De fiscus schenkt klare wijn over het tijdstip van de schenking bij een gesplitste aankoop.

De gesplitste aankoop is een populaire successieplanningstechniek. Ouders kopen het vruchtgebruik van een woning en de kinderen kopen de blote eigendom. Het grote voordeel daarvan is dat bij het overlijden van de ouders geen successierechten (Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest) of erfbelasting (Vlaams Gewest) meer verschuldigd zijn, op voorwaarde dat u de fiscale spelregels correct toepast.

De fiscus gaat er bij het overlijden van de ouder/vruchtgebruiker immers van uit dat de aangekochte woning volledig mag worden belast in de nalatenschap van de vruchtgebruiker, tenzij de kinderen/blote eigenaars kunnen aantonen dat zij hun deel van de aankoopprijs zelf hebben betaald. Hetzij met eigen of geleende middelen, hetzij met gelden die ze voorafgaand van de ouders hebben geschonken gekregen (wat vaak het geval is bij een gesplitste aankoop).

Voor alle gewesten geldt vandaag dat deze schenking niet geregistreerd hoeft te zijn. Het kan dus ook via een bankgift, met een risicotermijn van (op vandaag) 3 jaar.

Over het tijdstip waarop de voorafgaande schenking moet gebeuren, wordt echter al jarenlang gediscussieerd.

De voorafgaande schenking in Wallonië en Brussel.

In een vorig nieuwsbericht (d.d. 25-09-2020) deelden we u al mee dat de federale fiscus het standpunt heeft ingenomen dat de voorafgaande schenking voor gesplitste aankopen vanaf 1 augustus 2020 moet gebeuren vóór de datum waarop het compromis wordt ondertekend, als er in het compromis al enige vorm van betaling is voorzien (bv. een voorschot, waarborg …).

Dit standpunt is echter alleen van toepassing als u bij uw overlijden uw fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest hebt. Vlaanderen heeft immers een eigen fiscale administratie (Vlabel) die zich bezig houdt met de schenk- en erfbelasting.

Hoe zit het nu in Vlaanderen?

Sinds de bekendmaking van het federale standpunt is er heel wat verwarring ontstaan over de situatie in Vlaanderen. Het was dan ook uitkijken naar een standpunt van Vlabel.

Dat standpunt is er nu en daarin bevestigt Vlabel dat het voldoende is als de voorafgaande schenking gebeurt vóór de ondertekening van de authentieke aankoopakte, ook als bij de ondertekening van het compromis al een bedrag wordt betaald. Het standpunt bevestigt bijgevolg de zienswijze die Vlaanderen al sinds 2018 toepast.

Besluit

Het tijdstip waarop u de voorafgaande schenking moet doen om fiscaal in orde te zijn, verschilt dus naargelang u op het moment van uw overlijden uw woonplaats hebt in het Vlaams Gewest of in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Woont u in Vlaanderen en wenst u een gesplitste aankoop te doen, dan verandert er voor u niets zolang u op het moment van uw overlijden nog steeds in Vlaanderen woont. Bent u van plan om in de toekomst naar Brussel of Wallonië te verhuizen, dan is dit wel een aandachtspunt.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Mocht u hierover nog vragen hebben: uw private banker of wealth officer blijft bereikbaar en kan zo nodig  een KBC-expert Financiële Planning inschakelen.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.