U woont in het Brussels of Waals Gewest? Dan houdt u er best rekening mee dat het successierecht op uw levensverzekeringen kan gewijzigd zijn.

Partners begunstigen elkaar vaak wederzijds via een levensverzekering (spaar- of beleggingsverzekering). Zo kunt u ervoor zorgen dat uw partner snel over voldoende liquiditeiten of een extra kapitaal kan beschikken bij uw overlijden. Maar een levensverzekering kan ook interessant zijn om redenen van diversificatie en risicospreiding in uw portefeuille. Bent u gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en hebt u uw fiscale woonplaats in het Brussels of Waals Gewest? Weet dan dat er recent een circulaire is gepubliceerd door de federale belastingadministratie. Hierdoor zal er bij uw overlijden niet alleen successierecht verschuldigd zijn op uw levensverzekering, maar ook op die van uw huwelijkspartner.

Een voorbeeld

U en uw partner wonen in het Waals Gewest en zijn gehuwd onder een gemeenschapsstelsel. U sluit een levensverzekering voor 100.000 euro af op uw naam met als begunstigde uw partner. Uw partner doet hetzelfde (met u als begunstigde). De premies voor deze verzekeringen worden betaald met gemeenschappelijke gelden.

Stel u overlijdt. De levensverzekering die u hebt afgesloten, wordt uitgekeerd aan uw huwelijkspartner. Omdat de premie betaald werd met gemeenschappelijke gelden, zal uw huwelijkspartner slechts op de helft van het uitgekeerde kapitaal (in ons voorbeeld 50.000 euro) successierecht moeten betalen. Hieraan verandert er niets.

Maar wat gebeurt er bij uw overlijden met de levensverzekering op naam van uw huwelijkspartner? Die werd toch ook met gemeenschappelijke gelden gefinancierd? Tot hiertoe niets …

Recent publiceerde de federale belastingadministratie echter een circulaire die hier verandering in brengt. Voor alle overlijdens sinds 01-09-2018 (!) geldt dat ook de levensverzekeringen op naam van de overlevende huwelijkspartner voor de helft belast worden in het successierecht.

In ons voorbeeld zou dit willen zeggen dat ook 50.000 euro van de levensverzekering van uw huwelijkspartner bij uw overlijden belast zal worden.
Als uw huwelijkspartner na uw overlijden zijn/haar levensverzekering niet afkoopt of het kapitaal niet verkrijgt op de voorziene einddatum (omdat uw partner voor die datum overlijdt), dan kunnen de erfgenamen van uw huwelijkspartner bij zijn/haar overlijden wel de teruggave vorderen van het successierecht dat op deze levensverzekering betaald werd bij uw overlijden.

Kan uw langstlevende huwelijkspartner aantonen dat de premies van zijn/haar levensverzekering met eigen gelden zijn betaald, i.e. gelden afkomstig uit een erfenis of schenking, dan zal deze levensverzekering niet belast worden bij uw overlijden.

Als u zich afvraagt of deze wijziging op u van toepassing is, aarzel dan niet uw private banker of wealth offcier hierover aan te spreken. Zo nodig schakelt hij of zij een expert Financiële Planning in.

 

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.