Beurzen in onrustig vaarwater

Na de stevige beurscorrectie van eind 2018 leek niets de aandelenmarkten uit hun lood te zullen slaan in 2019. De voorbije vier maanden gingen de beurzen onverminderd hoger. Tot nu. Het spook van een escalerende handelsoorlog steekt echter opnieuw de kop op.

Tegenover de piek van 30 april verloor de Standard & Poor’s- index ruim 4%. Ook de Chinese beurs tekent een verlies op van meer dan 10%. Zoals wel vaker was de aanleiding een tweet van president Trump. Die koos voor de vlucht vooruit. Trump is gefrustreerd omdat de onderhandelingen met China over een handelsakkoord in het slop zitten. De president voelt zich gesterkt door zijn (hoogst persoonlijke) analyse dat de toegenomen handelsfricties de Amerikaanse economie niet schaden.

De initieel nog uitgestelde verhoging van het invoertarief op Chinese goederen naar 25% ging vrijdagmorgen 10 mei toch in. Ook de invoerheffingen op de voorlopig niet gepenaliseerde Chinese uitvoer naar de VS werd aangekondigd. Op 17 mei zou de Amerikaanse regering hierover een voorstel formuleren. China ging niet door de knieën voor dit tarievengeweld en kondigde zelf, met ingang van 1 juni, invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen. Hiermee komen de onderhandelingen in moeilijk vaarwater terecht, een scenario waarmee de markten geen rekening hielden.

Wereldwijde groeivertraging

De vraag is uiteraard of de vastgelopen onderhandelingen de aanleiding of de oorzaak zijn van de correctie. De financiële markten zijn volgens KBC Asset Management al langer zwanger van een beurscorrectie. De economische groei vertraagt wereldwijd.

  • De groei van het Amerikaanse Bruto Binnenlands Product kwam verrassend sterk uit de startblokken dit jaar. Dat was vooral te wijten aan éénmalige voorraadopbouw en minder aan fundamentele groei van de uitgaven.
  • De vertrouwensindicatoren zijn uitgebodemd, maar blijven op een laag niveau. In de rest van de wereld blijft de economische groei, vooral in de industrie, erg zwak.
  • De bedrijfswinsten vielen in het eerste kwartaal wereldwijd terug. Dat was niet geheel onverwacht. Het onderstreept wel de kwetsbaarheid van de markten. In de eurozone is het trouwens het tweede kwartaal op rij dat die bedrijfswinsten een stap terugzetten.

Kortom, het fikse herstel van de aandelenmarkten sinds de jaarwisseling was een reactie op de overdreven koersval van eind 2018. De centrale bankiers ondersteunden dit herstel door zich veel minder streng op te stellen. Zo maakte de Amerikaanse centrale bank een bocht van 180 graden en stelde de Europese centrale bank de rentenormalisering verder uit. Betere macro- en bedrijfseconomische fundamenten waren nodig om een vervolg te breien aan deze koersstijgingen. Deze fundamenten zijn er voorlopig maar met mondjesmaat.

Op weg naar een recessie?

Blijft het bij een tijdelijke beurscorrectie of zet deze beursdaling zich verder door? Dat hangt zoals vaak af van de economie. We moeten ons behoeden voor te veel pessimisme. De Verenigde Staten zitten al verder in de economische cyclus. Er moet niet meer gerekend worden op een economische groei van 3% of meer. Maar laat ons vooral de weerbaarheid van de Amerikaanse economie niet onderschatten. De jobmotor draait nog steeds op volle toeren en de centrale bank blijft zich flexibel opstellen. De verlaagde kans op renteverhogingen en de jobmotor zorgen er voor dat deze cyclus nog wel even kan blijven duren.

In Europa lijkt de Duitse economie zich wat te herstellen van de industriële flauwte die het in het najaar van 2018 liet optekenen.. Natuurlijk blijft het belangrijk dat de onzekerheid over het brexit-dossier niet blijft aanslepen, maar rampscenario’s zijn voorlopig vermeden.

Even belangrijk voor Europa, maar zeker ook voor Azië, is de groei in China. Hier waren de recente indicatoren al lichtjes beter. Het aanslepende handelsconflict verhoogt de kans op meer fiscale of monetaire stimuli. Flink gekrenkt in hun trots door de onderhandelingstechnieken van de Amerikaanse president, zullen de Chinese leiders geen te sterke verzwakking van de economie toelaten.

Wat het handelsconflict betreft, gaat KBC Asset Management ervan uit dat beide partijen gedoemd zijn om een akkoord te vinden. De wederzijdse handelsstromen zijn cruciaal en bovendien gaan de Verenigde Staten stilaan in verkiezingsmodus. Het scoren van een deal en/of het wegnemen van de negatieve impact van de Chinese sancties zijn van levensbelang voor de herverkiezingskansen van de man in het Witte Huis. De onderhandelingen lopen nog steeds. Op de G-20 top van 28 en 29 juni in Japan heeft de president een onderhoud met zijn Chinese ambtgenoot.

Aandelen enig alternatief, maar voorlopig voorzichtig

Wie door de huidige turbulenties heen kijkt, ziet nog opportuniteiten voor groei en klimmende bedrijfswinsten. Het alternatief voor de beleggers blijft weinig aantrekkelijk. In de VS ligt het rentepeil hoger, maar het blijft, zeker na aftrek van inflatie, historisch laag. In de eurozone is van enige rentevergoeding al een tijd geen sprake meer. Met een dividendrendement dat nog steeds behoorlijk is, blijven aandelen dan ook het meest aantrekkelijke alternatief.

Op korte termijn moeten we de storm laten overwaaien. Onze beleggingsstrategie blijft licht onder de norm belegd in aandelen, maar staat klaar om de posities weer op te voeren wanneer de hemel wat opklaart. Om dezelfde reden vullen we onze aandelen en obligatieselectie momenteel eerder defensief in.

 

In onderstaande video geeft Tom Simonts (Senior Financial Economist KBC Group) zijn kijk op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=XsYVLWbF5bc

 

 

Nog geen KBC-privatebankingklant?

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.