Moeten beleggers panikeren of profiteren

Op naar het tweede halfjaar

Wat moeten beleggers nu aan met de financiële markten? We hebben er ondertussen al drie periodes op zitten waarin de indexen tussentijds zo’n 10% van hun waarde verloren. Twee keer herstelden ze zich, maar zal dat ook nu weer zo zijn? De munten maken capriolen en de opkomende economieën kreunen onder de dure dollar.

Tot nog toe klonk het bij KBC dat beleggers het bredere plaatje moesten bekijken. Is dat nu ook zo? Profiteren of panikeren? Wat met de handelsoorlog? En is het einde van de cyclus in zicht? We vatten het samen in deze 6 vragen:

1. Moet de groeivertraging aandelenbeleggers zorgen baren?
2. Blijft KBC positief over aandelen?
3. Welke sectoren krijgen vandaag de voorkeur?
4. Wat als de handelsoorlog escaleert? Of komt er een ontdooiing?
5. Is het einde van de lange winstreeks op de aandelenmarkt in zicht?
6. Met de portefeuille richting Europa, Amerika of Azië?
7. Blijft België ook in de tweede jaarhelft de rode lantaarn dragen?

1.  Moet de groeivertraging aandelenbeleggers zorgen baren?

Vanzelfsprekend. Economische groei vormt de belangrijkste brandstof voor winstgroei, wat op zijn beurt het nodige groeihormoon oplevert voor aandelenkoersen. Een lagere groei wil per definitie zeggen dat analisten en investeerders de verwachtingen omtrent de groei van omzet en winst neerwaarts bij zullen stellen. Dalende groeipercentages wekken pessimisme op, dat in tijden van social media meteen de markt kleurt. De vraag is of die groei effectief daalt? Het antwoord is ‘ja’. China is actief de kredietverstrekking aan banden aan het leggen, de cyclus in de VS is over zijn hoogtepunt heen, ook in Europa treedt verzuring op en al die aspecten zullen nog duidelijker worden in 2019.

Een andere vraag is of de beleggers zich daar zorgen over moeten maken? Niet heel erg, want de daling omschrijven we het liefst als een stabilisering op hoog niveau. Minder groei, maar ook weer geen krimp. Vandaag zien we al dat de meest groeigevoelige sectoren onder druk staan op de beurs. Ook bedrijven die belangrijke trends zoals e-commerce en automatisatie misten, krijgen weinig respijt van beleggers.
Het goede nieuws is dat de verwachte economische groeivertraging ook de centrale bankiers parten speelt, want ‘minder groei’ wil zeggen ‘minder inflatie’. En dus minder ruimte voor stijgende rentes. Als het pad van de rente inderdaad minder steil blijkt dan wat we vandaag verwachten, zal de economische groeivertraging niet leiden tot grote problemen op de aandelenmarkten. Bescheiden beurswinsten, eerder dan een forse beurscorrectie. Normalisatie, dus. We rekenen in zo’n periode wel op periodes waarin de paniek en de volatiliteit tussentijds behoorlijk kunnen opflakkeren.

2.  Blijft KBC positief over aandelen?

Een sterke economie en een al bij al laag blijvende rente zijn recepten voor een sterk beursklimaat. Als we ervan uitgaan dat de groeivertraging in Europa van korte duur is en de Amerikaanse economie nog niet aan de top van de cyclus zit, dan blijven de vooruitzichten voor aandelen meer dan behoorlijk. De bedrijfswinsten groeien in de VS met meer dan 20% en in de eurozone geeft de recente zwakte van de euro meer ademruimte aan de bedrijven. Door het aarzelende verloop van de beurzen tot zover dit jaar en de stevige winstgroei kunnen we bovendien niet langer van dure beurzen spreken.
Handelsconflicten en politieke spanningen zijn tot nu toe de grote spelbrekers. Omdat we niet uitgaan van verder escalerende handelsdisputen en ook de politieke stormen in Italië en Duitsland zien luwen, mikken we op een betere tweede jaarhelft.
Het alternatief van cash of obligaties blijft, zeker voor euro-beleggers, weinig aantrekkelijk. Zelfs zonder substantiële rentestijging blijft het rendement voor beleggers in staatspapier of bedrijfsobligaties negatief of minstens flinterdun. Dan maar liever een mooi dividendrendement oppikken (in Europa ligt dat met zo’n 3,5% flink boven de obligatierente) en hopen op wat extra koerswinst.

3. Welke sectoren krijgen vandaag de voorkeur?

We trekken vooral de kaart van de cyclische sectoren zoals consumentengoederen (auto’s, toerisme) en basismaterialen. In deze laatste sector zijn we positief voor de subsector mijnbouw en metalen. De bedrijven hebben fors gesneden in hun kosten en in hun investeringsbudget. Daardoor kunnen de hogere metaalprijzen zich vertalen in sterke groei van de cashflow en van de winst.
Voor de energiesector zijn we dan weer eerder neutraal. De oliebedrijven hebben sterk geprofiteerd van de forse stijging van de olieprijzen (tot 80 USD voor een vat Brent-olie). We gaan ervan uit dat de vraag naar olie sterk blijft maar dat het aanbod in de komende maanden (vooral in de VS) sterker zal aangroeien. Een prijsdaling richting 70 USD per vat is erg waarschijnlijk tegen begin 2019. Ondanks de goede fundamenten lijkt een verdere relatief sterke prestatie van de oliebedrijven tegen deze achtergrond eerder onwaarschijnlijk.
Een andere favoriet zijn de technologiebedrijven, die het beter blijven doen dan de brede markt. Ondanks hooggespannen verwachtingen slaagden de bedrijven er in het eerste kwartaal weer in om, met een winstgroei van meer dan 30%, de analistenprognoses ruim te overtreffen. Voor de financiële bedrijven is het in Europa wachten op stijgende rentes maar in de VS profiteren ze volop van de gunstige economische omgeving van hogere marges.

4. Wat als de handelsoorlog escaleert? Of komt er een ontdooiing?

De eerste Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen zijn sinds donderdagnacht van kracht en kort nadien lieten de Chinese autoriteiten weten dat er zal worden overgegaan tot een reactie van dezelfde grootteorde. De financiële markten reageren gelaten, halen hun schouders op en lijken daarmee nog altijd overtuigd te zijn van een vergelijk tussen beide partijen. Alleszins blijft de economische impact, net zoals die van heffingen op staalproducten, erg beperkt: het gaat om amper 0,2% van de totale Chinese economie.
Zo beperkt de directe impact is, zo groot zou echter de indirecte impact kunnen zijn: het sentiment rond de internationale, exporterende bedrijven staat nu al onder druk, heel wat investeringen worden even in de mottenbollen gelegd en er dreigt een vertrouwensbreuk tussen politiek en economie. Wat nu? Een reactie op de reactie is waarschijnlijk, zodat het kernwoord voor de komende maanden “onberekenbaarheid” is. Maar hoe ver wil Trump gaan en vanaf wanneer zijn de omstandigheden rijp om een “overwinning” te claimen? Voor beleggers zou elke vorm van ontspanning tot een opluchtingsrally moeten leiden, net zoals we dat recent in de autosector zagen. Het wordt waarschijnlijker dat die alsnog aan importtarieven zal ontsnappen en dat gaf de koers van bedrijven zoals BMW, Daimler en Volkswagen vleugels. Als het tot een escalatie komt met duidelijk economische impact, dan dreigt er een onberekenbaar scenario waarbij de winst- en groeivooruitzichten duidelijk zullen moeten worden verlaagd.

5. Is het einde van de lange winstreeks op de aandelenmarkt in zicht?

Deze vraag appelleert rechtstreeks aan de vraag of er nog groei is. En of die groei ingecalculeerd is door analisten. Het antwoord is relatief gemakkelijk te geven: afgaande op de huidige analistenschattingen kunnen bedrijven nog tot en met 2019 een winstgroei van om en bij de 10% realiseren.
Dat is fors, want het winstniveau is na jarenlange groei al behoorlijk opgelopen. En zo ook de marges, maar gedreven door technologie, digitalisering, innovatie, aandeleninkoopprogramma’s en fusies en overnames werken bedrijven vandaag een stuk efficiënter dan enkele jaren geleden. Behalve bij de Amerikaanse bedrijven, die een pak (al dan niet geleend) kapitaal uitkeerden aan de aandeelhouders, blijft de schuldgraad in Europa en Azië netjes onder controle en is er nog altijd marge om het productieapparaat op te vullen.
Dat alles maakt dat waarderingsmaatstaven zoals koerswinst en koersboekwaarde duidelijk wijzen op een normale waardering in Europa. In de VS zien we een tamelijk overdreven niveau, al heeft dat veel te maken met de koersprestatie van een handjevol technologische snelgroeiers, e-commercebedrijven en aanbieders van software allerhande. En zelfs die zijn niet duur gewaardeerd, afgaande op hun strategische positionering en de verwachte groeicijfers.
Dat alles mag niet afleiden van het feit dat de dreigende handelsoorlog het komende jaar stokken in de wielen kan steken, maar ondertussen blijft het wachten op structureel hogere rentes en een actieve Europese centrale bank. Onderliggende groei, zonder een snelle Europese rentestijging, maakt dat de aandelen nog altijd wat jus in de benen hebben. We blijven dus positief, al verwachten we de komende jaren wel rendementen die eerder rond de 5% op jaarbasis liggen dan rond 15%.

6. Met de portefeuille richting Europa, Amerika of Azië?

Regionaal hebben we geen echte voorkeur. Vooral de aantrekkelijkere waardering speelt in het voordeel van de eurozone. De sterke euro kan wel wegen op de winsten van de bedrijven, maar dit wordt gecompenseerd door de sterke binnenlandse groei. In het voordeel van de VS spelen dan weer de sterkere winstgroei, de stevige economische groei en de geringere kwetsbaarheid voor een handelsconflict. Maar de Amerikaanse beurs is duidelijk duurder geprijsd. Groeimarkten ogen erg goedkoop maar de koersstijging van de Amerikaanse dollar, hogere rentes in de VS en de kwetsbaarheid voor mogelijke handelssancties (China!) zetten ons aan tot voorzichtigheid.
Binnen de eurozone kiezen we voor Duitsland. Ondanks recent wat zwakkere vertrouwensindicatoren blijft het land de motor van de eurozone. De Duitse beurs is goedkoper dan het gemiddelde van de eurozone, ook omdat de beleggers overdreven reageerden op de handelsdreigementen van de regering Trump. Bovendien is de Duitse beurs vrij cyclisch, waardoor ze kan profiteren van de bovengemiddelde wereldgroei.
De sterkere euro weegt natuurlijk op de inkomsten van buiten de eurozone maar het ergste van de waardestijging van de munt lijkt achter de rug.

7. Blijft België ook in de tweede jaarhelft de rode lantaarn dragen?

De BEL20 noteert tot dusver behoorlijk fors onder het niveau van einde 2017 en daarvoor zijn er goede redenen. Aan de winnaarskant is er enkel Umicore dat hoge ogen gooit, maar bij gebrek aan technologiespelers en oliebedrijven kunnen we moeilijk spreken van overdreven veel trekkracht. Ankers zijn er voldoende: de dalende rente zet de financials en de verzekeraars onder druk, terwijl exporteurs en cyclisch gevoelige bedrijven zoals Solvay en Bekaert handelsperikelen boven het hoofd hangen.
De post- en telecombedrijven vallen specifiek op: de problemen van bpost zijn ondertussen genoegzaam bekend (lastige vertering van Radial en margedruk door hogere kosten). De hoge vlucht van telecombedrijven lijkt eveneens achter de rug, want de komende investeringen in 5G en in content kunnen amper nog worden doorgerekend. En dan is er nog de mogelijkheid van een vierde marktspeler.
Veel beter vergaat het de kleinere aandelen, want de indexen BelSmall en de BelMid trekken zich met winsten van 5% tot 8% wél behoorlijk uit de slag in 2018. De reden daarvoor is niet in het minst te zoeken in de biotechsfeer. De overnames van Ablynx en TiGenix zijn een welgekomen extraatje bovenop een aanhoudende stroom van positieve testresultaten en herwaarderingen van bedrijven zoals Argenx en Mithra. Een topjaar zal het niet worden voor de BEL20, maar dat is niet onverwacht. We houden wel rekening met een herstel in de loop van de tweede jaarhelft, wanneer de tegenvallende nieuwsberichten van de voorbije 12 maanden verteerd zouden moeten geraken.

Klik op de naam voor de aandelenfiche van Daimler, Volkswagen, BMW, Umicore, Solvay, Bekaert, Argenx, Mithra.
Voor Ablynx en Tigenix: geen aandelenfiche beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw KBC-private banker.

Tom Simonts, senior financial economist KBC Group

Bekijk ook de samenvatting in deze video.

Disclaimer
Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van beleggingsaanbevelingen van andere entiteiten van de KBC-groep.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dat wordt aangevraagd en dat KBC expliciet met dat hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft voor de informatie opgenomen in deze publicatie een beroep gedaan op bronnen die het betrouwbaar acht. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in de realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Groep NV noch andere vennootschappen van de KBC-groep (of hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie of op de websites www.kbcam.be. http://www.kbcsecurities.be en www.kbcprivatebanking.be.
KBC Groep NV – onder toezicht van de FSMA – www.kbc.com

Gerelateerde artikels

Beursbarometer: hoogtevrees of TINA?

Beursbarometer: hoogtevrees of TINA?

De wereld in beeld in tijden van corona

De wereld in beeld in tijden van corona

Europese economie duidelijk aan de beterhand

Europese economie duidelijk aan de beterhand

Stevige fundamenten intact ondanks beurscorrectie

Stevige fundamenten intact ondanks beurscorrectie