Dit kan 2019 zoal brengen: onze strategen van Asset Management keken vooruit

Veel onzekerheid, maar dat is eigenlijk altijd zo  

De strategen van KBC Asset Management keken vooruit en maakten een overzicht van wat ze verwachten voor 2019 en wat de markten zoal zal bezighouden.

 

Geen afkoeling economie in VS

Een inverse rentecurve, waarbij de rente op korte termijn hoger ligt dan de rente op lange termijn, is een goede recessievoorspeller. Dat is niet onze visie!

 

 

Vooral niet als we kijken naar de fundamentele data:

 • Er is geen overbesteding in cyclische sectoren: het aandeel van de aankopen van duurzame consumptiegoederen in het BBP ligt lager dan in aanloop naar vorige recessies.
 • Er is ook geen hoge schuldgraad bij de gezinnen. Ze ligt met 70% van het beschikbare inkomen onder het lange termijngemiddelde.
 • Netto gezien zijn er ook nog steeds meer banken die hun kredietvoorwaarden versoepelen.
 • Wel is de inflatie versneld door de krappe arbeidsmarkt.
 • Het budget laat geen verdere stimulering meer toe.
 • Nieuwe belastingverlagingen liggen moeilijk door de omvang van budgettair tekort (>5% van het BBP) en gewijzigde verhoudingen in Congress na de tussentijdse verkiezingen.Winstgroei: terug met beide voeten op stevige grond

Waar in 2018 de bomen tot in de Amerikaanse hemel groeiden, wordt 2019 een eerder normaal jaar. De wereldwijde winstgroei valt terug richting 10%, ingegeven door:
 • De stevige economische groei, die boven trend is in de eurozone.
• Een lagere olieprijs die de consument ondersteunt.
• Het wegvallen van de doping vanwege belastingverlaging in VS …
• waar de zeer hoge winstmarges ook onder druk komen door hogere invoerprijzen en loonstijgingen.
• In de eurozone kunnen de marges wel nog stijgen en kan de lagere euro voor steun zorgen.

Daarom ziet KBC wel degelijk opwaarts potentieel voor aandelen. De economische groei en de winstgroei blijven stevig en de waardering is eerder laag. Dat is zeker zo in Europa, waar TINA (There Is No Alternative) nog steeds prominent aanwezig blijft.
 

Welkom terug wispelturige markten 

 • In 2018 kwam er een abrupt einde aan de lage volatiliteitstrend van de afgelopen jaren.
 • Renteverschillen op bedrijfsobligaties liepen ook verder uit, maar vooral de turbulentie van (de munten van) de opkomende markten viel op. 
 

Wat beleggers uit hun slaap houdt in 2019

 • Zwakkere economische groeicijfers.
 • Algemene verstrakking van het monetair beleid: de steunaankopen vallen weg en de aantrekkende kerninflatie noopt centrale bankiers tot hogere beleidsrentes.
 • Vrees voor ‘peak earnings’ door een lagere economische groei in combinatie met stijgende kosten (arbeid, energie), wat weegt op winstmarges.

En dan zijn er nog de veelvuldige politieke risico’s…
 

It’s politics, stupid! Opnieuw een zeer drukke Europese politieke agenda in 2019

Brexit – deadline is coming!

 • Eerst moet worden gestemd over de overeenkomst tussen de EU en het VK over een transitieperiode tot en met 2020, inclusief de regeling over de (Noord)-Ierse grens.
 • In het eerste kwartaal vinden mogelijk crisisonderhandelingen plaats, indien het VK-parlement tegenstemt.
 • 30 maart: eigenlijke uitstap van VK uit EU en start van onderhandelingen rond een nieuw handelsverdrag.
 • Eind 2020: aflopen onderhandelingen over nieuw handelsverdrag tussen VK en EU, ofwel een verlenging van de transitieperiode.
 • Vele uitkomsten mogelijk, maar bij KBC AM gaat we uit van de onderhandelde oplossing (via aangepaste deal of ‘last-minute solution’) met een tijdelijke negatieve economische en marktimpact.

Italië

 • Nieuwe regering ligt sinds haar aantreden op ramkoers met Europa over migratie en vooral begroting. Dit lijkt niet direct oplosbaar gezien lage groei, hoge schuld en politieke onwil om te hervormen.
 • Toch wordt het geen Italexit: Italiaanse burgers en bedrijven blijven gematigd positief over euro. - Conflict wellicht in sluimerstand tot na Europese verkiezingen en ook daarna blijft Italië het zwakke broertje.

Europese verkiezingen

 • In mei 2019 eerste Europese verkiezingen zonder het VK.
 • Worden mogelijk een goede graadmeter voor succes van de populistische partijen. Al lijken peilingen gunstig voor de traditionele partijen, die de verliezen weten in te perken. Europa is de favoriete zondebok voor velen maar uiteindelijk is er bijna nergens appetijt tot verlaten van de muntunie. 
   

ECB verhoogt rente

 • Vlak voor Draghi's afscheid brengt de ECB in september de rente mogelijk van -0.4% naar -0.2%.
 • Slechts een eerste voorzichtige stap richting normalisatie, ervan uitgaande dat:
  • de groeidip in de eurozone slechts tijdelijk was;
  • de beginnende krapte op arbeidsmarkt leidt tot aantrekkende kerninflatie.
  • Ook de steunaankopen lopen af: van een soepel monetair beleid naar een verstrakkend beleid!
  • Verwacht dus een oplopende langetermijnrente, wat de euro moet ondersteunen.
   

Moeten er nog obligaties zijn?

Obligaties zijn vandaag erg duur. Bovendien staat de waarde van deze beleggingen onder druk door de verwachte rentestijging en de lagere vraag, nu de centrale banken de geldkraan stilaan dicht draaien.

 

Hierdoor zijn ze niet aantrekkelijk en belegt KBC Asset Management stevig onder de norm. Bovendien beperken we het renterisico door te gaan voor korte looptijden.

Obligaties uit de veilige kernlanden van de eurozone hebben een belangrijke rol als stabilisator in de portefeuille! De koersschommelingen zijn beperkt en in een portefeuille met aandelen vormen zij een buffer bij beursturbulentie. Bij risicovollere obligaties en rommelkredieten is van stabilisatie geen sprake.
 

Disclaimer
Dit bericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.