Effectentaks of taks op effectenrekening, hoe en wat

Op 10 maart 2018 trad de nieuwe taks op de effectenrekeningen (TER) in werking. Wat betekent dat concreet?

• Natuurlijke personen moeten een taks van 0,15% betalen,
• op bepaalde financiële instrumenten die ingeschreven zijn op een effectenrekening waarvan hij zij (mede-)
    titularis is,
• als de gemiddelde waarde 500.000 euro of meer bedraagt.

De effectentaks wordt berekend op het einde van de referentieperiode. In principe is dit op 30 september voor de effectenrekeningen waarvan u dan nog (mede)titularis bent. Voor effectenrekeningen die voor deze datum werden afgesloten of waarvan u geen (mede)titularis bent, is het einde van de referentieperiode de datum van afsluiting of titulariswijzgiging.

Effectenrekeningen die afgesloten werden of waarbij u geschrapt werd als (mede)titularis vóór 30 september 2018 globaliseert KBC niet met effectenrekeningen waarvan u nog titularis bent op 30 september 2018. Wij verwijzen hierbij naar de Circulaire 2018/C/65 van de fiscale administratie omtrent een aantal toepassingsmodaliteiten van de taks op effectenrekeningen.

 

Hoe gebeurt de betaling van de effectentaks voor rekeningen van KBC Bank concreet?
 

 1. Effectenrekening(en) die van 1 juli 2018 tot en met 29 september 2018 werden afgesloten, of waarvan u in die periode als (mede-)titularis werd geschrapt.

U ontvangt de overzichten per effectenrekening met de gemiddelde waarde van uw belastbare financiële instrumenten voor de afgesloten rekening of de rekening waarvan u geen (mede)titularis meer bent:

 • Bedraagt de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten 500 000 euro of meer? Dan houdt KBC de taks van 0,15% automatisch in de dag na de afsluiting of de schrapping als (mede)titularis.
  KBC bezorgt u op dat moment de taksberekening en zal de ingehouden taks vervolgens anoniem aangeven en betalen t.a.v. de fiscale administratie.
 • Is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten lager dan 500.000 euro? Dan houdt KBC de taks niet automatisch in.
KBC brengt u daarover op de hoogte aan het begin van de maand die volgt op de afsluiting of schrapping als (mede)titularis. Wilt u dat de effectentaks toch wordt ingehouden, dan moet u het verschuldigde taksbedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat in het overzicht, t.a.v. KBC Bank NV, inclusief de vermelde.

De overschrijving moet ook gebeuren voor de datum vermeld in het overzicht. Let op: alleen als u het juiste taksbedrag, zoals vermeld in het overzicht, betaalt met vermelding van de juiste referte, kan KBC die betaling herkennen. KBC zal dat taksbedrag dan anoniem aangeven en doorstorten t.a.v. de fiscale administratie.

2. Effectenrekeningen die van 10 maart 2018 tot en met 30 juni 2018 werden afgesloten, of waarvan u in die  periode als titularis van een/meerdere effectenrekeningen werd geschrapt.

Omdat de fiscale administratie een inloopperiode heeft toegestaan voor de eerste jaarhelft van 2018, zal KBC deze overzichten op een later tijdstip versturen.

U ontvangt de overzichten per effectenrekening met de gemiddelde waarde van uw belastbare financiële instrumenten voor de afgesloten rekening of de rekening waarvan u geen (mede)titularis meer bent.

 • Bedraagt de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten 500.000 euro of meer? Dan houdt KBC de effectentaks van 0,15% automatisch in. Als dat voor u van toepassing was, heeft uw kantoor u daarover geïnformeerd. KBC zal de ingehouden effectentaks vervolgens anoniem aangeven en betalen t.a.v. de fiscale administratie.

 • Is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten lager dan 500.000 euro, dan houdt KBC de effectentaks niet automatisch in. Als dat voor u van toepassing was, heeft KBC u daarover in de loop van augustus geïnformeerd.

Wilt u dat de effectentaks toch wordt ingehouden, dan moet u het verschuldigde taksbedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat in het overzicht, t.a.v. KBC Bank NV, met vermelding van referte uit het overzicht.

De overschrijving moet ook gebeuren voor de datum vermeld in het overzicht. Let op: alleen als u het juiste taksbedrag, zoals vermeld in het overzicht, betaalt met vermelding van de juiste referte, kan KBC deze betaling herkennen. KBC zal dit taksbedrag anoniem aangeven en doorstorten t.a.v. de fiscale administratie.

3. Effectenrekeningen waarvan u (mede)titularis bent op 30 september 2018

U ontvangt het overzicht met de gemiddelde waarde van uw belastbare financiële instrumenten voor deze concrete rekeningen begin oktober.

 • Is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten 500.000 euro of meer? Dan houdt KBC de taks van 0,15% automatisch in. KBC opent voor u daarvoor een aparte beleggersrekening met vermelding van ‘TAKS’.

 • U moet dan de nodige provisie voorzien zodat de rekening eind oktober kan gedebiteerd worden. KBC zal de ingehouden taks vervolgens anoniem aangeven en betalen t.a.v. de fiscale administratie.

 • Is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten lager dan 500 000 euro? dan houdt KBC de taks niet automatisch in. Wilt u dat de taks toch wordt ingehouden, dan moet u het verschuldigde taksbedrag overschrijven op het rekeningnummer dat in het overzicht vermeldstaat, t.a.v. KBC Bank NV, met vermelding van de referte. De overschrijving moet ook gebeuren voor de datum vermeld in het overzicht.

  Let op: alleen als u het juiste taksbedrag, zoals vermeld in het overzicht, betaalt met vermelding van de juiste referte, kan KBC deze betaling herkennen en dit taksbedrag anoniem aangeven en doorstorten t.a.v. de fiscale administratie.
   

Meer informatie over de effectentaks?

Neem gerust contact op met uw private banker.

P.S. KBC bezorgt de communicatie over de taksberekening via de post of digitaal. Als u omwille van discretieredenen deze info niet via depost wilt ontvangen, kunt u kiezen voor het digitale kanaal Doccle.

Maggy Vasseur, expert Fiscaal-juridisch Advies KBC  

Is deze pagina nuttig voor u? Ja Neen

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.
 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.