Vermijd conflicten over uw nalatenschap en maak vooraf een erfovereenkomst op

Bent u bezorgd dat uw kinderen bij uw overlijden zouden discussiëren over uw erfenis of dat een kind zou beweren dat het niet gelijk behandeld is? Sinds 1 september 2018 kunt u als ouder samen met al uw kinderen rond de tafel gaan zitten en onder bepaalde strikte voorwaarden een globale erfovereenkomst sluiten.

Een erfovereenkomst is een overeenkomst over de nalatenschap van iemand die nog in leven is. Tot voor kort was het verboden om dergelijke overeenkomsten af te sluiten, tenzij de wet een uitzondering maakte (zoals bijvoorbeeld een Valkeniersclausule in een huwelijkscontract of een contractuele erfstelling). Ook in het nieuwe erfrecht blijft dit verbod overeind, maar gelden er wel bijkomende uitzonderingen, zoals het sluiten van een globale erfovereenkomst door een persoon samen met al zijn toekomstige erfgenamen.

In een globale erfovereenkomst (ook wel ‘familiepact’ genoemd) worden alle schenkingen die u aan uw kinderen hebt gedaan opgenomen om er een streep onder te trekken zodat niemand nog enige vorm van compensatie kan vragen met betrekking tot die schenkingen na uw overlijden. Daartoe is het noodzakelijk dat al uw vermoedelijke erfgenamen worden betrokken in de globale erfovereenkomst en dat er een subjectief evenwicht tussen hen bestaat. Dit betekent niet dat zij mathematisch exact hetzelfde van u moeten hebben gekregen. Er kan immers ook rekening worden gehouden met bepaalde voordelen waarvan uw kinderen hebben kunnen genieten (denk bijvoorbeeld aan buitenlandse studies, het kosteloos blijven wonen in de ouderlijke woonst of de jarenlange opvang van de kleinkinderen) alsook met de persoonlijke situatie van elke toekomstige erfgenaam (zoals bijvoorbeeld een kind met een handicap). Indien iedereen akkoord gaat en de globale erfovereenkomst ondertekent, kunt u gerust zijn dat de erin vermelde schenkingen niet meer ter sprake komen bij uw overlijden.

Een voorbeeld ter illustratie:
U hebt twee kinderen, een zoon en een dochter. U betaalde de buitenlandse studies van uw dochter. Uw zoon ging al op zijn twintigste aan de slag op de arbeidsmarkt. U gaf hem een financieel duwtje in de rug voor de aankoop van zijn eigen woning door middel van een schenking van een geldsom. In tegenstelling tot de financiering van de studies van uw dochter, die niet verrekend wordt in uw nalatenschap, zal de schenking aan uw zoon wél verrekend worden bij het bepalen van zijn erfdeel. Met een globale erfovereenkomst kunt u daar een streep onder trekken. Ze biedt namelijk de mogelijkheid dat uw beide kinderen erkennen dat de schenking en de buitenlandse studies gelijkwaardig zijn zodat ze niet meer ter sprake komen na uw overlijden.

Omdat erfovereenkomsten belangrijke gevolgen hebben, voorzag de wetgever in een strikte procedure met vormvoorwaarden. Deze procedure vindt noodzakelijk plaats bij de notaris en gaat gepaard met een aantal informatieplichten en reflectieperiodes. Zo moet o.a. het ontwerp van de akte vooraf worden meegedeeld aan alle partijen, vindt er ten vroegste 15 dagen na het meedelen van het ontwerp een vergadering plaats bij de notaris en kan de effectieve ondertekening pas gebeuren na een wachtperiode van één maand nadat het ontwerp werd meegedeeld. Op die manier tracht de wetgever de betrokkenen te behoeden voor het lichtzinnig afsluiten van erfovereenkomsten.
Voor meer informatie over globale erfovereenkomsten kunt u steeds uw relatiebeheerder Private Banking aanspreken, die u in contact kan brengen met een adviseur Financiële Planning van KBC.

 

Is deze pagina nuttig voor u? Ja Neen

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.