Groeivertraging blijft de verwachting ondanks positieve signalen

Economische vooruitzichten - update mei 2019

De KBC Economen sleutelden naar maandelijkse gewoonte aan het economische scenario en zetten daarbij enkele parameters scherper.

De Big Picture bleef echter grotendeels onveranderd, zowel in de VS als in Europa, en ook aan de scenario’s voor de ECB en de Federal Reserve werd niet geraakt. Bijgevolg wordt nog altijd een renteverhoging van de ECB verwacht, maar enkel in de tweede helft van 2020, terwijl de Fed naar verwachting het rentewapen onberoerd laat.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=4AohvrDQ_hY

1. Recente groeiversnelling in de eurozone is allicht een tijdelijk fenomeen

Volgens voorlopige ramingen groeide het reële bbp van de eurozone in het eerste kwartaal van 2019 tegenover het voorgaande kwartaal met 0,4%. Detailinformatie suggereert dat de binnenlandse vraag de belangrijkste groeimotor bleef. Het nieuwe cijfer bevestigt de inschatting dat de zwakke groei in de tweede jaarhelft van 2018 sterk beïnvloed werd door uitzonderlijke factoren en dat de eurozone op korte termijn niet op een recessie afstevent.

Tegelijkertijd is de recente groeiversnelling allicht ook tijdelijk en niet de voorbode van een duurzame versteviging van de onderliggende groeidynamiek. We behouden ons scenario van een geleidelijke groeivertraging.

2. Particuliere consumptie vertraagt in de VS

Ook in de VS verraste de groei van het reële bbp in positieve zin. Maar als we de samenstelling van de groei naderbij bekijken, merken we toch ook signalen van een zwakkere binnenlandse vraag. In het bijzonder is de groei van de particuliere consumptie vertraagd. Dat is niet in lijn met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het sterke bbp-groeicijfer was vooral het resultaat van een grotere groeibijdrage van de netto-uitvoer en van de voorraadopbouw. We verwachten nog altijd dat ook in de VS de groei in de komende kwartalen zal vertragen.

3. Geen wijzigingen in het montaire beleid in zicht

Er zijn geen signalen die een bijstelling van het monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken zouden verantwoorden. Bijgevolg handhaven we ons scenario voor het ECB- en Fed-beleid. Net als vorige maand verwachten we dat de ECB haar depositorente pas in de tweede helft van 2020 een eerste keer zal verhogen. Van de Fed verwachten we over de voorspellingshorizon geen verdere renteverhoging. Meer nog, gezien de verwachte verzwakking van de economische groei is een renteverlaging in de loop van 2020 waarschijnlijker.

 

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.