Duurdere CO2-prijs dirigeert Europese industrie

Vandaag gaat de klimaatconferentie in Madrid van start, met als rode draad de inspanningen om de CO2-uitstoot te beperken. Ook de financiële markten kijken uit naar het evenement, want in de afgelopen 27 maanden steeg de CO2-prijs met 476% en werkte de Europese CO2-markt zich op tot de aantrekkelijkste grondstoffenmarkt ter wereld. De analisten van KBC Asset Management gingen op zoek naar de sectoren die winnen en verliezen bij deze, en bij een mogelijke verdere stijging van de CO2-prijs. Ze staken hun energie in een uitgebreide nota.

Een samenvatting leest u hieronder, aangevuld met een video waarin we de sectoranalisten van KBC Asset Management aan het woord laten. 

Het Europese emissiehandelssysteem

In 2005 vatte de Europese Unie het plan op om een dam op te werpen tegen de klimaatopwarming. Onder het motto “de vervuiler betaalt” werd het Europese emissiehandelssysteem, afgekort als EU ETS, uitgewerkt. Daarbij werd een waarde gekleefd op de CO2-emissie en op de hoeveelheid toegelaten uitstoot. Bedrijven die meer uitstootten dan toegelaten werden verplicht om rechten bij te kopen, terwijl bedrijven die de uitstoot meer beperkten dan verplicht als verkoper konden fungeren. CO2 werd een handelswaar. Sustainability of duurzaamheid zag het licht.
Om de CO2-uitstoot te verminderen, werd een schaarstemechanisme ingebouwd, waardoor de prijs voor de rechten automatisch stijgt. Een valse start later doet de wet van vraag en aanbod zijn werk: de prijs van de CO2-emissierechten explodeerde tot zo’n 25,00 euro per ton, Energie-experts verwachten dat de prijs op middellange termijn opnieuw bijna kan verdubbelen tot 47,00 euro. Dat is met name nadelig voor de winst- en concurrentiepositie van de Europese grondstoffen- en luchtvaartbedrijven.

Winnaars en verliezers

  • De nutsbedrijven die het grootste deel van energie opwekken op een propere manier profiteren volgens KBC Asset Management maximaal, terwijl de uitbaters van gas- en koolgestookte centrales uit de markt worden geprijsd.
  • De luchtvaartsector kijkt aan tegen een ‘double whammy’ (een dubbele klap). In 2018 moesten de Europese luchtvaartbedrijven al zo’n 30 miljoen ton emissierechten kopen en, gezien de verwachte groei, zal dat tegen 2025 oplopen richting 50 miljoen ton. Tegen 2030 zou dit zelfs al meer dan 60 miljoen ton bedragen. Aan 45,00 euro betekent dit een factuur van zo’n 2 à 3 miljard euro, ten opzichte van zo’n 200 miljoen in 2017.
  • De autosector valt net zoals landbouw, afvalverwerking, gebouwen en niet energie-intensieve industrie niet onder de EU ETS-regelgeving. Niettemin gaan autobouwers niet vrijuit als het op klimaatmaatregelen aankomt. De Europese Commissie reduceerde onlangs de doelstelling voor de CO2-uistoot van 130g/km (daterend van 2019) naar 95g/km tegen 2021. Vandaag voldoet slechts zo’n 5% van het Europese voertuigaanbod aan deze norm, zodat de autobouwers genoodzaakt zijn om fors in te zetten op (gedeeltelijke) elektrificatie. 

De opzet van het systeem van de Europese emissierechten had tot doel om de gevolgen van de klimaatverandering af te wentelen op de Europese industrie. De meeste industrieën legden al een stevige weg af richting klimaatvriendelijkere productie. Maar een verdere stijging van de CO2-prijs hangt als een steeds zwaarder wordend milieuzwaard van Damocles boven het hoofd van de cement-, staal- en luchtvaartsectoren. Vooral de moderne nutsbedrijven trekken volop de voordelen uit het emissierechtensysteem naar zich toe. Investeringen in modernere productietechnieken zijn een noodzaak voor het milieu én voor de aandeelhouders.

U kunt de uitgebreide nota lezen via deze link.  

Wenst u meer informatie over beleggen in deze sectoren of over duurzaam beleggen? Uw private banker of wealth officer vertelt er u graag meer over.

Of vraag en afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.