Economische en financiële actualiteit - update maart 2019

Macro-economisch

  • Verenigde Staten

In de loop van de maand maart zagen we een aantal macro-economische indicatoren in de VS verzwakken: de inkopersindex (PMI) in de industrie én in de diensten viel tegen en ook de sentimentsindicatoren (ISM) kwamen lager uit dan verwacht. Daardoor viel de groei van het BBP terug van 2,6% naar 2,2%. Dat duidt erop dat de Verenigde Staten in de toekomst (2de jaarhelft) mogelijk in een vertraging terechtkomen. Het consumentenvertrouwen daarentegen was vrij stevig (na een kleine terugval in het begin van de maand). Aangezien de economie op dit ogenblik nog stevig groeit, blijven we positief voor de VS op korte termijn.

In de notulen van de Amerikaanse centrale bank viel te lezen wat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell reeds eerder meedeelde: een renteverhoging voor 2019 zit er niet meer in. Diverse marktpartijen spreken zelfs van een renteverlaging in 2020.

De resultaten voor het vierde kwartaal 2018 oogden heel mooi: de omzetgroei kwam boven 6% uit, licht lager dan de vorige kwartalen, maar beter dan verwacht. De winstgroei eindigde eveneens lager. Toch mocht een mooie groei van 12% opgetekend worden ten opzichte van het jaar voordien. Verder waren er positieve verrassingen in de industrie, bij de communicatiediensten en in de energiesector. De markten gaan voor de volgende kwartalen uit van een verdere daling van de winstgroei.

  • China

In de loop van de maand maart werd duidelijk dat er nog geen onmiddellijke oplossing is voor het handelsconflict – ondanks een niet-akkoord werden geen tariefverhogingen doorgevoerd - en dat een ontmoeting tussen de presidenten van de VS en China niet meteen aan de orde is. Toch blijkt uit de berichtgeving dat er vooruitgang geboekt wordt.

Het Congres van de Chinese Volkspartij verlaagde de verwachting voor de economische groei in China van 6,5% naar een cijfer tussen 6 en 6,5%. Dat is nog steeds een behoorlijke groei vergeleken met het Westen. Analisten en economen gaan uit van een verdere daling van de economische groei in China, een onvermijdelijk gevolg van de toename van het BBP.

  • Eurozone

Diverse indicatoren geven aan dat de Europese groei er voornamelijk in de tweede jaarhelft zal komen. De PMI’s (*) die in maart gepubliceerd werden, tonen echter duidelijk nog geen herstel in Europa. Voornamelijk in de industrie is de groei zwak. In Europa stonden we de afgelopen maanden op de rand van een recessie (in Italië is dat al het geval).

Tijdens de persconferentie na het recente rentebesluit werd duidelijk dat een renteverhoging in Europa ten vroegste in 2020 moet verwacht worden. Eerder was sprake van een renteverhoging kort na de zomer van 2019. ECB-voorzitter Mario Draghi kondigde ook aan dat hij de negatieve impact van het rentebeleid voor de financiële markten zal opvangen door bijvoorbeeld een negatieve rente op de liquiditeitsreserve weg te laten. Tevens werd een nieuw TLTRO-programma aangekondigd, oftewel het Targeted longer-term refinancing operations programma, met andere woorden de zogenaamde langlopende leningen aan banken om de kredietverlening te stimuleren. De banken zouden de beschikbare gelden dan moeten gebruiken om de economie verder te stimuleren.

Uiteraard ging in de afgelopen maand ook veel aandacht naar de brexit. Er werd drie keer gestemd over het akkoord dat premier May onderhandelde met Europa, drie keer moest de premier bakzeil halen. Indien het Britse parlement had toegestemd, lag de deadline voor Europa op 22 mei. Zonder akkoord ligt de deadline op 12 april. Er gaan stemmen op dat het Verenigd Koninkrijk kan kiezen voor een douane-unie (waarmee meteen de problematiek van de grens met Noord-Ierland is opgelost), maar daar wil een deel van het Britse parlement niet van weten. Er kan ook gekozen worden voor een (lang) uitstel. Geen van deze scenario’s hebben de voorkeur. Bijgevolg blijft het koffiedik kijken.

De Europese bedrijfsresultaten vielen tegen voor het vierde kwartaal. De omzetgroei bedroeg 5% voor de Europese bedrijven en 4% voor de eurozone. De winstgroei was zwak: waar eerder uitgegaan werd van een groei tussen 0 en 5%, zien we dat de Bloomberg-consensus uitgaat van een negatieve winstgroei (nog niet alle cijfers zijn gekend).

De financiële markten

  • Beurzen

In de grafiek hierboven zien we een sterke V-beweging van de Amerikaanse indexen. Meteen is duidelijk dat we ons nu bevinden op de niveau’s van oktober 2018. Met andere woorden, de correctie is goedgemaakt. De ommezwaai van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, de sterke bedrijfsresultaten en de nog steeds vrij robuuste groei, ondersteunden de beurzen. Via allerlei programma’s zagen we ook dat de Fed liquiditeiten in de markt zette, wat eveneens een ondersteunend effect had op de beurzen.

Voornamelijk de technologiesector, maar ook de energiesector, profiteerden van het beursherstel. Verder werden cyclische aandelen opgepikt ten nadele van de defensieve, het spiegelbeeld dus van het laatste kwartaal van 2018.

De Europese beurzen volgden de Amerikaanse beurs en maakten eveneens de dip van december goed. Nadat Duitsland begin maart zwakke cijfers publiceerde en de brexit steeds meer op de voorgrond kwam, was er een dip in de stijgende trend. De laatste week van maart werd echter terug aangeknoopt met stijgende beurzen (o.a. door een beter dan verwacht ondernemersvertrouwen in Duitsland, waarvan het rapport op maandag 25/3 gepubliceerd werd). Uiteraard blijft brexit een aandachtspunt voor de Europese markten en is er kans op een terugval.

De opkomende markten (emerging markets) blijven verder stijgen. Zoals eerder aangehaald is de rentepauze in de VS een goede zaak voor (de schulden van) de opkomende landen. Daarnaast zien we dat een aantal economieën (o.a. Zuid-Korea en India) het opnieuw beter doen.

  • Obligatiemarkten

Voor het eerst sinds 2016 zakte de Duitse overheidsrente op 10 jaar tot onder de magische 0%-grens. Momenteel noteert deze Europese referentierente aan - 5 basispunten.

Verantwoordelijk voor deze evolutie was de publicatie van barslechte economische vertrouwensindicatoren. De PMI’s van de 3 belangrijkste economieën in de eurozone zakten tot diep onder het neutrale niveau van 50. Dat duidt op een vertraging van de economische groei de komende maanden. Tegelijkertijd bleef de kerninflatie in de eurozone op 1 % hangen, mijlenver verwijderd doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De vrees voor een brexit zonder akkoord, een globaal dalende vraag naar Europese exportgoederen, problemen in de Europese auto-industrie, het zijn maar enkele factoren die de Europese Centrale Bank ertoe noopten haar monetaire beleid opnieuw te versoepelen.

De vraag naar obligaties van zogenaamd veilige landen (VS, Duitsland) nam de afgelopen maand fors toe, wat resulteerde in een neerwaartse druk op de rente. Zo noteert de 10 jaar overheidsrente in de VS nu op 2.44%, een daling van 30 basispunten op maandbasis.

Niet alleen de overheidsobligaties, maar ook de bedrijfsobligaties profiteerden van het versoepelde monetaire beleid. De kredietspreads op de ‘investment grade’- en high yield-obligaties daalden de afgelopen maand met respectievelijk 10 en 25 basispunten.

Asset allocatie

Omwille van de sterke stijging van de financiële markten in het eerste kwartaal (zowel in Europa als in de VS, waarbij de Europese beurzen in tegenstelling tot vroeger niet achterbleven) en de zwakke Europese groei, bouwen we bijkomend 2.5% af in de portefeuilles en zijn we licht onderwogen ten opzichte van de norm.

De keuze in de aandelenselectie gaat uit naar:

  1. Aandelen met hoge dividenden, zowel in Europa als in de Verenigde Staten
  2. Investeringen in waterbedrijven die inzetten op een verhoogd en milieuvriendelijker
    wateraanbod en -infrastructuur


Meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.