Wanneer kan het interessant zijn om te investeren in een ‘Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten’?

Een vennootschap die investeert in een kwalificerende Tax Shelter-productie, kan genieten van een fiscaal én financieel rendement. In deze bijdrage bekijken we wanneer het vanuit een fiscaal oogpunt interessant kan zijn om te investeren in een Tax Shelter voor audiovisuele werken.

Welke factoren zijn van belang?

1. Voldoende belastbare winst

In de praktijk zal een vennootschap voldoende belastbare winst hebben als ze minstens 50.000 euro aan belastbare winst (voor aftrek van vennootschapsbelasting) heeft. Die winst moet tevens belastbaar zijn aan het normale tarief van 29,58% in de vennootschapsbelasting.

Men moet er rekening mee houden dat maximum de helft van de aangroei van de belastbare gereserveerde winst (pragmatisch: code 1080 van de aangifte in de vennootschapsbelasting) kan worden weggewerkt via een Tax Shelter-investering. In principe komt dat overeen met de boekhoudkundige winst na belastingen. Aangezien er maximum een toename van de belastbare gereserveerde winst van 850.000 euo kan worden vrijgesteld via een Tax Shelter-investering, kan er maximum 238.764,04 euro (= 850.000 euro / 356%) worden geïnvesteerd via Tax Shelter.

2. Verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Een andere belangrijke vraag is of de vennootschap onderworpen is aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Als bijvoorbeeld al de winsten aan het verlaagd tarief van 20,4% worden belast, zal het rendement van een Tax Shelter-investering negatief zijn.

Aan de hand van onderstaande beslissingsboom kunt u een eerste inschatting maken of een Tax Shelter-investering voor u interessant kan zijn. Deze beslissingsboom houdt rekening met het feit dat de Tax Shelter-aanbieders rekenen op een minimale investering van 5.000 euro om te kunnen deelnemen.

Andere aandachtspunten

  • Liquidatiereserve

    Investeren in Tax Shelter heeft gevolgen voor het aanleggen van een liquidatiereserve. Kort gesteld komt het op het volgende neer: in het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst kan er voor het vrijgestelde bedrag voor Tax Shelter geen liquidatiereserve worden aangelegd. Voor het jaar waarin u het definitieve Tax Shelter-attest ontvangt, kan er alsnog een liquidatiereserve worden aangelegd. De wachttermijn van vijf jaar, voorzien voor een fiscaalvriendelijke uitkering van de liquidatiereserve, zal dus pas later aanvangen.
  • Voorafbetalingen

    Tax Shelter kan een valabel alternatief zijn om de belastingverhoging van 6,75%, als gevolg van geen of onvoldoende voorafbetalingen, (gedeeltelijk) te vermijden. Dat kan vooral interessant zijn als de vennootschap de mogelijkheid niet meer heeft om een voorafbetaling te verrichten omdat de datum van betaling voor de laatste voorafbetaling al is verstreken. Het ondertekenen van een raamovereenkomst volstaat hiervoor, ook al zouden de sommen pas in een later boekjaar effectief worden gestort.

    Alle voorwaarden en aandachtspunten kunnen we in dit artikel niet opnemen, daarom raden wij aan om uw concrete situatie te bespreken met uw private banker of wealth officer.
     

(1) Algemeen gesteld komt dit overeen met de boekhoudkundige winst na belastingen, die men in de vennootschap reserveert en dus niet uitkeert.
(2) Gezien de minimale inleg van 5.000 euro, die recht zal geven op een vrijstelling van 356% (voor aanslagjaar 2020) of 17.800 euro, zal het pas interessant zijn indien de toename van de belastbare gereserveerde winst minstens 35.600 euro zal bedragen (aangezien max. 50% van de toename van de belastbare gereserveerde winst kan weggewerkt worden via Tax Shelter). Effectief fiscaal + financieel rendement dient geval per geval te worden uitgerekend.
(3) Tax Shelter zal pas interessant zijn indien er voldoende winsten belastbaar zijn aan het normale tarief in de vennootschapsbelasting, aangezien het fiscaal rendement negatief is voor winsten onderhevig aan het verlaagde tarief. Effectief fiscaal + financieel rendement dient geval per geval te worden uitgerekend.


 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw private banker of wealth officer.

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwsberichten, dan kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.