Fiscaalvoordelige techniek van de duolegaten overboord in Vlaanderen?

De techniek van het duolegaat wordt sinds jaar en dag gebruikt om een oplossing te bieden aan mensen die (een deel van) hun vermogen bij hun overlijden willen nalaten aan verre familieleden of vrienden op een fiscaalvriendelijke manier.

Techniek

In de klassieke versie van het duolegaat worden via een testament twee legaten toegekend, één aan een goed doel, één aan verdere familieleden of vrienden. De bedoeling is dat het goede doel zowel de erfbelasting betaalt op het deel dat zij zelf ontvangt (vandaag in Vlaanderen aan het voordelige tarief van 8,5%), maar eveneens de erfbelasting van de verdere verwanten of vrienden die belast worden aan hoge tarieven (tot 55% in Vlaanderen).
Op die manier kan een belangrijke belastingbesparing gerealiseerd worden: de verdere familieleden en vrienden betalen zelf geen erfbelasting en houden netto meer over van de erfenis en het goede doel krijgt ook een deel van de pot. Een win-win situatie.


We verklaren ons nader met een voorbeeld.

Een tante wil 100 nalaten aan haar neven en nichten. Via een rechtstreekse toewijzing in een testament betalen de neven en nichten iets minder dan 55% erfbelasting en houden netto ongeveer 45 over.
Als tante een testament opmaakt met een duolegaat, kan ze dat (bijvoorbeeld) als volgt doen: zij laat 45 na aan het goede doel en legt het de last op om ten eerste (netto) 55 aan de neven en nichten uit te betalen en ten tweede de erfbelasting op hun deel te betalen.
Het goede doel betaalt de erfbelasting op haar eigen legaat (8,5% op 45 = 3,83) en daarenboven betaalt ze de erfbelasting op het deel dat naar de neven en nichten gaat (+/- 55% op 55 = 30,25).
Gevolg hiervan is dat de neven en nichten netto 55 overhouden (i.p.v. 45 als zij het legaat rechtstreeks zouden krijgen) en het goede doel evenzeer begunstigd wordt want het houdt 10,92 over (45 – 3,83 – 30,25).

Vlaams regeerakkoord klonk veelbelovend.

In het Vlaams Regeerakkoord dat de visie, strategische doelstellingen en projecten bepaalt die de aantredende Vlaamse Regering tijdens de nieuwe regeerperiode wil realiseren, lezen we: “We wijzigen tevens de regeling rond duolegaten, waarbij we het zuiver altruïstisch element van deze legaten herstellen en versterken met een tariefverlaging”.

Er werd in eerste instantie dus een tariefverlaging verwacht voor de duolegaten waarin goede doelen werden opgenomen.
Uit de Vlaamse begrotingscijfers blijkt echter dat duolegaten worden “afgeschaft” vanaf aanslagjaar 2021. Het is niet helemaal duidelijk wat men bedoelt met “afschaffen”. De tariefverlaging (zoals bedoeld in het Regeerakkoord) zou bovendien enkel betrekking hebben op schenkingen aan goede doelen, niet op legaten. Op die manier wil men mensen stimuleren om hun vermogen reeds “bij leven” weg te schenken aan het lagere tarief van de schenkbelasting.

Er wordt verwacht dat door deze maatregel de goede doelen beduidend minder zullen worden begunstigd bij testament en dat een tariefverlaging voor schenkingen aan goede doelen deze misgelopen centen niet zal kunnen opvangen. Het voordeel van het duolegaat bestaat juist in het feit dat men tijdens het leven nog vrij kan beschikken over het opgebouwde vermogen en dat dit pas op het moment van een overlijden wordt overgeheveld naar familie of vrienden op een fiscaal voordelige manier waarbij bovendien een goed doel een deel van de koek krijgt.
Het is nog koffiedik kijken of de aangekondigde wijziging effectief wetgeving zal worden tijdens de nieuwe regeerperiode. En als zij gerealiseerd wordt, of deze regeling van toepassing is op overlijdens vanaf 1 januari 2020, dan wel op testamenten vanaf die datum opgemaakt.

Wanneer er meer duidelijkheid is rond de toekomst van de duolegaten in Vlaanderen, zullen wij een nieuwsbericht publiceren. In de tussentijd kunt u voor meer informatie over duolegaten uw private banker of wealth officer aanspreken.
 

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwsberichten, dan kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.