd. En sinds april 2018 is de alfapump® ook opgenomen in de klinische praktijkrichtlijnen van de EASL voor de behandeling van patiënten met gedecompenseerde cirrose. De alfapump® is een van de eerste veilige en effectieve alternatieven op lange termijn voor grootvolumeparacentesis ("Large Volume Paracentesis"), die een langdurige, invasieve en pijnlijke procedure is, die alleen symptomatische verlichting op korte termijn biedt, ziekenhuisbezoeken vereist en een aanzienlijke belasting vormt voor de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van de patiënt. Door automatisch en continu ascites te verplaatsen naar de blaas, waar het lichaam het op natuurlijke wijze elimineert door urinering, voorkomt de alfapump® vochtophoping en de mogelijke complicaties ervan, waardoor de levenskwaliteit en voeding van de patiënt wordt verbeterd en de ziekenhuisbezoeken en de kosten van de gezondheidszorg mogelijk worden verlaagd.

Sequana Medical is bezig met de ontwikkeling van de alfapump® DSR, gebouwd op het bewezen alfapump® platform, om een handig en volledig implanteerbaar systeem voor Direct Sodium Removaltherapie ("DSR- therapie") te leveren, een vernieuwende en gepatenteerde aanpak voor de behandeling van volumeoverbelasting bij hartfalen. Gegevens uit studies bij dieren, gepresenteerd op EuroPCR 2018 en HFSA 2018, geven aan dat DSR-therapie effectief en veilig is. De behandeling van volumeoverbelasting bij patiënten met diuretica-resistent hartfalen is een grote klinische uitdaging. Er zijn naar schatting één miljoen ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen in de VS per jaar, waarvan 90% het gevolg zijn van symptomen van volumeoverbelasting. De geschatte kosten van hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames in de VS bedragen 13 miljard dollar.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico’s die specifiek van toepassing zijn op Sequana Medical, de industrie waarin de vennootschap opereert, de aandelen en het aanbod verwijzen we naar het prospectus dat ter beschikking wordt gesteld van  nvesteerders. 

Kom meer te weten over deze IPO

Voormeer informatie over Sequana Medical en de voorwaarden van het aanbod (inclusief het prospectus en de productfiche) kunt u terecht in uw KBC kantoor en via KBC Live (+32 (0)78 152 153). Het prospectus is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. 

Registreer voor de aandelen van Sequana Medical in de context van deze IPO

Als retailbelegger kunt u intekenen op deze IPO voor een prijs tussen €8,50 en €9,00 per aangeboden aandeel bij uw KBC-bankkantoor. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 31 januari 2019 tot en met 7 februari 2019 (16:00 CET), behoudens vroegtijdige afsluiting.

Indien u beslist om in te tekenen op dit aandeel, dan zijn er geen kosten aan verbonden. De taks op beursverrichtingen is niet verschuldigd bij inschrijving op nieuwe aandelen.

Intekenen op de aandelen van Sequana Medical kan via het KBC-bankkantoor, via KBC Live en via Bolero.

Documenten

Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt substantiële risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten het gehele Prospectus lezen en in het bijzonder Afdeling 2 - (Risicofactoren) raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die in acht moeten worden genomen in verband met een belegging in de Aangeboden Aandelen. waaronder de risico's dat Sequana Medical sinds haar oprichting operationele verliezen, negatieve operationele kasstromen en een geaccumuleerd tekort heeft geleden en mogelijk nooit in staat zal kunnen zijn om winst te maken en deze vervolgens te behouden, dat de toekomstige financiële resultaten van Sequana Medical zullen afhangen van de commerciële aanvaarding van de alfapump® (het enige product van Sequana Medical in commerciële fase op datum van het Prospectus), de alfapump® DSR en/of enige toekomstige producten op de doelmarkten, en dat Sequana Medical waarschijnlijk bijkomende financiering nodig zal hebben in de toekomst om te voldoen aan haar kapitaal- en investeringsbehoeften en dat verdere financiering niet beschikbaar zou kunnen op het ogenblik dat Sequana Medical die nodig heeft of de toegang door Sequana Medical tot bijkomend kapitaal aanzienlijk zou beperken. Zie Afdeling 1 - (Samenvatting), Sectie D¬ - (Risico's) en Afdeling 2 -(Risicofactoren). Zonder rekening te houden met enige opbrengsten uit de Aanbieding, heeft de Emittent niet voldoende werkkapitaal om aan zijn werkkapitaalbehoeften te voldoen voor een periode van minstens 12 maanden vanaf de datum van dit Prospectus. Al deze factoren moeten in acht genomen worden alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Aandelen hebben een onbeperkte looptijd zonder dat er in terugbetaling wordt voorzien. Dit aandeel wordt verwacht te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, wat aanleiding kan geven tot het realiseren van een min- of meerwaarde. Deze aandelen kunnen aanleiding geven tot dividenden, ook al wordt dit niet in de nabije toekomst verwacht. Bij vereffening komt de aandeelhouder pas na de andere schuldeisers aan bod en meestal recupereert hij niets. Indien u beslist om in te tekenen op dit aandeel, dan zijn er geen kosten aan verbonden. De taks op beursverrichtingen is niet verschuldigd bij inschrijving op nieuwe aandelen. Andere kosten en taksen worden beschreven in de productfiche en in het Prospectus. Dit bericht is louter informatief en bevat geen beleggingsadvies, noch een uitnodiging tot intekening. Als u advies wilt, praat dan gerust met uw vertrouwde contactpersoon. Bij eventuele klachten kunt u zich bij KBC wenden tot klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of tot de onafhankelijke ombudsdienst: ombudsman@ombudsfin.be.