Duurzaam beleggen levert op

Voor jou, onze samenleving én het milieu

Duurzaam beleggen levert op

Voor jou, onze samenleving én het milieu

Als je maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk vindt en de kans op rendement wilt behouden, dan zijn duurzame beleggingen een verantwoorde keuze.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen, ook wel eens ethisch beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd, is investeren

-     met aandacht voor mens en milieu,
-     zonder in te boeten op je potentiële rendement.

Waarom kiezen voor duurzaam beleggen?

Duurzame beleggingen worden niet langer gezien als “alternatief”. Je investeert ermee in goed geleide bedrijven met een langetermijnvisie. Die bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en worden daar zelf beter van. Maar ook jij als belegger kunt er de vruchten van plukken.

België heeft een groot aanbod van duurzame spaar- en beleggingsproducten, waarbij duurzame beleggingsfondsen(1) een prominente plaats innemen.

In welke duurzame fondsen beleggen?

Best-in-class beleggingsfondsen

Als je bekommerd bent om een duurzame samenleving in al haar facetten

Best-in-class beleggingsfondsen beleggen in bedrijven of landen die binnen hun sector tot de beste van de klas behoren inzake maatschappelijk verantwoord handelen volgens verschillende duurzaamheidscriteria, zoals een deugdelijk ondernemingsbestuur, milieu, sociale aspecten, mensenrechten. De best-in class benadering stelt een gespreide selectie van aandelen en/of obligaties samen van bedrijven en landen op basis van een brede waaier van duurzaamheidscriteria. Die bedrijven en landen worden heel zorgvuldig gescreend.

Hoe gebeurt de screening?

 • Strikte en duidelijke regels
Selectie van bedrijven
KBC Asset Management licht wereldwijd zo’n 2 400 bedrijven door op hun inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor doen we een beroep op Sustainalytics, een toonaangevend onderzoeksbureau met meer dan 20 jaar ervaring.
Selectie van duurzaamste landen

Doorlichting op vijf evenwaardige criteria:

- Welzijn en veiligheid van de bevolking

- Gelijkheid en vrijheid van de bevolking

- Zorg voor het milieu

- Internationale verhoudingen

 • Duidelijk beleid
  KBC Asset Management sluit voor duurzame fondsen investeringen in bepaalde bedrijven uit, omdat die bedrijven controversiële activiteiten uitoefenen. Bv. gokken, ruimtevaart, defensie …
  Voor bepaalde andere activiteiten werd een beleid vastgelegd dat stelt dat investeringen in bedrijven met dergelijke activiteit alleen kunnen onder bepaalde voorwaarden. Bv. nucleaire energie en steenkool, indirecte investeringen in landbouwgronden.
 • Onafhankelijkheid
  Duurzame beleggingen staan of vallen met hun geloofwaardigheid.
  De SRI Advisory Board is een onafhankelijke instantie die de doorlichting en het beheer van duurzame beleggingen controleert die door KBC gepromoot worden en toeziet op de correcte uitvoering van het duurzaamheidsonderzoek.
  De SRI Advisory Board is samengesteld uit deskundigen op het vlak van:
  • Economie
  • Duurzaam ondernemen
  • Zakenethiek
  • Bedrijfsbeheer
  • Milieu
  • Sociale verhoudingen
  • Mensenrechten

De deskundigen treden op in eigen naam en vertegenwoordigen niet de universiteit of de instelling waar ze actief zijn.

 

Thematische beleggingsfondsen?

Als je zoekt naar beloftevolle beleggingsideeën of een accent wilt leggen in je beleggingsportefeuille.

Als je je spaargeld wilt beleggen in bedrijven die een duurzame bijdrage leveren tot het oplossen van maatschappelijke problemen dan vind je hier vast je gading.
Je vindt hier milieuthema’s zoals

 • ontwikkeling van alternatieve energiebronnen,
 • bestrijding van de klimaatverandering,
 • zuivering en ontzilting van water om dreigend tekort aan drinkwater op te lossen,
 • milieuvriendelijke transporten.

De SRI advisory Board (een onafhankelijk comité) bakent samen met KBC Asset Management de invulling van de ecologische thema’s af. Zij bepalen of een bedrijf al dan niet in aanmerking komt.

Impact investing beleggingsfondsen?

Als je duurzame ontwikkeling belangrijk vindt.

Duurzame ontwikkeling combineert

 • de bekommernis om het draagvermogen van de natuurlijke systemen met
 • de sociale en economische uitdagingen voor de mens.

Deze nieuwe trend in duurzaam beleggen kiest niet zozeer voor bedrijven die op een duurzame manier hun producten en diensten tot stand brengen, maar wel voor bedrijven die met hun producten en diensten zelf een positieve impact willen hebben op de maatschappij en het milieu. Zo kan de belegger zelf nagaan of het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt een positieve invloed heeft op de maatschappij.

Interesse in duurzaam beleggen?

Duurzame bedrijven zijn goed geleide bedrijven met een doordachte langetermijnvisie. Mede daardoor kunnen duurzaam beleggen en een mogelijk mooi rendement perfect samengaan.

Vandaag is KBC Asset Management in zijn thuismarkten de marktleider in duurzame beleggingsfondsen (bron BEAMA) en is zijn gamma van duurzame beleggingsfondsen uitgebreid tot meer dan 100. Daardoor kun je je volledige beleggingsportefeuille evenwichtig samenstellen met duurzame beleggingsfondsen.
Met de fondsenzoeker vind je snel een overzicht van duurzame beleggingsfondsen gepromoot door KBC. 

* Met beleggingsfonds bedoelen we een compartiment van een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wat zijn beleggingsfondsen?

Wat zijn beleggingsfondsen?

Als beginnende belegger zijn beleggingsfondsen een veilige keuze. Maar wat zijn beleggingsfondsen precies? Lees er alles over.

Gratis spaarrekening

Gratis spaarrekening

Met een spaarrekening leg je op jouw eigen tempo, een reserve aan.

Fondsenzoeker

Fondsenzoeker

Zoek een beleggingsfonds in de fondsenzoeker van KBC Asset Management.

Lexicon

Lexicon

Op zoek naar de betekenis van financiële termen? Vind wat je zoekt in onze verklarende woordenlijst.