Economische vooruitzichten: update juli 2019

De KBC-economen sleutelden naar maandelijkse gewoonte aan het economische scenario en zetten daarbij enkele parameters scherper.

De focus ligt op de Amerikaanse economie die op het einde van haar cyclus zit en de escalerende handelsoorlog. Er wordt ook licht geschenen op de Europese Unie en de mogelijke acties van centrale banken allerhande om uitdagingen het hoofd te bieden. Voor die laatste werden de renteverwachtingen wat bijgesteld.

  • In de voorbije weken werd het economische sentiment beheerst door de vrees voor een algemene verzwakking van de wereldeconomie. De financiële markten anticipeerden op bijkomende stimulering door de belangrijkste centrale banken en stuurde de lange rente fors lager.
  • Ondanks de verslechtering van de vooruitzichten blijft het globale beeld van de economie er gemengd uitzien. De verwerkende nijverheid blijft zwak, maar de dienstensectoren houden relatief goed stand. In het bijzonder in sommige landen van de eurozone zijn er tekenen dat het vertrouwen stabiliseert, maar van een trendommekeer is nog geen sprake. Dat laat vermoeden dat de groei van het reële bbp in het tweede kwartaal merkelijk zwakker zal zijn geweest dan in het onverwacht sterke eerste kwartaal. Ook de kans op een significante verbetering in de nabije toekomst blijft eerder beperkt. Dat ligt in lijn met ons groei- en inflatiescenario voor de eurozone.
  • De Amerikaanse economie liet recent sterke arbeidsmarktprestaties optekenen. Maar andere indicatoren wijzen op een onderliggende verzwakking van de groei. De wereldwijde verzwakking van de economische dynamiek en het laat-cyclische karakter van de Amerikaanse economie bevestigen onze visie dat het groeitempo van de VS geleidelijk vertraagt.
  • De tijdelijke wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de VS en China impliceert dat het risico op een escalatie op korte termijn is verkleind. Maar het betekent niet noodzakelijk dat de kansen op een akkoord in de nabije toekomst groter zijn geworden. We verwachten dat het conflict nog geruime tijd zal voortduren met afwisselende periodes van escalatie en ontspanning. De verminderde spanning tussen de VS en China betekent bovendien dat de deur voor nieuwe handelsconflicten elders in de wereld kan worden opengezet.
  • De financiële markten gaan er meer en meer van uit dat de belangrijke centrale banken hun beleid zullen versoepelen. Die verwachting wordt vooral gevoed door de communicatie van de centrale banken in de voorbije weken. In lijn daarmee, verwachten we dat zowel de Fed (twee renteverlagingen) als de ECB (een nieuw programma van kwantitatieve versoepeling) hun beleid zullen versoepelen om een echte economische inzinking te voorkomen. Voor de andere centrale banken verandert dus de internationale context. Voor Europa betekent dit dat we nu verwachten dat de Tsjechische centrale bank haar beleidsrente ongewijzigd zal houden, terwijl de Hongaarse centrale bank de normalisatie van haar beleid zal uitstellen. 
Bekijk ook de video van Jan Van Hove, chief economist KBC Group

 

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=dzlOtsn-usk

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of -advies.