Investeren met uw vennootschap: nog snel in 2019 of toch in 2020?

Het kalenderjaar 2020 nadert met rasse schreden. We weten dat 2020 een aantal fiscale veranderingen zal brengen voor wie bepaalde investeringen via zijn vennootschap wenst uit te voeren.
 

  • Verlaging basistarief vennootschapsbelasting

Het basistarief in de vennootschapsbelasting bedraagt momenteel 29,58% (incl. 2% crisisbijdrage). Vanaf aanslagjaar 2021, voor boekjaren die ten vroegste starten vanaf 1 januari 2020, treedt de zogenaamde tweede fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking. Hierdoor zal het standaardtarief dalen naar 25% (geen crisisbijdrage meer van toepassing). We gaan er even van uit dat het wetsvoorstel* van 10-10-2019 een stille dood sterft. Vennootschappen die afsluiten per 31-12, kunnen vanaf 1 januari 2020 al genieten van deze verlaging. Andere vennootschappen kunnen hiervan genieten voor het eerste belastbaar tijdperk dat start na 1 januari 2020 en gekoppeld is aan aanslagjaar 2021.
Bijgevolg zal het voor de meeste vennootschappen – gezien de grotere besparing aan vennootschapsbelasting – interessanter zijn om de eerste afschrijving van een investering nog in 2019 ten laste te nemen (in plaats van in 2020).

Het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting daalt van 20,4% naar 20%, aangezien er geen crisisbijdrage meer moet worden betaald. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief blijven identiek.
 

  • Investeringaftrek

Voor investeringen die in nieuwe staat tijdens het kalenderjaar 2018 of 2019 zijn verkregen of tot stand gebracht, kan er onder bepaalde voorwaarden worden genoten van de gewone investeringsaftrek die tijdelijk werd verhoogd van 8% naar 20%. In dit verband is de afsluitingsdatum van het boekjaar bijgevolg niet van belang.

Wij verwijzen graag naar een vroeger nieuwsbericht waarin de voorwaarden van de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek naar 20% beschreven werden.

Stel: een vennootschap koopt in 2019 een nieuwe machine (die in aanmerking komt voor de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek) met een aanschaffingswaarde van 10.000 euro. De vennootschap kan eenmalig 20% (of 2.000 euro) aftrekken van het fiscale resultaat van het betrokken boekjaar. Als  de vennootschap wordt belast aan het standaardtarief in de vennootschapsbelasting van 29,58%, dan bespaart ze 591,60 euro aan vennootschapsbelasting. Bij onvoldoende winst voor het bewuste boekjaar, kan ze de investeringsaftrek maximaal een keer overdragen naar het volgende boekjaar. Bovenop de investeringsaftrek kan de vennootschap de bewuste machine uiteraard ook nog altijd afschrijven.

Een volledig jaar afschrijven i.p.v. pro rata-afschrijvingen toepassen

Kleine vennootschappen hebben in 2019 nog de keuze om een investering in het eerste jaar ‘pro rata temporis’ (dus op basis van het aantal resterende dagen van het jaar) af te schrijven of voor een volledig jaar. Voor investeringen vanaf 1 januari 2020 zal men deze keuze niet meer hebben en zal er altijd ‘pro rata temporis’ moeten worden afgeschreven.

Stel: een kleine vennootschap koopt een machine van 10.000 euro aan op 30 december van 2019. De machine wordt op vijf jaar afgeschreven. Tot op heden kon zij de afschrijving van 2.000 euro volledig fiscaal ten laste leggen van het boekjaar dat afsluit per 31 december 2019. Wanneer er ‘pro rata temporis’ moet worden afgeschreven, zal dit nog maar 2/365ste van de afschrijving van 2.000 euro zijn. Dit vermits de fiscale afschrijving moet worden beperkt tot de periode gedurende dewelke de vennootschap de activa in haar bezit had (nl. de twee laatste dagen van 2019).
 

  • Degressief afschrijven niet langer aanvaard

Tot op heden kunnen investeringen ‘degressief’ worden afgeschreven: in de praktijk betekent dit het dubbele van de ‘lineaire afschrijving’, weliswaar beperkt tot maximum 40% van de aanschaffingswaarde van de investering. Investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020 kunnen niet meer degressief worden afgeschreven, en dit ongeacht de afsluitingsdatum van de vennootschap.

De afschaffing geldt enkel in de vennootschapsbelasting, eenmanszaken kunnen nog steeds opteren om degressief af te schrijven aangezien ze in de personenbelasting worden belast.
Bepaalde activa (bv. personenwagens) waren in het verleden al uitgesloten om degressief te worden afgeschreven.

(*) tot wijziging van de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting houdende opschorting van de geplande verdere verlaging van de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven (ingediend door de heren Jan Bertels en Joris Vandenbroucke.


Wenst u meer informatie hierover? Uw private banker of wealth officer informeert u graag.

Of vraag een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.