De wereld in beeld: herziening van de economische groeicijfers.

Macro-economisch 


1. Verenigde Staten

Een blik op de Amerikaanse economie

De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie blijven sterk overschaduwd door de onzekerheid over het vervolg van de pandemie. In een aantal staten is de economie opnieuw opgestart, sneller dan voorzien. We merken dan in die staten dat er een stijging is van het aantal besmettingen (soms heeft het ook te maken met het feit dat er meer getest wordt). De opflakkering van het virus (zoals dit het geval is in o.a. de staat Texas) betekent ook dat het pril herstel in de kiem gesmoord wordt. Onze macro-economen hebben op basis van het lichte herstel de groeiverwachting voor 2020 opgetrokken naar -6,5% (was -8%), onder meer rekening houdend met de liquiditeitsinjectie van de centrale bank. De groeiverwachting voor 2021 werd lichtjes verlaagd naar 4,4% (was 6,5%).

Amerikaanse industrie : licht herstel maar zeker geen euforie

Het ISM-cijfer voor de verwerkende industrie kwam in mei uit op 43,1, komende van 41,5 terwijl 43,8 verwacht werd. Mogelijk volgt er een herstel naar 50 de komende maanden (een cijfer > 50 betekent economische groei), maar dan nog zal het een herstel zijn komende van een zwaar dieptepunt. Het betekent niet dat dan onmiddellijk aangeknoopt wordt met ‘echte, substantiële” groei. Het ISM-cijfer voor de niet verwerkende nijverheid kwam in mei uit op 45,4 komende van 41,8, terwijl verwacht werd van 44,4. Binnen de ISM-non manufactoring zagen we de orders stijgen.

Bekijken we even de kleinhandelsverkopen: zij stegen naar 17,7% in mei tegenover 8,4% verwacht. Het grootste deel van de gestegen kleinhandelsverkopen komt door de forse stijging van de autoverkopen (12,4% versus 5,5% verwacht). De impact van die stijging komt door het gestegen consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan): 78,1 terwijl 72,3 verwacht werd; voor corona zat het consumentenvertrouwen op 101 (februari 2020).

Werkgelegenheidscijfers verrassen in mei

De werkgelegenheidscijfers in mei waren zeer verrassend. Er werden netto 2,5 miljoen nieuwe banen gecreëerd. De financiële markten gingen uit van zware negatieve cijfers in navolging van de cijfers die we zagen in maart en zeker in april. Enerzijds heeft dit te maken met het sneller heropenen van de economie maar kan ook een gevolg zijn van het PPP (Paycheck Protection Programm). Dit is een programma dat leningen verstrekt aan bedrijven om hun werknemers in dienst te houden. Het gepubliceerde nettocijfers verbergt dat er 4,7 mln banen verloren gingen (er werden er 6,5 mln gecreëerd). In de maanden maart en april steeg het aantal werklozen naar 22 miljoen. De werkloosheidsgraad steeg van 3,5 pré-corona naar 14,7%. Het Bureau of Labour gaf aan dat dit cijfer nog hoger zou gelegen hebben, want de werknemers werden niet allemaal als “werkloos” gekenmerkt maar wel als “werkend maar zonder markt”. In de toekomst zal het belangrijk zijn of de ‘tijdelijke’ werkloosheid een definitieve werkloosheid wordt.

Fed houdt rente nauwgezet in het oog

Fed-voorzitter Powell gaf op de laatste bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank aan dat de rente nog heel lang laag gaat blijven. De meeste gouverneurs verwachten dat de rente nog tot in 2022 op het huidige niveau zal blijven. Powell zei letterlijk dat ze er “zelfs nog niet aan denken om te beginnen denken over een renteverhoging” (“The Fed isn’t thinking about thinking about hiking).

2. China

Is snel herstel in China vol te houden?

Na de lockdown kwam het leven vrij snel op gang in China. Met wat vertraging volgde een sterk economisch herstel. In China kan men gerust spreken van een V-herstel. De economische macrodata bevestigen dit: het ISM voor de verwerkende nijverheid bedroeg 50,6 in mei (cijfers voor juni zijn er nog niet) tegenover 50,8 in april. Het was wel lager dan de consensus van 51,1. Het ISM voor de niet-verwerkende nijverheid kwam uit op 53,6 tegenover 53,2 in april maar beter dan de consensus van 53,5.

Geven deze ISM-indicatoren nog geen duidelijk beeld, dan spreekt de industriële productie voor zich: deze steeg naar 3,9% in april en behaalde 4,4% in mei. De financiële markten hadden op iets meer gerekend, maar de daling van de export was de boosdoener. Wanneer de rest van de wereld nog in lockdown zit, is het moeilijk om te exporteren.

De opflakkering van de besmettingen o.a. in Peking zorgde ervoor dat de economie het langs de dienstenkant liet afweten: er was een daling van de detailhandelsverkopen van –2,5% in april naar –2,8% in mei. Waar de consumenten stilaan de weg naar de winkels terugvonden, merken we nu dat er opnieuw veel minder volk is in de winkelstraten. Verder zullen de blijvende gevolgen van het banenverlies en de loonsverlagingen wegen op de consumptie. Er werden in eerste instantie vruchten geplukt van het laaghangende fruit: de economie was dusdanig diep gevallen dat een sterk hersrel volgde. Het bestendigen van dit herstel verloopt moeizaam.

Onze macro-economen ramen de groei van de Chinese economie op slechts 1% voor 2020 en een verder herstel in 2021.

3. Eurozone

Herziening van de groeicijfers

Onze macro-economen zijn iets minder negatief geworden voor Europa na het einde van de lockdown in de verschillende landen. Volgens hen zal de Europese groei in 2020 dalen met 9,6% (voorheen - 11%). Dit houdt wel in dat de groei in 2021 dan weer iets lager zal zijn : 6,2% i.p.v. 6,9%.

Binnen Europa waren er grote verschillen tussen de landen: in Spanje, Italië en Frankrijk (gemiddeld 5,3%) was de terugval van de economie veel groter dan Nederland (1,7%) en Duitsland (2,2%). De impact van het toerisme speelt hier een grote rol.

Europese industrie: nog geen duidelijk beeld

De harde economische data én de sentimentsindicatoren wijzen op een zwakke economie in het tweede kwartaal. Zo lag de daling van de industriële productie in april veel hoger dan in maart.

De PMI voor de verwerkende industrie in de eurozone steeg van 33,4 in april tot 39,4 in mei, iets onder de consensus en de oorspronkelijke schatting van 39,5.

De industriële sector van de eurozone lijdt iets minder dan aan het begin van het tweede kwartaal. Er lijkt enige verwarring waarom de PMI’s in mei niet ver boven de 50 kwamen, aangezien de omstandig-heden beter moeten zijn geweest dan in april, toen alles werd stilgelegd. De economieën in de eurozone zijn opengegaan doch niet allemaal op hetzelfde ogenblik, wat het verschil kan verklaren. In april meldde een zeer groot deel van de bedrijven dat de productie daalde, en sterk in vergelijking met maart dankzij volledige lockdowns. In mei meldden minder bedrijven dan in april dat de productie daalt - wat per definitie betekent dat er meer zijn die een hogere of dezelfde output rapporteren - zelfs als de totale productie nog steeds daalt.

De industriële productie daalde met “maar” 6% in het tweede kwartaal, vergeleken met 12% in de maand maart.
 

Financiële marken

1. De beurzen

Verenigde Staten

 

Opmerkelijk is echter het forse herstel van de beurzen t.o.v. het dieptepunt midden maart. Nasdaq, de technologiebeurs, leidde de dans. Vorige maand stond de Nasdaq op het niveau voor de coronacrisis. Sedertdien staat de Nasdaq zelfs op een all time high.


 

In Europa is het herstel duidelijk minder fors gegeven het gebrek aan technologiewaarden én het trager op gang komen van de economieën. Meer nog dan in de VS aarzelt de consument om te spenderen.

 

  

De opkomende markten tonen hetzelfde beeld als Europa. Diverse landen in Zuid-Amerika, zoals Brazilië zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en dat heeft een duidelijke impact op de beurzen. Het thema ‘emerging markets’ houdt echter nog steeds stand als satelliet in de portefeuilles.  

 

Obligatiemarkten

Na de impressionante risk-on beweging sinds eind maart bewogen de rente- en kredietmarkten in juni eerder zijwaarts.

De veilige overheidsrenten bleven min of meer stabiel en fluctueerden in erg nauwe trading ranges. Op maandbasis daalde bijvoorbeeld de Duitse tienjaarsrente met twee basispunten, de Amerikaanse bleef ongewijzigd.

De rentes in de perifere eurolanden daalden meer uitgesproken dankzij de steunaankopen van de Europese Centrale Bank.

Wat de bedrijfsobligaties betreft verminderden zowel de investment grade als de high yield kredietspreads, zij het minder uitgesproken dan de vorige maanden. De vrees voor extra bedrijfsfalingen ten gevolge van de actuele economische crisis zorgt ervoor dat de rente op risicovolle bedrijfsobligaties nog steeds fors hoger liggen dan voor de uitbraak van de coronapandemie.

De emerging market-landen presteerden de afgelopen maand erg matig. De koersen van munten zoals de Turkse Lira , Braziliaanse Real en Zuid-Afrikaanse Rand noteren nog steeds kort bij hun dieptepunt t.o.v. de euro.

De USD verzwakte, een gevolg van een groeiend optimisme dat het economische relanceplan dat de Europese commissie voorstelde ook echt de Europese economie uit het slop kan halen.

Asset allocatie

Door de daling van de beurzen zijn we momenteel in de portefeuilles de facto onderwogen. Hierdoor is het belang van obligaties relatief toegenomen in de portefeuilles. De strategen van de bank zien op dit ogenblik onvoldoende signalen om de aandelenweging in de portefeuilles op te trekken.

Naast het thema “medische technologie”, dat we in mei opnamen in de strategie, blijft het thema ‘trends’ nog steeds actueel.

Welke zijn die trends?

Digitalisering:
bedrijfssoftware voor digitale transformatie, e-commerce, cloud infrastructuur, artificiële intelligentie, cyber security.

Medische technologie: onderzoek & ontwikkeling van beloftvolle geneesmiddelen, demografische evoluties, verouderende bevolking, verstedelijking.

Innovatie en productie: ook industrie kan via software meer toegevoegde waarde bieden.

Veranderend consumentengedrag: technologie creëert nieuwe consumententoepassingen.

De opgelopen waardering op de beurzen zorgt er voor dat we wat voorzichtiger zijn. Daarom verkiezen we ook om niet-cyclische consumentengoederen en farmawaarden in de portefeuille op te nemen. 

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.