Stevige fundamenten intact ondanks beurscorrectie

De beurzen slagen er maar niet in het tij te keren. De nervositeit houdt aan en na de Sintcorrectie doken vooral de Amerikaanse beurzen dieprood het weekend in. Tekenend voor de onzekerheid zijn ook de scherpe tussentijdse schommelingen die beurzen doormaken binnen een handelssessie. Zo verloor de S&P500 maandag eerst 2% om vervolgens de dag licht positief af te sluiten. Het sentiment raakte verzuurd door een samenloop van omstandigheden. Zo is er de vrees voor een groeivertraging (aangewakkerd door de bijna inverse rentecurve) en het handelsconflict dat toch niet dichter bij een oplossing blijkt te staan. Verder kunnen beleggers alsmaar minder richting centrale banken kijken voor de nodige steun in bange dagen. Vergeet ook de brexit en Italië niet als bijkomende kopzorgen. Na het zeemzoete 2017 maken beleggers dus terug kennis met de gebruikelijke beursvolatiliteit. Maar is deze onrust terecht?

Even kaderen

Wegens de onzekerheid rond inflatie en economische groei vragen obligatiebeleggers meestal een hogere rente op langere looptijden. De laatste dagen krijgt de rentecurve (renteniveau in functie van de looptijd) in de VS veel aandacht. In het verleden was, in aanloop naar een recessie, de rentecurve in de VS altijd invers. De tienjaarsrente lag met andere woorden lager dan de tweejaarsrente. Vandaag is het verschil echter nog niet negatief, maar met 0.13% komen we wel erg dicht in de buurt.

In historische context stellen we vast dat die forse groeivertraging ten vroegste tien maanden na de inversie volgt en gemiddeld 21 maanden uitblijft. Een inzinking van de groei is dus niet imminent. Economen stellen zich bovendien de vraag of de rentecurve nog wel steeds een goede recessievoorspeller is. Door het opkopen van obligaties door de centrale banken is de lange termijnrente lager dan normaal. Ook de vergrijzing en de aanhoudende lage inflatie drukken de rente.

Groeivertraging?

VS: ‘pumping on all cilinders’:

nu ongeveer alle economische lichten op groen staan en voorlopende indicatoren zelfs een verdere versnelling van de economische activiteit aangeven. De werkloosheid is historisch laag, waardoor de consument in goede doen blijft. De recessievrees, die wordt ingegeven door de vlakke rentecurve, lijkt dus op zijn zachts gezegd overtrokken.

China:

als tweede grootste economie ter wereld, groeit met 6% inderdaad wat trager. Kijken we echter naar de meest recente data dan krijgen we een geruststellend beeld. Het producentenvertrouwen steeg opnieuw en wijst m.a.w. op een stabiele en behoorlijk sterke groei. Zeker geen sprake van een harde landing in China dus.

Europa:

er is sinds de jaarwissel wel een duidelijke vertraging. Het zwakke derde kwartaal was bovendien slechter dan verwacht, al lijkt dit vooral te wijten aan tijdelijke factoren zoals nieuwe maatregelen voor de belangrijke autosector. De economische activiteit zou dus in het vierde kwartaal opnieuw wat moeten herstellen, vooral in economische motor Duitsland waar de autosector deze maatregelen verteert.

Olieprijs:

bovendien betekent de lagere olieprijs een rugwind voor zowel bedrijven als consumenten. 
 

Verkrappend beleid

  • De centrale banken trokken vooral in de VS de beleidsrente op. Dit is een positief teken. Oplopende rentes gaan namelijk hand in hand met een sterke economie.
  • Maar bijkomende renteverhogingen door de Federal Reserve (Fed), wakkeren de vrees voor ‘de renteverhoging te veel’ aan. Zo bestempelde Trump de centrale bank vorige maand nog als ‘loco’. Fed-voorzitter Powell geeft echter aan dat hij niet blind is voor een mogelijke terugval in economische data. Hij kan dus het, tot nog toe erg strakke tempo van de renteverhogingen terugschroeven. Iets wat hij ook aangaf door te communiceren dat de kortetermijnrente nu wel erg dicht bij het neutrale niveau ligt (waarop de economie noch gestimuleerd, noch afgekoeld wordt).
  • En in Europa? Niets van dat alles, daar blijft het beleid vrij soepel. De hardnekkig lage kerninflatie en val van de olieprijs geven aan dat een stevige renteverhoging nog lang op zich zal laten wachten. Het crisisbeleid loopt dan wel af eind dit jaar, maar de gigantische balans van de ECB wordt nog steeds geherinvesteerd. Lees: de economie hoeft niet meteen fors hogere rentevoeten te vrezen.

Het handelsconflict

Blijft met stip de grootste stoorzender voor de markten. Communicatie hieromtrent, positief of negatief, leidt ook altijd tot forse (overdreven?) reacties op de beurzen. Het is echter een gemengd beeld:

  • Met de UMSCA is er in Noord-Amerika een vervanger voor, het door Trump verguisde, NAFTA-akkoord.
  • De onderhandelingen tussen de EU en VS gaan verder maar er is sinds de deal tussen Trump en Juncker geen grote doorbraak meer. De vrees voor hogere tarieven, vooral op auto’s, blijft sluimeren.
  • Grootste dispuut blijft de Sino-Amerikaanse handelsrelatie. Verwacht werd dat er op de G20-top in Argentinië een doorbraak kwam. Het ‘staakt het vuren- akkoord tussen Trump en Xi Jinping werd door de markten initieel op applaus onthaald, maar dat kantelde naarmate het akkoord meer als een non-deal geïnterpreteerd werd.
  • We verwachten dat de spanningen tussen Amerika en China aanhouden. De spanningen hebben duidelijk een impact en wegen op de groeiverwachtingen maar zijn niet van die aard om een wereldwijde recessie uit te lokken.
     

Politiek in Europa

Brexit:

aanslepende kwestie die voorlopig vooral het Britse pond lager stuurde. Premier May, die op een zware nederlaag afstevende, annuleerde alvast de cruciale stemming over het akkoord dat eerder met Europa werd bereikt. Grootste struikelblok hierbij blijft de oplossing voor de (Noord-)Ierse grens. May’s hoop om betere voorwaarden te bekomen bij Europa blijkt echter ongegrond nu EU-Raadsvoorzitter Tusk al aangaf niet open te staan voor een heronderhandeling van het akkoord. Een nieuwe episode van onzekerheid dus in de brexit-saga. Stay tuned…

Sleet op de Duits-Franse tandem:

beide landen moesten samen het Europese project nieuw leven inblazen. In Duitsland kondigde Merkel echter haar afscheid aan en leverden de verkiezingen een meer gefragmenteerd politiek landschap op. Nog slechter vergaat het de Franse president Macron, wiens populariteit al langer tanende was. Daar komt nu nog een dieprode begroting bovenop, nu Frankrijk de belastingverhogingen (op energie) schrapt. Dat ondergraaft niet alleen Frankrijks geloofwaardigheid in de klimaatkwestie (het organiseerde eerder dit jaar zelf de klimaattop in Parijs), maar ook de doelstelling om eindelijk te voldoen aan de Maastrichtnormen (begrotingstekort onder 3%). Het tekort is er al jaren groter dan dat van zijn zuiderbuur.

Italië:

ligt op ramkoers met Europa over begroting en migratie sinds het aantreden van de nieuwe regering. Het begrotingsconflict lijkt niet direct oplosbaar gezien de lage groei, de hoge schuld en de politieke onwil om te hervormen. Het conflict gaat wellicht in sluimerstand tot na de Europese verkiezingen maar ook daarna blijft Italië het zwakke broertje. De risicopremie die beleggers aan Italië toekennen, zal dus hoog blijven de komende maanden.

Migratiepact:

bovendien zorgen zaken als het migratiepact voor een tweespalt tussen de West- en Centraal-Europese staten.

Even samengevat

We zien nog altijd een sterke wereldeconomie, tot nader order de belangrijkste richtingwijzer voor de beurzen. De VS groeit afgetekend het sterkste. En de door de vlakke rentecurve aangewakkerde vrees voor een recessie lijkt op basis van de economische data ongegrond. Wel moeten we met verhoogde aandacht de ontwikkelingen van het handelsconflict blijven volgen. Het gekeerde sentiment zorgde voor een erg scherpe correctie op de beurzen. Combineer die met de nog steeds zeer sterke bedrijfsresultaten en de beurzen ogen vrij aantrekkelijk. De positieve fundamenten doen ons dus door de strubbelingen in Europa en het handelsconflict kijken en leiden ons tot een eerder positieve visie op aandelen, met nadruk op Europa.

Disclaimer
Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be.