De wereld in beeld: het virus zal het economische pad verder bepalen.

Macro-economisch 


1. Verenigde Staten

Amerika ontwaakt na de verkiezingen.

Op dinsdag 3 november gingen de Amerikanen, althans diegene die nog niet per brief stemden, naar de stembus. De dagen nadien kregen we met mondjesmaat zicht op wie de verkiezingen zou winnen. Staat na staat werd toegewezen aan Joe Biden. President Trump ontkent nog steeds dat hij de verkiezingen verloor, maar geeft stilaan schoorvoetend toe dat hij het Witte Huis zal verlaten als de kiesmannen begin december Joe Biden aanduiden als de volgende president van de Verenigde Staten. Het Huis van Afgevaardigden blijft in handen van de Democraten. Voor de Senaat is het onduidelijk of die in handen blijft van de Republikeinen. Pas begin januari zal hier zekerheid over zijn. De zogenaamde Blue Wave (waarbij de Democraten alles in handen hebben, president, Huis en Senaat) lijkt er niet te komen. Dit houdt in dat Joe Biden zijn programma kan doorvoeren, maar aan banden zal gelegd worden door de Republikeinen.
 
Een greep uit de maatregelen van Joe Biden:
  • Een relanceplan voor de Amerikaanse economie als steun voor de coronacrisis. Biden beloofde een groot pakket aan steunmaatregelen, doch de Republikeinen volgen hem hierin niet. Het wordt eerder een bescheiden pakket
  • Geen verregaande regulering voor technologiebedrijven, banken en gezondsheidszorg.
  • Beperkte belastingverhoging (het wordt wellicht niet de in de campagne van Biden aangekondigde verhoging van 21% naar 28%).

VS-economie veert krachtig op.

In het derde kwartaal tekende de VS-economie een BBP-groei op van maar liefst 33,1% op jaarbasis. Dat cijfer werd bevestigd op 25 november (in bepaalde gevallen zijn er herzieningen in de BBP-cijfers, maar deze keer hield het eerder gepubliceerde cijfer stand). In het tweede kwartaal was er een dip van 32,9%. Hiermee ligt het reële BBP slechts 3,5% onder het niveau van het vierde kwartaal van 2019.

De consumptie had de grootste bijdrage tot dit herstel en het laatste cijfer van het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan bevestigde dit (in oktober noteerden we 77 punten, in de voorbije maand was dat 76,9). Dat is enerzijds verrassend, aangezien het aantal besmettingen in de VS duidelijk nog niet onder controle is. We zagen een mooi herstel van de consumptie van goederen en diensten maar het herstel van de dienstenconsumptie bereikte nog niet het peil van vóór de pandemie. Anderzijds neemt de werkloosheid af (van 7,6% naar 6,9%) en neemt het aantal gecreëerde jobs toe (afgelopen maand 906.000 tegenover 680.000 de maand voordien). Een terugkeer naar het laagste werkloosheidsniveau dat behaald werd vóór corona, namelijk 3,4%, zit er echter niet meteen in. Een belangrijke graadmeter zijn de aankopen van duurzame goederen (hieronder verstaan we huishoudproducten, auto’s e.d.m.) en die aankopen waren robuust de voorbije periode: in oktober was dit een groei van 0,99% op maandbasis. De markt ging uit van 0,8% voor de maand november,  maar we klokten af op 1,3% wat erop wijst dat de gemiddelde Amerikaan optimistisch is voor de toekomst en dat heeft vooral te maken met de toenemende werkgelegenheid.

Op basis van het sterke herstel en de al bij al beperkte terugval in het vierde kwartaal door de opflakkering van de pandemie, hebben onze macro-economen het gemiddelde groeicijfer voor 2020 verhoogd van -4,5% naar -3,7%. Voor 2021 verwachten ze een groei van 4%.

Amerikaanse industrie komt opnieuw sterk uit de hoek.

PMI Manufactoring en Services

Het ondernemersvertrouwen doet het zelfs nog beter dan het consumentenvertrouwen (wat betekent dat er ruimte komt voor investeringen): het PMI voor de verwerkende nijverheid bedroeg in november 56,7 terwijl 53 verwacht werd. Het PMI Services (diensten) steeg naar 57,7 tegenover 55 verwacht.

 

 

We zien deze positieve cijfers bevestigd in de industriële productie : deze steeg van -0,6% naar 1,1%.

De sentimentsindicatoren (die geven ons een beeld over de toekomst) zijn zeer goed voor de industrie: 59,3 terwijl 56 verwacht werd. Het aantal orders steeg fors, nl. naar 67,9 (62 verwacht). Zoals aangegeven is de dienstenconsumptie nog niet op peil en dat wordt bevestigd door het ISM Services. De markt verwachtte 57,5, we bereikten 56,6.·      

FED neemt afwachtende houding aan.

De Fed hield in november haar beleidsrente en haar aankoopprogramma’s van effecten onveranderd. De inflatie in de VS is sinds het begin van het jaar relatief stabiel gebleven.

Bij monde van voorzitter Powell drukte de beleidsvergadering van de Fed wel haar bezorgdheid uit over de onzekere begrotingstoestand, zonder daarbij evenwel een uitspraak te doen over de uitkomst van de presidentsverkiezingen en de impact op de economie. De kans is echter klein dat er een verdere renteverlaging komt door de Fed. 

2. China

Enkel positief nieuws uit China.

China lijkt goed op weg om als enige contingent in 2020 positieve BBP-groeicijfers neer te zetten. Onze macro-economen gaan uit van een groei van 2% voor 2020, volgend jaar zelfs 8,2%. Het groeiherstel komt voornamelijk door een toename van de investeringsvraag. De consumptie is stevig, maar lag in de maand november iets lager dan verwacht (3,3% in oktober, gevolgd door 4,3% in november; de markten gingen uit van 5,0%). Eén van de redenen voor deze mooie cijfers, is de strenge handhaving van de regels m.b.t. het coronavirus. Het aantal besmettingen is tot een minimum herleid en daar waar er toch zijn, zijn die vaak een gevolg van personen die uit het buitenland komen (die onmiddellijk in quarantaine worden geplaatst).

De steunmaatregelen van de Chinese overheid zorgen er voor dat de winkelverkopen de afgelopen maanden toegenomen zijn en – net als in de rest van de wereld – stegen de online-aankopen (+16% op jaarbasis).

Industrie op volle toeren.

De Markit PMI-indicator voor de verwerkende nijverheid klom in oktober tot 53,6 (t.o.v. 52,8 verwacht) en die voor de dienstensectoren sprong naar 56,8 (55 verwacht). Beide noteren dus beduidend boven de drempelwaarde van 50, die op economische expansie wijst. Vooral de uitvoer doet het goed. Volgens de Chinese douanecijfers lag deze in oktober zo’n 7,6% hoger dan een jaar eerder. Een gevolg van deze sterke cijfers is een stijging van de industriële productie van 6,7% naar 6,9%. Meteen zien we ook dat de bedrijfswinsten in China naar boven zijn bijgesteld.

RCEP zorgt voor een boost in de toekomst.

De Aziatische handel zal een boost krijgen door de recente ondertekening van het Regional Comprehensive Economic Patnership (RCEP) tussen 15 landen in en rond Azië. India participeert niet mee en is op ramkoers met China. Die 15 landen samen vormen zowat 47% van de wereldbevolking. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat China, Japan en Korea samenwerken.  

3. Eurozone

Eurozone komt verrassend sterk uit de hoek.

In het derde kwartaal bedroeg de groei tegenover het vorige kwartaal 12,6%, na een terugval met 11,8% in het tweede kwartaal tegenover het eerste kwartaal. In sommige landen, zoals Frankrijk en Spanje merkten we een duidelijk herstel van de particuliere consumptie. Maar in de loop van de maand november lag het herstel weer onder vuur door nieuwe lockdownmaatregelen. Die treffen vooral niet-essentiële dienstensectoren, zoals restaurants en bars, cultuur en vrijetijdsactiviteiten. De lockdownmaatregelen verschillen van land tot land: in Frankrijk en België waren bijkomend de niet-essentiële winkels gesloten, in Duitsland waren de maatregelen iets minder streng. In Italië en Spanje werden per regio strengere maatregelen bepaald. Gelukkig beslisten de regeringen van de diverse landen om de steun voor de getroffen sectoren verder te zetten. De nationale maatregelen zullen vanaf de tweede jaarhelft van 2021 worden aangevuld met initiatieven op EU-niveau, als de 750 miljard euro van Next Generation EU op gang wordt getrokken. Toch zal deze lockdown 2.0 ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de Europese groeicijfers. Een eerste indicatie hiervan zien we in het consumentenvertrouwen dat daalde van -20 naar -29, terwijl de markt anticipeerde op -25.

Dankzij het veel sterker dan verwachte derde kwartaal van 2020 hebben onze economen het verwachte gemiddelde groeicijfer voor 2020 nog lichtjes opgetrokken tot -7,5%. Maar het verwachte groeicijfer voor 2021 is neerwaarts bijgesteld van 4,9% naar 1,9%, onder de hypotheses dat de lockdownmaatregelen slechts zeer geleidelijk zullen worden versoepeld en dat de economie pas in de tweede jaarhelft van 2021 steun zal krijgen van de vaccinaties.

Europese industrie houdt goed stand.

De Europese industrie lijdt minder onder de lockdownmaatregelen en de internationale toeleveringskettingen zijn niet verstoord zoals in het voorjaar. De tweespalt tussen de industrie en de dienstensectoren is in Europa nog toegenomen. Dat blijkt zeer goed uit de PMI-vertrouwensindicatoren. In de verwerkende nijverheid steeg de indicator tot 54,8, terwijl hij in de dienstensectoren verder terugviel tot 46,9, dus beneden de drempel van 50 die op krimpende economische activiteit wijst. Die tweedeling in de economie valt het meest op in Duitsland, met zijn belangrijke industrie die profijt trekt uit de gunstigere internationale omgeving, in het bijzonder het snelle economische herstel in China. De meer op diensten gerichte economieën in Europa ondervinden daarentegen stevigere kopwind. Het ondernemersvertrouwen daalde in Duitsland van 92,7 in oktober naar 90,7 in november.

ECB hint op verdere versoepeling.

De verdere verzwakking van de vraag door de (tweede) lockdownmaatregelen zal de neerwaartse druk op de inflatie doen toenemen, m.n. de diensteninflatie. Onze macro-economen stelden de inflatie neerwaarts bij naar 0,20% in 2020 en 0,9% in 2021.
De kans bestaat dat de ECB op de vergadering van december een verdere versoepeling van het monetair beleid aankondigt.

De financiële markten


1.  Beurzen 

Verenigde Staten

 

De diverse indexen herstelden verder in de maand november. Zowel de S&P500 als de Dow Jones zetten een record neer. Voor het eerst in de geschiedenis eindigde de Dow boven 30.000 punten.

 

Europa maakte een inhaalbeweging doch noteert nog steeds lager dan voor de coronacrisis.

 

De opkomende markten stegen eveneens sterk. Het is vooral het herstel van de Chinese beurs die de EM naar een hoger niveau tilde.   

2.  Obligatiemarkten

De afgelopen maand nam de risico-appetijt in de markt weer toe. De vooruitzichten op enkele veelbelovende coronavaccins waren voldoende om beleggers te overhalen in te zetten op meer risicovolle assets.

In de markt van de vastrentende producten waren het vooral de high yield obligaties die in trek waren. De gemiddelde credit spreads van zowel de VS. als de Europese bedrijfsobligaties daalden met 100 basispunten. Voor de meer veilige investment grade obligaties daalden de credit spreads met 20 basispunten.

Ook de rente op overheidsobligaties daalde, zij het minder uitgesproken. In de eurozone sponnen vooral de Italiaanse overheidsobligaties garen bij het verbeterde risicosentiment onder de beleggers. De rentecurve vervlakte.

De markten van de ontluikende economieën presteerden opvallend goed met de Aziatische regio en China in het bijzonder als positieve uitschieter. Het succes van het terugdringen van de coronapandemie, de oprichting van een nieuwe regionale vrijhandelszone (zie hoger) en beter dan verwachte groeicijfers liggen aan de basis van deze sterke prestatie.

Verder nieuws over de timing van de vaccinatiecampagnes zal bepalen of de risk-on beweging in december al dan niet stand zal houden.

Asset allocatie

In de loop van de maand november werd het aandelengewicht met 2,5% verlaagd omdat de nieuwe lockdownmaatregelen in Europe en de opflakkering van de pandemie in de VS – zoals hierboven beschreven – zouden kunnen wegen op de consumptie en bijgevolg de BBP-groei. We hebben dus wat risico afgebouwd in de portefeuilles.
Binnen het aandelengedeelte hebben we de defensieve groeiers afgebouwd ten gunste van de cyclische sectoren. In de eurozone mogen small caps gekocht worden.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.