Kleine bedrijven staan hun mannetje

Maart 2022

information-expr-quote--glyph
Ondernemers van small caps zetten met hun specifieke competenties vaak een hele mooie winstgroei neer. Het loont dus zeker de moeite om eens in het speelveld van de kleintjes te duiken.

Bart Daenekindt, fondsbeheerder KBC Asset Management

Wat zijn small caps?

Klein maar talrijk 

Small caps zijn bedrijven met een totale beurswaarde tussen de 500 miljoen en de 3 miljard euro. Tussen 3 en 7 miljard euro spreken we van mid caps. Boven de 7 miljard spreken we van large caps.
Hoewel de grote jongens zoals Apple, Microsoft, Walmart, … veel media-aandacht krijgen, mogen de kleintjes of small caps niet onderschat worden. 80 tot 90% van alle aandelen wereldwijd zijn small caps. 

Goed beheer van liquiditeit is belangrijk

Grote aandelen worden zeer veel verhandeld en zijn meer liquide dan kleine aandelen, waarvan er soms maar weinig op een dag worden gekocht en verkocht. De beperktere liquiditeit kan de koers een extra duw geven, zowel bij goed als bij slecht nieuws. Hierdoor wordt het risico van kleine bedrijven groter geacht dan dat van grote gekende bedrijven. Goed beheer en een ruime spreiding zijn dan ook een must.

Actief op zoek naar verborgen parels

Grote institutionele spelers kunnen vaak niet investeren in small caps gezien de beperktere liquiditeit. Daardoor worden ze door een kleiner aantal analisten opgevolgd. Zij die wél bedreven zijn in het volgen van kleinere bedrijven, zoeken naar verborgen parels. Groot voordeel is dat het management van kleinere bedrijven vaak veel toegankelijker is. De bedrijfscultuur en de financiële constructies zijn meestal ook eenvoudiger te doorgronden. Dit maakt small caps tot een ideale visvijver voor actief beheer.

1. Mooi groeipotentieel

Op langere termijn doen small caps het gemiddeld beter dan de brede markt. De belangrijkste drijfveer hiervoor is een hogere winstgroei. Grote bedrijven hebben hun groeispurt al gerealiseerd. Kleinere bedrijven hebben dit potentieel nog voor de boeg. Zij worden daarbij uiteraard geholpen door de wet van de grote getallen. Voor een beursgigant zoals Apple bijvoorbeeld (met een totale beurswaarde zo groot als het Belgische BBP) is het uiteraard niet zo evident om jaar op jaar een double digit omzetgroei te realiseren.

Vanwaar dit potentieel?

Geleid met grote passie

Small caps worden vaak nog geleid door een oprichter of de familie.  De passie en betrokkenheid van het management stimuleren de werking van gans het bedrijf en de bijhorende resultaten.

Dynamisch en innovatief

Small caps ontstaan vaak rond een nieuw product of een nieuwe dienst. Ze profiteren van nieuwe trends in plaats van er slachtoffer van te worden. Bedrijven die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en implementatie van artificiële intelligentie zijn hier een goed voorbeeld van. 

Duidelijke focus

Het management van small caps behoudt meestal een duidelijke focus, waardoor de kernactiviteit van het bedrijf zuiver blijft. Dit maakt hen interessant om een welbepaald thema te bespelen. Ze zijn vaak wereldleiders in een kleine niche.

Wendbaar

Door hun kleinschaligheid kunnen small caps kort op de bal spelen en vlot reageren op wijzigende marktomstandigheden. Zij moeten zich niet door meerdere managementlagen wroeten, zoals bij grote gevestigde bedrijven dikwijls het geval is. Beslissingen kunnen snel genomen worden. Plannen kunnen snel aangepast worden als dat nodig blijkt.

Doelwit van overnames

Small caps zijn interessante overnameprooien voor de grote spelers. Een argument dat zeker vandaag van tel is gezien de lage rente.

2. Ruggengraat van de economie

In de media blijven small caps vaak onderbelicht. Daardoor ontstaat de indruk dat de economie gedragen wordt door de grote multinationals. Niets is minder waar. Wereldwijd zijn 80 tot 90% van de beursgenoteerde aandelen die van een klein bedrijf. De massa aan small caps is de motor van de economie.Bovendien zijn small caps vaak meer gericht op de eigen binnenlandse markt. Dit maakt hen minder kwetsbaar voor de grillen van de wereldhandel of een verdere deglobalisering.

3. Economisch herstel zet zich verder in 2022

De aandelenmarkten zijn gevoelig voor crisissen. De pandemie en de bijhorende lockdowns drukten hun stempel in 2020 en in beperkte mate in 2021. In tijden van crisis kunnen small caps achterblijven op large caps. Een reden hiervoor is de mindere liquiditeit van small caps. Wanneer beleggers risico willen mijden, zien we dikwijls een vlucht weg uit small caps.

In heel wat Europese landen bereiken de vaccinaties hoge percentages, waardoor de impact van een nieuwe golf op de economie minder zwaar lijkt te worden. Bedrijven lijken beter om te kunnen gaan met nieuwe varianten. Kleine bedrijven blijven aan de slag en nemen hun leiderschap tegenover de grote spelers terug op. Wanneer het herstel zich in 2022 verder zet, zullen ze hiervan profiteren.

De oorloggsituatie in Oekraïne kan tijdelijk een negatieve impact hebben op de small caps omwille van de gestegen energieprijzen.

Wist je dat?

… ervaring en onderzoek de speerpunten zijn voor een succesvolle selectie small caps.Beleggen in small caps is interessant vanwege het groeipotentieel. Zoals bij alles, komt een hoger potentieel rendement niet gewoon aanwaaien. Tegenover dit potentieel staat een zeker risico.

    Minder liquide: Er wordt minder handel gedreven in kleinere aandelen. Het uitvoeren van een order kan dan ook langer duren. Dit kan een nadeel zijn wanneer je snel je positie wil verkopen.

    Volatieler: Minder liquide betekent automatisch meer schommelingen in de koers. Grote koersverschillen kunnen een kans, maar ook een nadeel zijn.

    Hogere schuldgraad: Vele small caps hebben een licht hogere schuldgraad. Extra investeringen zijn nodig om uit de startblokken te schieten. Het is een feit dat elk groot aandeel klein begonnen is. Het is een illusie te denken dat elk klein aandeel automatisch uitgroeit tot een groot aandeel. Er zijn enorme kwaliteitsverschillen.

Om de balans groeipotentieel versus risico in evenwicht te houden, is het belangrijk om te handelen met kennis van zaken. Actief beheer en stock picking maken in dit domein wel degelijk het verschil. De kunst is om de kwalitatieve kleinere aandelen er uit te pikken en die zo goedkoop mogelijk aan te kopen, nog voor ze groot en bekend zijn.

Bij KBC Asset Management kan je rekenen op meer dan 15 jaar ervaring. Onze experten selecteren zeer gericht bedrijven uit de grote vijver van small caps. We gaan voor bedrijven die een sterk businessmodel kunnen voorleggen, veel prijszettingsmacht hebben en een hoge winstmarge. De winstgevendheid op ingezette middelen is onze belangrijkste maatstaf. Een goede spreiding is essentieel.

Contacteer KBC Live
Meer weten over onze beleggingsstrategie

Redactie beëindigd op 10 maart 2022

Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken