Ga mee de droogte te lijf, beleg duurzaam.

Het ziet ernaar uit dat we voor de vierde keer op rij een droge zomer tegemoet gaan in België. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het neerslagtekort nooit groter dan dit voorjaar. Dat is ongezien, maar helaas een zeer tastbaar gevolg van de klimaatverandering. Droogte blijft een acuut probleem en is een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Ook als belegger kunt u uw bijdrage leveren.

Historische droogte in België

Het voorjaar van 2020 was opvallend droog en het gezegde ‘maartse buien en aprilse grillen’ gaat niet langer op. Overal in België regende het zo weinig dat het grondwaterpeil aanzienlijk daalde. De regenbuien van de jongste weken waren dus erg welkom, maar blijken onvoldoende om de situatie structureel te verbeteren. De opeenvolgende droge jaren zorgen ervoor dat het grondwatertekort verder toeneemt. Op 61% van de meetlocaties meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een laag tot zeer laag grondwaterpeil. Dat leidt tot waterschaarste voor natuur, landbouw en industrie.

We staan er niet bij stil, maar Vlaanderen heeft een van de laagste waterbeschikbaarheden per inwoner in Europa (rapport VMM, juni 2020). Dat komt omdat we een hoge bevolkingsdichtheid hebben en sterk verstedelijkt zijn. Ook wereldwijd stijgt de vraag naar water door een groeiende wereldbevolking,  terwijl klimaatverandering het wateraanbod in verschillende regio’s onder druk zet. We moeten dus zorgzaam omspringen met ons water.

Zelf kunt u al veel doen

Een paar eenvoudige tips helpen u al flink op weg om extra zuinig met water om te springen bij ernstige droogte. Het voorkomt dat uw regenwaterput voortijdig leeg is of dat er bevoorradingsproblemen van het leidingwater ontstaan.

 • Stel grote waterverbruiken zoals het zwembad bijvullen, terras afspuiten en auto wassen uit.
 • Mulch het gazon in de tuin en kies voor uw planten goede potaarde; het vocht wordt langer vastgehouden en het voorkomt uitdroging van de bodem.
 • Besproei uw gazon niet onnodig, beter één keer per week langdurig dan elke dag kortstondig.
 • Ten slotte bespaart u een pak water door te kiezen voor waterbesparende toestellen en lekkende leidingen op te sporen.
   

Een stap verder: duurzaam beleggen tegen droogte.

 
Het aantal bedrijven dat de droogte en waterproblematiek aanpakt, groeit sterk.

Zij spelen in op facetten als:

 • opvang en hergebruik van water, 
 • nieuwe technologieën voor waterontginning en efficiënt watergebruik zoals ontzilting, druppelirrigatie, lekkagedetectie, 
 • uitbreiden van de watervoorziening, 
 • vernieuwing van de infrastructuur en 
 • het bouwen van meer zuiveringsinstallaties.

Itron is een pionier en de grootste producent van slimme meters voor water en elektriciteit ter wereld. Schaarste aan schoon, zoet water kan deels opgevangen worden door efficiënter om te gaan met het beschikbare water. Dankzij slimme meters kunnen gebruikers een beter zicht krijgen op hun energie- en waterverbruik. Dat moet leiden tot bewustwording en tot een lager energie- en waterverbruik.

Jain Irrigation Systems is marktleider van druppel- en micro-irrigatiesystemen in India. Met zuinigere irrigatietechnologieën kunnen enorme hoeveelheden water worden bespaard. Bovendien ligt de opbrengst van de oogsten aanzienlijk hoger na overschakeling op druppel- en micro-irrigatie.

Bedrijven die oplossingen kunnen leveren voor de wereldwijde waterproblematiek zullen volgende decennia enkel aan belang winnen. Water is en blijft een essentiële grondstof. Investeren in deze bedrijven kan naast een maatschappelijk rendement ook een mooi financieel rendement opleveren.

Voor onze duurzame beleggingsfondsen worden bedrijven beoordeeld op waterintensiteit ten opzichte van hun sectorgenoten en op de kwaliteit van hun programma's om het verbruik van zoet water te verminderen. Bedrijven met een hoge controverse op het vlak van water sluiten we uit van alle duurzame fondsen. Zo trekken we samen de lijn: excessief waterverbruik kan niet door de beugel.
 

Een volwaardige portefeuille met duurzame beleggingen? Ja, dat kan.

Water is een thema in de KBC-Beleggingsstrategie. Wenst u er meer informatie over? Uw private banker of wealth officer vertelt er u graag meer over.
Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.