Lockdown wereldeconomie noopt tot voorzichtigere beleggingsstrategie

Samenvatting

 • Corona is een globaal probleem.
 • China bewijst dat een krachtig optreden het virus onder controle kan brengen. 
 • Drastische maatregelen leiden wereldwijd tot een economische recessie vanaf het tweede kwartaal. 
 • Overheden nemen vanuit economisch standpunt de juiste maatregelen, wat de gevolgen verzacht en het herstel nadien bevordert. 
 • Er doen zich opportuniteiten voor in de aandelenmarkten, maar de nieuwsstroom blijft op korte termijn té negatief om nu al actie te ondernemen. 
 • Door de marktbeweging zijn de aandelenposities op de norm teruggevallen. We houden dit zo.

Corona (COVID-19) is een globaal probleem

 • Er worden drastische maatregelen genomen om het virus in te dijken in Europa en de VS lijken te volgen.
 • In China en Korea wierp een dergelijke drastische aanpak alvast zijn vruchten af, nu het aantal nieuwe besmettingen fors in dalende lijn gaat. Ondertussen worden de quarantainemaatregelen daar teruggeschroefd en hervat het economische leven.
 • Maar recent gepubliceerde Chinese economische indicatoren geven aan dat de economische schade in de periode van lockdown veel groter was dan initieel werd ingeschat. 
 • Daarbovenop startte Saudi-Arabië een prijzenoorlog met de andere olieproducenten en zorgde zo voor een val van de olieprijzen. Dit is op termijn goed voor consumenten, maar vormt nu een risico voor de financiële stabiliteit van een aantal (Amerikaanse) oliebedrijven en drukt ook de investeringen in de sector.
 • Onze economisten vertalen dit alles in nieuwe economische prognoses:
  - de grote economische regio’s China, Europa en de VS gaan door moeilijke economische tijden.
  - Voor Europa en de VS worden twee opéénvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit verwacht. De grootste schade concentreert zich in het tweede kwartaal.
  - Het terugschroeven van de genomen quarantainemaatregelen, fiscale en monetaire ondersteuning en een terugkerend vertrouwen zorgen in de tweede jaarhelft voor een herstel.
  - Gemiddeld zal de eurozone in 2020 echter op een negatief groeicijfer afklokken en voor de VS blijft de groei ver onder de trend.

Ongeziene crisis, ongeziene maatregelen

 • Niet alleen op gezondheidsvlak, maar ook monetair en economisch treffen overheden ongeziene maatregelen:
  - via lagere rentes wordt overal in de wereld zuurstof aan de economie gegeven; de Amerikaanse centrale bank (Fed) verlaagde in twee stappen haar beleidsrente met 1,5% tot net boven 0%.
  - Via monetaire injecties en soepelere regels houdt men het financiële systeem draaiende. Omdat de basisrentes al zo laag waren (lees negatief) deed de Europese Centrale Bank (ECB) vooral beroep op dit soort maatregelen. In eerste instantie lokte dit wat kritiek uit, maar in essentie gaat het om een goed pakket aan maatregelen.
  - Bedrijven worden door budgettaire maatregelen ondersteund. Voorlopig weinig gecoördineerd, maar zowat overal wordt uitstel van fiscale- en parafiscale lasten voorzien en worden garantiefondsen in stelling gebracht. Zo trekt de Duitse overheid bijna 500 miljard euro uit voor kredietgaranties en gaf ze aan nog veel verder te zullen gaan indien nodig.

Onzekerheid doodt de stier

 • Hoewel het Chinese (en Koreaanse) scenario al wat houvast biedt, is er nog te weinig bekend over het virus zelf om de ontwikkeling in de komende maanden te voorspellen.
 • Evenmin kan correct worden ingeschat wat de impact op de economie zal zijn. Vooral de lengte van de lockdown is hier een cruciale factor. 
 • Dat beurzen dergelijke scenario’s niet lusten is al meermaals bewezen. We zagen de voorbije weken dan ook een klassieke reflex en de vlucht naar veiligheid:
  - met koersdalingen sinds de beurspiek (19 februari) van meer dan 30% in Europa en in de VS verrekenen de markten al lang niet meer een korte productie-uitval. Een stevige recessie zit nu in de prijzen.
  - Veilige staatsobligaties zijn erg gegeerd waardoor het rendement op dit papier, ook in de VS, tot ongekende dieptes is teruggevallen. 

We wachten af

 • Ervan uitgaande dat deze crisis tijdelijk is, hebben de koersbewegingen van de afgelopen weken ongetwijfeld opportuniteiten gecreëerd.
 • Dit betekent echter niet dat de markten deze kansen ook meteen gaan grijpen.
 • We zagen al eerder dat de zekerheid van overheidsobligaties wordt opgezocht, zelfs bij rentes die op geen enkele manier compensatie bieden voor inflatie en dat aandelen werden geschuwd ook wanneer onrealistisch negatieve scenario’s werden ingecalculeerd.
 • De nieuwsstroom van de komende maanden blijft vrijwel zeker negatief:
  - economische indicatoren zullen dramatisch verslechteren. 
  - Winstcijfers van beursgenoteerde ondernemingen zullen een stevige deuk krijgen.
  - Door de koersdalingen van de voorbije weken is de positionering in onze portefeuilles drastisch veranderd.  Het aandelengewicht bevindt zich intussen in de buurt van de norm en we gaan dit op korte termijn ook zo houden.
  - Binnen het aandelenluik vullen we de sectorverdeling iets defensiever in en binnen de regio’s kiezen we vooral voor groeimarkten en zijn we voorzichtiger voor Europa.
   

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Voor meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie: klik hier.

Voor specifieke vragen over uw portefeuille: uw private banker of wealth officer staat voor u klaar.

Of maak een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.