KBC-Comfort4Life

KBC-Comfort4Life

Risicobeheersing en rendement

Comfort4Life streeft naar een optimaal rendement bij gunstige marktontwikkelingen en naar bescherming bij dalende markten.

Verzeker de toekomst van je dierbaren

Bij overlijden wordt het geld snel vrijgegeven aan de begunstigde van de levensverzekering.

Al vanaf 25 euro per maand

Beleggen kan met kleine en grote bedragen.

Wat is KBC-Comfort4Life?

KBC-Comfort4Life is een intern beleggingsfonds van KBC Verzekeringen, dat wordt aangeboden onder KBC-Life Invest Plan, een tak 23-beleggingsverzekering. Met dit actief beheerde fonds zet je in je eigen tempo een stap in de beleggingswereld.

Waarom kiezen voor KBC-Comfort4Life?

KBC-Comfort4Life streeft naar een optimaal rendement bij gunstige marktontwikkelingen en naar bescherming bij dalende markten. Zo mik je dus op een evenwichtige mix van risicobeheersing en rendement.

KBC-Comfort4Life wordt aangeboden als fonds onder een levensverzekering en is dus zeer geschikt voor successieplanning. Je kunt je dierbaren begunstigen, besparen op successierechten of met een extra aanvullende dekking toekomstplannen voor je dierbaren verzekeren.

De voordelen van een levensverzekering

 • Je kiest zelf de begunstigde: bij je overlijden gaat het vermogen dat je hebt opgebouwd in KBC-Comfort4Life naar de begunstigde(n) die je zelf hebt aangeduid. Wil je later de begunstigde nog wijzigen? Ook dat kan op elk moment.
 • Verminder successierechten met generation skipping: zo kun je rechtstreeks je kleinkinderen begunstigen, waardoor successierechten minder zwaar doorwegen.
 • Snelle vrijgave van geld bij overlijden: als je overlijdt, is het geld dat je belegde in KBC-Comfort4Life snel beschikbaar voor de begunstigde.
 • Aanvullende overlijdensdekking: met deze dekking bescherm je je gezin als jij plotseling overlijdt. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je kinderen een extra bedrag krijgen uitgekeerd om hun studies te betalen, en dat boven op het bedrag dat je al hebt opgebouwd.

Hoeveel brengt KBC-Comfort4Life op?

Streeft naar rendement en bescherming door een optimale risicobeheersing

Is het beursklimaat positief, dan belegt het fonds meer in activa met betere rendementsvooruitzichten (zoals aandelen). Gaat het minder goed, dan worden die activa vervangen door minder risicovolle, waardoor eventuele dalingen van je reserve beperkt blijven.

Een defensieve of dynamische variant

KBC-Comfort4Life biedt je de keuze uit twee varianten. KBC-Comfort4Life Defensive belegt eerder defensief (minder aandelen of aandelen-ICB’s dan obligaties of obligatie-ICB’s), KBC-Comfort4Life Dynamic eerder dynamisch (meer aandelen of aandelen-ICB’s dan obligaties of obligatie-ICB’s).

Geen rendementsgarantie en geen kapitaalbescherming

KBC-Comfort4Life biedt geen rendementsgarantie en geen kapitaalbescherming. De waarde van het fonds kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daaraan verbonden is, blijft ten laste van de verzekeringnemer.

Hoeveel geld heb je nodig om te beleggen?

Je hoeft niet over een groot kapitaal te beschikken om te beleggen in KBC-Comfort4Life.

Je kunt kiezen uit twee formules.

 • Een maandelijkse spaarformule vanaf 25 euro
 • Vrije stortingen vanaf 1.000 euro

Hoeveel kost KBC-Comfort4Life?

Toetredingskosten 2,50% per storting
Uittredingskosten Geen
Beheersvergoeding 0,85% beheerloon op jaarbasis. De verzekeringsonderneming behoudt zich het recht voor het beheerloon van het beleggingsfonds aan te passen.
Verzekeringsbelasting 2% op elke nieuwe storting voor Belgische rijksinwoners
Roerende voorheffing Bij een opvraging van je reserve ben je volgens het huidige fiscale regime geen roerende voorheffing verschuldigd.

Wat je nog moet weten

 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • Looptijd: onbepaalde duur.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
  Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Lees deze documenten voor je beslist om dit product aan te kopen

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.