De aarzelende economische groei zorgt voor een bijsturing van de beleggingsstrategie

Wisselvallige markten

De financiële markten kenden de voorbije maanden een heel wisselvallig verloop. Na een goede start in 2018 werden de aandelenmarkten in het voorjaar wat nerveuzer, om dan vooral in het vierde kwartaal een stevige correctie neer te zetten. Een mix van (vooral in Europa en in Azië) verzwakkende economische indicatoren, continue renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank en groeiende onzekerheid over het Amerikaans-Chinese handelsconflict en over de afloop van de brexit-saga, lag de beleggers duidelijk op de maag. Een bocht van de Federal Reserve, die uit vrees voor een sterke groeivertraging haar renteprognoses bijstelde, kon de meubelen redden en bracht de aandelenmarkten terug naar de niveaus van voor de correctie. De obligatierente ging ondertussen gestaag naar beneden en bevindt zich in Duitsland nu nauwelijks boven het nulpunt en amper hoger dan op het dieptepunt midden 2016.

Hopen op economisch herstel

Vooral in de eurozone sputterde de groeimotor in de voorbije maanden. Sterkhouder Duitsland had het moeilijk omdat zijn belangrijke auto-industrie kampte met de aanpassing naar nieuwe emissienormen en dalende autoverkopen. De Italiaanse economie belandde zelfs in een recessie. Wat meer duidelijkheid over heikele dossiers, zoals brexit en de handelsoorlog, kunnen het vertrouwen in het tweede semester wat doen terugkeren. Een minder restrictief begrotingsbeleid en een behoorlijke inkomensgroei bij de gezinnen vormen de basis voor het herstel. In China, waar de groei stelselmatig vertraagt, rekent men op overheidsmaatregelen om de economie te stabiliseren. Het herstel in deze beide regio’s is nodig om de verwachte groeivertraging in de VS te compenseren. Minder fiscale doping en de vertraagde effecten van het strikter monetair beleid wegen er immers almaar meer op de groei.

Kiezen voor aandelen… met de voet op het rempedaal

Het invullen van een beleggingsportefeuille is in deze omstandigheden geen sinecure. Gezien de erg lage obligatierente ligt het opzoeken van veilige obligaties niet voor de hand. De minste rentestijging is immers voldoende om de rendementen stevig in het rood te duwen. Cash is evenmin een aantrekkelijke optie; het lopende rendement is, en blijft wellicht nog een lange tijd, negatief. Op middellange termijn blijft onze voorkeur naar aandelen gaan. Op kortere termijn worden we, gezien de onzekere economische situatie en na de recente flinke aandelenstijging, toch wat voorzichtiger. We blijven licht onder de norm belegd. Pas wanneer de economische groei tekenen van het verwachte herstel begint te vertonen en er bevestiging komt van de bedrijfsinvesteringen voeren we aandelen terug op.

Amerika en hoge dividenden

Binnen het aandelenluik van de portefeuille kiezen we vooral voor zekerheid. Dit betekent dat Noord-Amerika, waar de economische groei voorlopig nog wat steviger blijft en waar het belang van meer defensief gerichte sectoren in de beurskapitalisatie groter is, onze voorkeur geniet boven de eurozone. Om de aandelenportefeuille wat stabieler te maken, kiezen we verder voor aandelen van bedrijven die een relatief hoog dividend uitkeren. Niet alleen blijkt dit een strategie die het op langere termijn, door de beurscycli heen, beter presteert dan de brede markt. Maar vooral in een wat meer wisselvallig beursklimaat houdt ze beter stand. Tot slot leggen we ook nog een groeiaccent op middellange termijn met onze keuze voor aandelen actief in de watersector. Banaal op het eerste gezicht, maar heel schaars in vele delen van de wereld, trekt deze marktniche almaar meer investeringen aan.

In het obligatiegedeelte van onze portefeuilles kiezen we voor korte looptijden om ons te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de verwachte rentestijging. Om de negatieve effecten hiervan op het lopende rendement wat te verzachten leggen we een (beperkt) accent naar obligaties van landen waar het renteniveau hoger ligt dan in de eurozone.

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.