Effectentaks of taks op effectenrekening, hoe en wat

Op 10 maart 2018 trad de nieuwe taks op de effectenrekeningen (TER) in werking. Wat betekent dat concreet?
 

  • Natuurlijke personen moeten een taks van 0,15% betalen,
  • op bepaalde financiële instrumenten die ingeschreven zijn op een effectenrekening waarvan hij /zij (mede-) titularis is,
  • als de gemiddelde waarde 500.000 euro of meer bedraagt.

De effectentaks wordt berekend op het einde van de referentieperiode. In principe is dit op 30 september voor de effectenrekeningen waarvan u dan nog (mede)titularis bent. Voor effectenrekeningen die voor deze datum werden afgesloten of waarvan u geen (mede)titularis meer bent, is het einde van de referentieperiode de datum van afsluiting of titulariswijziging.

Effectenrekeningen die afgesloten werden of waarbij u geschrapt werd als (mede)titularis vóór 30 september 2019 globaliseert KBC niet met effectenrekeningen waarvan u nog titularis bent op 30 september 2019. Wij verwijzen hierbij naar de Circulaire 2018/C/65  van de fiscale administratie omtrent een aantal toepassingsmodaliteiten van de taks op effectenrekeningen. 

Hoe gebeurt de betaling van de effectentaks voor rekeningen van KBC Bank concreet?

1. Effectenrekening(en) die in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 werden afgesloten, of waarvan u in die periode als (mede-)titularis werd geschrapt.

U ontvangt de overzichten met de gemiddelde waarde van uw belastbare financiële instrumenten voor de afgesloten rekening(en) of de rekening(en) waarvan u geen (mede)titularis meer bent:

  • Bedraagt de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten 500 000 euro of meer? Dan houdt KBC de taks van 0,15% automatisch in de dag na de afsluiting of de schrapping als (mede)titularis.KBC bezorgt u op dat moment de taksberekening en zal de ingehouden taks vervolgens anoniem aangeven en betalen t.a.v. de fiscale administratie.
  • Is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten lager dan 500.000 euro? Dan houdt KBC de taks niet automatisch in. Wilt u dat de effectentaks toch wordt ingehouden, dan moet u het verschuldigde taksbedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat in het overzicht, t.a.v. KBC Bank NV, inclusief de vermelde referte.De overschrijving moet ook gebeuren vóór de datum vermeld in het overzicht. Let op: alleen als u het juiste taksbedrag, zoals vermeld in het overzicht, betaalt met vermelding van de juiste referte, kan KBC die betaling herkennen. KBC zal dat taksbedrag dan anoniem aangeven en doorstorten t.a.v. de fiscale administratie.

2. Effectenrekeningen waarvan u (mede)titularis bent op 30 september 2019

U ontvangt het overzicht met de gemiddelde waarde van uw belastbare financiële instrumenten voor deze concrete rekeningen begin oktober.

  • Is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten 500.000 euro of meer? Dan houdt KBC de taks van 0,15% automatisch in. KBC opent voor u daarvoor een aparte beleggersrekening met vermelding van ‘TAKS’.
  • U moet dan de nodige provisie voorzien zodat de rekening eind november kan gedebiteerd worden. KBC zal de ingehouden taks vervolgens anoniem aangeven en betalen t.a.v. de fiscale administratie.
  • Is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten lager dan 500 000 euro? Dan houdt KBC de taks niet automatisch in. Wilt u dat de taks toch wordt ingehouden, dan moet u het verschuldigde taksbedrag overschrijven op het rekeningnummer dat in het overzicht vermeld staat, t.a.v. KBC Bank NV, met vermelding van de referte. De overschrijving moet ook gebeuren vóór de datum vermeld in het overzicht.

Let op: alleen als u het juiste taksbedrag, zoals vermeld in het overzicht, betaalt met vermelding van de juiste referte, kan KBC deze betaling herkennen en dit taksbedrag anoniem aangeven en doorstorten t.a.v. de fiscale administratie. Hebt u ook effectenrekeningen bij Bolero en/of KBC Securities Services ? Dan kunnen we het verschuldigde bedrag pas doorstorten naar de fiscus als u alle verschuldigde bedragen voor uw effectenrekeningen bij KBC Bank NV, dus ook van Bolero en KBC Securities Services hebt betaald. Hoe en hoeveel u precies moet betalen, staat telkens in het overzicht dat zij u sturen. 

Meer informatie over de effectentaks?

Neem gerust contact op met uw private banker.

P.S. KBC bezorgt de communicatie over de taksberekening via de post of
digitaal. Als u omwille van discretieredenen deze info niet via de post wilt
ontvangen, kunt u kiezen voor het digitale kanaal Doccle.

Maggy Vasseur, expert Fiscaal-juridisch Advies KBC 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.