FED houdt koers

Niet langer accomoderend

Zoals verwacht verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente en hield ook vast aan het vooropgestelde rentepad. Powell zorgde wel voor wat commotie door het woord “accomoderend” in het begeleidende persbericht weg te laten. En dat vraagt om een woordje uitleg.

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, verhoogde de rente zoals verwacht met 25 basispunten. De beleidsrente komt daardoor op 2%-2.25%. Het FOMC* beleidscomité veranderde weinig aan de begeleidende verklaring.

De arbeidsmarkt draait op volle toeren en de groei blijft sterk waardoor de werkloosheid verder daalt. Bestedingen van de gezinnen en investeren behouden ook een sterk groeipad. De inflatie handhaaft zich in de buurt van 2%. 

Accomoderend

De Fed verwacht dat ze de rente geleidelijk verder zal verhogen. De enig betekenisvolle wijziging vergeleken met de het beleidscommuniqué van augustus is dat de Fed het beleid niet langer stimulerend (accomoderend) noemt. Anders gezegd, het monetaire beleid nadert stilaan een meer ‘neutrale’ fase omdat de economie geen steun meer nodig heeft. De Amerikaanse economie is in balans en de Fed ziet weinig echte concrete risico’s.

Vooruitzichten

De markten keken uit naar de nieuwe vooruitzichten van de Fed-gouverneurs voor de periode 2018/2021. Ze verschillen al bij al niet zoveel van de indicaties in juni. De groei voor 2018 en 2019 werd iets opwaarts bijgesteld tot respectievelijk 3.1% (van 2.8%) en 2.5% (van 2.4%). De groei voor 2020 bleef onveranderd op 2.0%. De nieuwe voorspelling voor 2021 klokte af op 1.8%. De Fed verwacht dus dat de groei geleidelijk vertraagt, maar dat is niet ongewoon gezien hoe ver de economische cyclus gevorderd is. De werkloosheid bodemt de volgende jaren uit, maar blijft duidelijk on de LT (lange termijn) evenwichtswaarde van 4.5%. Inflatie wordt over de periode zeer kort bij 2% verwacht.

Stabilisatie in 2021

Wat de beleidsrente betreft verwachten 12 van de 16 gouverneurs een bijkomende verhoging in december. Voor 2019 komt de mediaan rente-indicatie uit op drie bijkomende verhogingen. Voor 2020 ‘voorziet’ de Fed nog één bijkomende verhoging. In 2021 voorspelt de mediaan een onveranderde beleidsrente op 3.375%. Powell relativeerde wel het belang van die LT-voorspelling. De rente blijft in de periode boven de langetermijn-neutrale rente. De mediaanvoorspelling steeg marginaal tot 3%.

Reactie

De marktreactie was opnieuw zeer gematigd. Onmiddellijk na de aankondiging van de beslissing daalden de rentes enkele basispunten, reageerde de dollar eveneens aarzelend en behielden de Amerikaanse beurzen matige winsten.

Enerzijds is de marktreactie niet onlogisch omdat de Fed weing veranderde aan de vooruitzichten/guidance. Tijdens de persconferentie gaf Powell overigens aan dat het weglaten van de zin over het stimulerend karakter van het beleid geen wijziging van de beleidsintenties of van de economische appreciatie van de Fed inhoudt.

De facto blijft het beleid in zekere zin stimulerend omdat de rente zich nog substantieel onder de LT neutrale rente bevindt. Anderzijds blijft de markt tot nader bericht een aanzienlijk lager rentepad aanhouden vergeleken met het scenario dat de Fed op dit ogenblik als het meest waarschijnlijke beschouwt.  

(*) FOMC = Federal Open Market Committee

Tom Simonts, senior financial economist KBC Group

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies