De wereld in beeld: positievere groeivooruitzichten voor 2020?

Macro-economisch

1. Verenigde Staten

Een blik op de Amerikaanse economie.

Eind juli kregen we een zicht op de toestand van de Amerikaanse economie over de periode april-juni 2020. De economie incasseerde een uppercut van maar liefst 9,5% (kwartaal op kwartaal). Die daling kwam uiteraard niet als een verrassing en was het gevolg van de lockdown in grote delen van Amerika in die periode. Het is vooral de consument die het liet afweten als gevolg van werkloosheid (werkloosheidscijfer van 11,1%). We zagen een heel sterke vraag voor werkloosheidsuitkeringen. Optimisten wezen op een sterke groei van jobs eind juni. Dit maakte het aantal verloren jobs absoluut niet goed. We zagen ook dat de lokale besturen het lieten afweten. De federale overheid kwam met steunmaatregelen ten belope van 2.200 miljard USD en die inspanning verzachtte de impact van de coronacrisis. De cijfers in augustus bevestigden dat het ergste nog niet achter de rug is.

Bekijken we het consumentenvertrouwen in die periode dan zien we in juli een lichte verbetering na het beëindigen van de lockdown (95 tegenover 92,6 verwacht). In augustus – wanneer het virus duidelijk heropflakkert in grote delen van de Verenigde Staten – was er een sterke terugval (van 92,6 naar 84,8). De kleinhandelsverkopen daalden van 7,5% (juli) naar 1,2% (augustus) en bevestigen meteen het dalende vertrouwen. Een kleine opluchting ging er door de markten toen de aankopen van duurzame goederen (o.a. auto’s) veel sterker was dan verwacht (11,2% waar 4,8% verwacht werd).

 


Deze grafiek toont aan dat het toch stilaan de goede kant uitgaat. We zien een stijging van de werkgelegenheid bij de kleine bedrijven en van de trafiek (mobiliteitscijfers).
Ook het restaurantbezoek en het aantal vliegtuigpassagiers neemt toe. 

Bron: Pantheon Macro

Onze macro-economen hebben hun groeiscenario voor de VS aangepast: ze verwachten een daling van 5,5% voor het reële BBP gevolgd door een herstel van 4,5% in 2021.

Amerikaanse industrie : duidelijk herstel na de sterke correctie in de eerste jaarhelft.

Het ISM-cijfer voor de verwerkende nijverheid kwam in juli uit op 49,8, terwijl 52,6 verwacht werd. Dat is wel een verbetering t.o.v. de maand voordien (43,1). In augustus tekenden we een verbetering op: van 52,6 naar 53,6. Wanneer we dit cijfer analyseren dan zien we vooral een stijging bij de nieuwe orders. Het sentiment is aan het keren, doch van een stabiele situatie is vooralsnog geen sprake.

Fed is somber voor de Amerikaanse economie.

Op 28-08 publiceerde de Fed de notulen van de julivergadering. Uit die notulen krijgen we vaak inzichten over het toekomstig rentebeleid. De ondertoon was somberder dan voorheen want Fed-voorzitter Powell en de goeverneurs van de Fed zijn bezorgd over de economische context. De remonte is ingezet maar de goeverneurs vrezen dat het trager en minder gezwind verloopt dan verhoopt. Enkele belangrijke fiscale stimuli doven uit (o.a. bijkomende steun voor de werklozen) en dat op het moment dat het virus terug fors de kop opsteekt. Uit deze notulen bleek dat de Fed het monetaire wapen voorlopig op zak houdt.

Eind augustus is altijd de hoogdag voor de centrale bankiers: de bijeenkomst in Jackson Hole. Het was uitkijken naar de speech van Powell: in de context van lage rente en lage inflatie heeft de Fed minder ruimte om de economie, zo nodig, te ondersteunen. De Fed gaat niet enkel proberen de inflatie rond de 2% te houden, de Fed stelt zich als doel de inflatie gemiddeld rond 2% te houden. Als de inflatie beneden dat doel blijft, zal de Fed tijdelijk een hogere inflatie toelaten. Concreet betekent dit dat de Fed de rente langer laag kan houden.

Naast de inflatiedoelstelling gaat de Fed ook voor maximale tewerkstelling. In de pre-corona periode bleek dat de werkloosheid veel verder kan dalen zonder inflatie te veroorzaken, dat eerder werd verwacht. De Fed kan daardoor de economie en de arbeidsmarkt langer laten versterken alvorens de rente te moeten verhogen. In die context gaat de Fed in haar beleid vooral kijken/streven naar maximale tewerkstelling, eerder dan naar de fluctuatie van de werkloosheid rond een verondersteld evenwichtsniveau. De Fed benadrukt hierbij ook het algemeen belang van een sterke arbeidsmarkt, niet in het minst voor groepen met een lager inkomen. De conclusie voor het monetaire beleid gaat in dezelfde richting: het beleid kan langer soepel blijven dan voorheen gedacht. De aankondiging van dit gewijzigde monetaire beleid kwam eerder dan verwacht. De reactie van de financiële markten was positief.

 

2. China

Herstel in China werd herbevestigd in het tweede kwartaal

Zoals we weten was China de bakermat van COVID-19. Het kende een sterk herstel in het tweede kwartaal van 2020 met een reële economische groei van 11,5%, terwijl de consensus op 9,6% lag. Hiermee werd de grote krimp van 10% in het eerste kwartaal goedgemaakt. Het V-achtig herstelpatroon in China doet velen hopen dat een dergelijk snel en krachtig herstel zich wereldwijd zal voordoen.

De groei van de industriële productie was in juli onveranderd voor de eerste keer in maanden (4,8%), alhoewel we niet al te bezorgd zijn over het missen van de consensus (5,2%). Verder zien we dat de investeringen vooral gericht zijn op infrastructuur.

De Chinese consument liet het even afweten in de zomermaanden. De kleinhandelsverkopen daalden met 1,1% terwijl gemikt werd op een stijging met 0,1%. De huidige kracht in de autoproductie is de enige echte uitzondering op het eerder sombere consumentenverhaal. De autobedrijven hebben geprofiteerd van een ondersteunend beleid op lokaal niveau. De detailhandelsvolumes in het algemeen liggen ongeveer 5% onder het niveau van eind 2019. 

 

3. Eurozone

Correctie minder erg dan verwacht.

Binnen de eurozone waren er opmerkelijke verschillen wat betreft de terugval van het BBP: in Duitsland lag de krimp op -10,1% terwijl in Spanje er 18,5% daling werd opgetekend. Dit is meer dan Italië (-12,4%) dat nochtans ook sterk getroffen werd door de pandemie. De terugval in België was 12,2%. Deze cijfers vielen mee ten opzichte van de pessimistische verwachtingen. De reden dat de terugval in het tweede kwartaal minder groot dan verwacht was, heeft alles te maken met het opheffen van de lockdown in de meeste industrielanden net voor de zomer.

In Europa zien we net als in de Verenigde Staten een heropflakkering van het aantal besmettingen. In tegenstelling tot maart gaan de landen ‘gecontroleerd’ om met een mogelijke lockdown (eerder lokaal dan voor een volledig land).

Onze macro-economen verwachten dat het herstel in de tweede helft van 2020 iets moeizamer zal verlopen, maar per saldo stellen ze de groeivooruitzichten voor gans 2020 voor de meeste landen positief bij. De krimp in de eurozone zou 8,3% betekenen voor 2020, gevolgd door een herstel van 5,2% in 2021.

Europese industrie: geen terugval maar ook geen herstel.

De verwerkende nijverheid bleef in de zomermaanden op peil in de eurozone: in juli was het 51,7 (iets minder dan de consensus van 52.7), in augustus 50,1 (verwacht 54,7). Het cijfer van de industriële productie geeft aan dat de Europese economieën het al bij al vrij goed doen: we noteerden een stijging van de industriële productie met 12,7% in augustus, hoger dan de consensus van 8,4%.

Duitsland is opnieuw de motor in het herstel van de economieën in de eurozone. Zo zagen we het ondernemersvertrouwen stijgen van 90,4 in juli naar 92,6 in augustus.

 

De financiële markten

1. Beurzen

Verenigde Staten

In de VS is corona op beursvlak verleden tijd. Dankzij de sterke stijging van de technologieaandelen steeg de Nasdaq dit jaar met 39%. De S&P500 noteert eveneens hoger dan begin 2019. De beter dan verwachte kwartaalresultaten zijn hier debet aan.

 

In Europa is het herstel duidelijk minder fors. De volledige lockdown voor een langere periode in diverse Europese landen, had een zeer grote impact op de beurzen. Het ontbreken van bv. sterke technologie-aandelen (behalve SAP, ASML) zorgt er voor dat het herstel in Europa minder krachtig verloopt.

  

 

De opkomende markten tonen hetzelfde beeld als Europa. Het thema ‘emerging markets’ houdt echter nog steeds stand als satelliet in de portefeuilles.

2. Obligatiemarkten

De hoop op een V-vormig economisch herstel deed de risico-appetijt voor bedrijfsobligaties in de markt verder toenemen. De credit spreads op zowel goede als minder goede kwaliteitobligaties zetten hun daling van de afgelopen maanden verder. De rente blijft met andere woorden een neerwaarts patroon volgen.  Momenteel is zowat 80% van de kredietspread toename na de uitbraak van de Covid pandemie weggewerkt.
De veilig overheidsrente steeg de afgelopen maand licht. Vermoedelijk speelt hier de vrees op een (lichte) toename van de inflatieverwachtingen op middellange termijn een rol. Dit zou vooral gevolgen kunnen hebben op het lange eind van de rentecurve waardoor deze steiler wordt.
Op het vlak van het centrale bankenbeleid viel er de afgelopen maand weinig nieuws te melden.

Asset allocatie

In de loop van de maand augustus werd het gewicht van de aandelen opgetrokken tot de norm. Reden: er zijn tekenen dat de economische situatie aan de beterhand is.

De thema’s “medische technologie” en “trends” zijn nog steeds actueel. Daarnaast leggen we binnen de sectoren de klemtoon op de cyclische consumentengoederen. Binnen deze sector gaat de aandacht naar bedrijven die o.a. actief zijn op het vlak van e-commerce en cloud computing.

Corona is de aanleiding voor een andere vorm van consumeren, reizen en werken:
• E-commerce: zowel in Europa als in de VS zien we een sterke groei van de aankopen via internet.
• Telewerken heeft een grotere ingang gevonden in de werksituatie van velen. In dat kader zijn bedrijven die actief zijn met cloud-oplossingen en netwerkbeheerders aan zet.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.