Wat betekent de afschaffing van de woonbonus?

De nieuwe tekst van het regeerakkoord werd op 1 oktober vrijgegeven.

De nieuwe Vlaamse regering heeft hierin aangegeven dat de woonbonus zal uitdoven voor aktes die verleden worden vanaf 1 januari 2020. Minister voor Wonen Matthias Diependaele heeft ondertussen aangekaart dat er geen rekening zal worden gehouden met de datum van compromis.

Verder zal men in de woonfiscaliteit het fiscale voordeel van het hebben van een woning verschuiven naar het verwerven ervan.

Vanaf 1 januari 2020 worden de registratierechten op de aankoop van een enige, eigen woning verder verlaagd van 7% naar 6% (en van 6% naar 5% bij een ingrijpende energetische renovatie). Hiervoor is de datum van ondertekening van de compromis doorslaggevend.

Dreigt de koper beide gunstregimes te verliezen?

Stel dat de akte niet tijdig wordt verleden om van de woonbonus te genieten en er is reeds een compromis getekend in 2019 waardoor men de verlaagde registratierechten ook zou kwijtspelen?
Vlaams minister-president Jan Jambon heeft hier verzekerd dat niemand tussen de mazen van het net zal vallen en dat men één van de twee gunstregimes zal bekomen.

Vandaag beschikken wij nog niet over meer info dan deze die u via de media hebt vernomen. Het is dus wachten op (ontwerp)teksten die het regeerakkoord zullen vertalen in wetgeving. We informeren u via de nieuwsberichten op deze website. 
 

ps Wie een buitenverblijf of een opbrengsteigendom (andere dan eigen woning) koopt, heeft nog steeds recht op de federale vermindering voor het langetermijnsparen. Zowel het fiscale voordeel als de registratierechten voor deze woningen blijven (voorlopig) ongewijzigd.

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.