Spaarrekening met hogere rente voor kind of kleinkind

met KBC-Start2Save4

Spaarrekening met hogere rente voor kind of kleinkind

met KBC-Start2Save4

KBC-Start2Save4 wordt niet meer verkocht sinds 1 januari 2017.
Deze pagina is enkel bestemd voor klanten die een KBC-Start2Save4 bezitten.

Wat is KBC-Start2Save4?

Maandelijks sparen

Sparen op een spaarrekening KBC-Start2Save4 kan enkel met een maandelijkse automatische spaaropdracht. Je kunt er tot 500 euro euro per maand mee sparen. Sparen kan zowel van een KBC-rekening als van een rekening bij een andere financiële instelling.

Controle over spaargeld

Spaar voor je kind

Tot de dag voor het geld vrijkomt, kun je op elk moment en zonder kosten:

  • je spaargeld opvragen 
  • de begunstigde schrappen
  • de datum van vrijgave aanpassen
  • wijzigen van de ene naar de andere vrijgaveformule

Er zijn 2 formules mogelijk:

  • je legt vast op welke datum het geld vrijkomt of
  • je laat het geld pas vrijgeven wanneer je kind, kleinkind of petekind een eigen woning koopt of bouwt of 30 jaar wordt.

Kenmerken van KBC-Start2Save4

  • Fiscaal voordelig: voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.880 euro rente per jaar (inkomsten 2017) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
  • Risico: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loopt je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de KBC-brochure "Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België" kosteloos bij uw KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
  • Gratis spaarrekening: geen kosten voor het openen en beheren van je spaarrekening.
  • Altijd beschikbaar: KBC-Start2Save4 is een product van onbepaalde duur. Je kunt je tegoeden op KBC-Start2Save4 op elk moment en zonder kosten opvragen.

Opbrengst KBC-Start2Save4

Basisrente

0,40%

Getrouwheidspremie

0,10%

KBC-Start2Save4 is een gereglementeerde spaarrekening met derdenbeding van KBC Bank NV België, beheerst door Belgisch recht. KBC-Start2Save4 staat op naam van één natuurlijke persoon. Je kunt maar één spaarrekening KBC-Start2Save4 openen per begunstigde. Sparen op een KBC-Start2Save4 kan alleen met een maandelijkse automatische spaaropdracht: maximaal één, met een vast bedrag van maximaal 500 euro.

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De RV bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Meer info

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wat gebeurt er met je spaarrekening als je overlijdt?

Wat gebeurt er met je spaarrekening als je overlijdt?

Bij overlijden is KBC verplicht tijdelijk alle rekeningen te blokkeren. Verneem hoe en wanneer de spaargelden worden vrijgegeven.
Rekeningverzekering

Rekeningverzekering

Een rekeningverzekering biedt je gezin een financiële vergoeding als je overlijdt of volledig (67% of meer) en blijvend invalide wordt door een ongeval.
De handige hulp

De handige hulp

Al jouw belangrijkste telefoonnummers binnen handbereik.
Gratis spaarrekening

Gratis spaarrekening

Met een spaarrekening leg je op jouw eigen tempo, een reserve aan.