Teken je huurovereenkomst

Een woning huren is een belangrijke beslissing. Als huurder (en verhuurder) heb je een aantal rechten, maar moet je je ook aan een aantal afspraken en plichten houden. Als de woning je hoofdverblijfplaats is, moeten de verhuurder en huurder verplicht een schriftelijke huurovereenkomst opmaken. Jullie moeten die beiden ondertekenen.
Lees de huurovereenkomst goed vooraleer je ze ondertekent.

In de huurovereenkomst staan minstens deze zaken:

 • De identiteit van de verhuurder en de huurder(s)
 • Het adres van de woning
 • De beschrijving van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die gehuurd worden
 • De bestemming van de woning (Dat zal voor jou je ‘hoofdverblijfplaats’ zijn.)
 • De begindatum en de looptijd van de overeenkomst
 • De maandelijkse huurprijs (met het rekeningnummer van de verhuurder en de datum waarop het huurgeld moet betaald zijn).
 • Indexering: is de woning je hoofdverblijfplaats en heb je een schriftelijke huurovereenkomst en? Dan wordt er geïndexeerd, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten in het huurcontract.
 • De lasten op de woning (verbruik van elektriciteit, water, gas, …). Zijn er gemeenschappelijke lasten? Let op: de onroerende voorheffing is nooit ten laste van de huurder!
 • De plaatsbeschrijving: deze is wettelijk verplicht
 • Brandverzekering:  De huurder moet een brandverzekering afsluiten voor de verzekering van zijn eigen inboedel en voor zijn huurdersaansprakelijkheid. De verhuurder voor de schade aan het gebouw.
 • Wijzigingen aan de woning (Al dan niet toegelaten?)
 • Affiches en bezoeken: wanneer je als huurder vertrekt, gelden er afspraken over de bezoekdagen van de woning.

De huurovereenkomst wordt opgemaakt in minstens 2 exemplaren en ondertekend door zowel de verhuurder als de huurder, voorafgegaan door de woorden ‘gelezen en goedgekeurd’. 

Laat een plaatsbeschrijving opmaken

Een plaatsbeschrijving omschrijft in detail de ruimtes in de woning. Schade en mankementen moeten erin vermeld staan. Je kunt er betwistingen mee vermijden wanneer je de woning verlaat.

Laat je huurovereenkomst registreren!

De registratie van de huurovereenkomst (samen met de plaatsbeschrijving) is wettelijk verplicht.
Door de registratie wordt de huurder beschermd. Zo zullen bv. zijn rechten als huurder blijven gelden wanneer de woning verkocht wordt. Je leest er alles over op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voeg toe aan mijn todo lijst
Voeg toe aan mijn agenda