Verzekering bodemsanering

Verzekering bodemsanering

Verzekering bodemsanering

Verzekering bodemsanering

Kies voor jouw gemak

KBC neemt het hele saneringsproject van je over. Zowel het risico als de praktische organisatie zijn verzekerd.

Geen franchise

Je betaalt geen franchise. KBC vergoedt de hele saneringskost tot 60.000 euro.

Ook je tuin is beschermd

Ook schade aan je tuin door bodemsanering is verzekerd. Net zoals schade aan de tuin van je buren.

Je verwarmt je huis of appartement met stookolie? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank en voor de bodemsanering na vervuiling. Dat geldt voor eigenaars, verhuurders én huurders. Wist je dat de saneringsplicht ligt bij de gebruiker van de grond? Dus ook als huurder loop je gevaar.

Meer dan 3% van de stookolietanks vertoont vroeg of laat een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten van de bodemsanering, zeg maar de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening. Die kosten lopen al snel op tot duizenden euro’s.

De Verzekering bodemsanering van KBC biedt je daarvoor een goede bescherming. Deze verzekering dekt de saneringskosten tot 60.000 euro. Ook neemt KBC de organisatie van het verplichte saneringsproject van je over, volgens de voorgeschreven procedure.

Heb je al een brandverzekering bij KBC? Dan kun je de Verzekering bodemsanering toevoegen aan je bestaande woningpolis. 

Wat is verzekerd?

Zowel het risico als de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering zijn verzekerd.

We nemen het hele saneringsproject over

Verwarm je met stookolie? Bescherm jezelf met een verzekering bodemsanering.

We sturen een deskundige om

 • De aard en ernst van de vervuiling vast te stellen
 • Maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken
 • Je in te lichten over de wettelijke procedures bij een bodemvervuiling
 • Je te helpen bij de formaliteiten

We laten de nodige saneringswerken uitvoeren als je wettelijk verplicht bent om te saneren

 • Bodemonderzoeken
 • Sanering
 • Als de vervuiling zich verspreid heeft naar de buren dan zetten we de saneringswerken bij hen voort

We vergoeden ook de schade door de sanering zoals het herstel van de tuin en de heraanleg van de terreinen, ook bij de buren.

Wat is niet verzekerd?

 • Vervuiling die al bestond bij het begin van de verzekering
 • De mogelijke waardevermindering van de gesaneerde bodem
 • Bijkomende kosten door aanwezigheid van andere vervuilende stoffen
 • Een tank niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen
 • Optreden van de overheid
 • Vervuiling als gevolg van natuurrampen

Wat je ook nog moet weten?

 • De Verzekering bodemsanering is een zaakschadeverzekering die je kunt sluiten binnen de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort
 • Je betaalt geen franchise
 • KBC betaalt maximaal 60.000 euro per schadegeval
 • Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar kunnen worden verzekerd
 • Alleen stookolietanks met een opslagcapaciteit tot 20.000 liter kunnen worden verzekerd

Verdere informatie

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussell,info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis kun je terecht op onze website of bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Woningpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen