Lening op afbetaling

details

Lening op afbetaling

details

Kredietaanvrager(s)

Je moet minimaal 18 jaar zijn en een domicilie in België hebben.
Als je gehuwd bent, dan moet de aanvraag op naam van beiden gebeuren.
Ben je ongehuwd, dan kun je een lening op afbetaling aanvragen:

 • op jouw naam alleen
  of
 • op jouw naam en die van de partner waarmee je samenwoont op voorwaarde dat die ook klant is bij KBC.

Wil je met meer dan 2 personen lenen, maak dan een afspraak.

Kredietbedrag

Je duidt in onze simulatie zelf het bedrag aan dat je wilt lenen.

 • Minimaal kredietbedrag: 500 euro
 • Maximaal kredietbedrag: 100% van de totale aankoopprijs, inclusief btw.
  Online kun je maximaal 50.000 euro aanvragen. Wil je meer lenen, maak dan een afspraak.

Uitzondering

Voor de volgende doelen mag het kredietbedrag 110% van de totale aankoopprijs, inclusief btw, bedragen:

Doel van de lening

Bij de online aanvraag duid je aan waarvoor je precies wilt lenen.

Onder de naam 'KBC-Autolening'

Onder de naam 'KBC-Motorlening'

Onder de naam 'KBC-Lening op afbetaling diverse doeleinden' of 'Persoonlijke Lening'

Onder de naam 'KBC-Tuinlening'

Onder de naam 'KBC-Renovatielening': verbouwing/verbeteringswerken

Onder de naam 'KBC-Groene Energielening'

Herroepingsrecht

Als je een lening op afbetaling aangaat, heb je een termijn van 14 kalenderdagen om af te zien van de overeenkomst. Die termijn gaat in op de dag waarop de overeenkomst door beide partijen werd ondertekend.

Looptijd

Minimumlooptijd

6 maanden

Maximumlooptijd

Houd rekening met de volgende beperkingen:

 • Er gelden wettelijke maximale terugbetalingstermijnen.
 • De absolute maximumtermijn bij KBC is 120 maanden.
 • De looptijd mag niet langer zijn dan de economische levensduur van het goed.
 • Voor jaarlijks weerkerende uitgaven (bijvoorbeeld een reis) bedraagt de maximumlooptijd 12 maanden.

Beschikbaarstelling

Wanneer de lening op afbetaling beschikbaar gesteld wordt, hangt ervan af of een investeringsbewijs moet worden voorgelegd voor het doel van de lening op afbetaling.

 • Als een investeringsbewijs vereist is, wordt de lening beschikbaar gesteld bij de levering van het goed. Breng daarom je KBC-team op de hoogte van de levering. Stuur ons daarvoor de 'opdracht tot uitbetaling' die je van ons ontvangt terug per post, fax of e-mail.
  De beschikbaarstelling gebeurt pas nadat het ondertekende contract en het investeringsbewijs bij je KBC-team zijn aangekomen.
 • Als geen investeringsbewijs vereist is, kun je het moment van beschikbaarstelling kiezen. Het moet wel een datum zijn die (op het ogenblik van de registratie van de kredietaanvraag) maximaal 2 maanden in de toekomst ligt.

De beschikbaarstelling gebeurt op de rekening waarvan ook de maandelijkse betalingen worden afgeboekt.

Terugbetaling

De terugbetalingsrekening moet een rekening zijn die gebruikt kan worden voor betalingsverkeer.
Je moet volmachthouder of medevolmachthouder zijn van die rekening.
De terugbetalingsrekening moet de rekening zijn waarop ook de uitbetaling van de lening op afbetaling gebeurt.

Stop de terugbetaling van je lening bij arbeidsongeschiktheid of overlijden

Let op, geld lenen kost ook geld.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Autolening (tot en met 3 jaar oud)

Autolening (tot en met 3 jaar oud)

Nieuwe auto kopen? Simuleer je autolening en vraag ze online aan.
Je bank- en kredietkaarten openstellen voor het buitenland

Je bank- en kredietkaarten openstellen voor het buitenland

Om veiligheidsredenen kun je je bank- en kredietkaarten niet automatisch overal ter wereld gebruiken. Met KBC Mobile kun je daar (tijdelijk) een uitzondering op maken.
Betalen en betaald worden in KBC K'Ching

Betalen en betaald worden in KBC K'Ching

Alles over betalen en betaald worden in KBC K'Ching... Hoe kun je geld overschrijven in de app? Hoe vul je de overschrijving in? Ontdek het hier.
Geen studentenjob zonder zichtrekening

Geen studentenjob zonder zichtrekening

Vakantiejob op het oog? Denk aan een zichtrekening. Open er zelf één, of laat je ouders dat voor je doen.