Assistentiewoningen: een markt met problemen

Assistentiewoningen bestaan ruim tien jaar op de Belgische vastgoedmarkt. Na een succesvolle start en een gevarieerd aanbod op verschillende locaties blijkt dit een woonvorm die sterk aan populariteit inboet. Vandaag zitten vele eigenaars met de handen in het haar en halen zij het beloofde rendement of woonplezier niet. Het verhaal van een mooie parel die zijn glans volledig heeft verloren?

Een assistentiewoning is een vorm van zelfstandig wonen voor 65-plussers waarbij zorgen en diensten worden aangeboden aan de bewoners. Naargelang de noden van de bewoner kan hij hiervan gebruik maken. Assistentiewoningen moeten door de overheid erkend zijn. Deze erkenning geeft een garantie dat het project alle wettelijke voorschriften respecteert en aan alle kwaliteitsvereisten voldoet. 

Assistentiewoningen worden vaak gegroepeerd in grote complexen waarbij zeer veel aandacht wordt besteed aan de bouw en inrichting. Deze is volledig afgesteld op de noden van de 65-plusser: luxe, veel licht, lift, bredere deuren, inloopdouche, vlot toegankelijk terras, handgrepen in het toilet en in de badkamer … en een noodknop. Deze noodknop kan de bewoner gebruiken voor het activeren van de zorg. Deze zorg bestaat uit een crisis- en een overbruggingszorg. Bij urgentie moet een medisch geschoold persoon binnen de 15 minuten bij de bewoner zijn om hem hulp te verlenen en dit 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen. Elke exploitant van assistentiewoningen moet deze zorg voorzien en doet hiervoor vaak een beroep op bestaande zorgverleners of gezondheidsinstellingen in de onmiddellijke omgeving. 

Daarnaast moeten in elk assistentiewoningencomplex ook maaltijden, poets- en gezinshulp vrijblijvend worden aangeboden. Assistentiewoningen worden voornamelijk gebouwd in de kern van de gemeente of stad zodat onder andere winkels op wandelafstand bereikbaar zijn. Met andere woorden, in een assistentiewoning kan een 65-plusser zelfstandig wonen en zijn hulppakket zelf samenstellen conform zijn noden en behoeften. 

Vraag en aanbod niet meer in evenwicht

Initieel kende deze woonvorm op de Belgische vastgoedmarkt een enorm succes. 65-plussers genoten van de luxe van hun assistentiewoning en konden zorgeloos rekenen op zorg en een hele reeks diensten. Niet alleen 65-plussers kochten een assistentiewoning maar ook heel wat investeerders zagen op die manier een mogelijkheid om een mooi huurrendement te halen. Omdat deze gebouwen met kwaliteitsvolle materialen gebouwd werden, was de aankoop niet echt goedkoop te noemen. De huurprijs lag beduidend boven het marktgemiddelde. Mede door de vrijstelling van het betalen van onroerende voorheffing en een verlaagd btw-tarief was het beloofde rendement verzekerd. Overal in Vlaanderen werden assistentiewoningen gebouwd op prima locaties.

Maar na verloop van tijd werd het aanbod aan assistentiewoningen alsmaar groter en vergrootte de concurrentie tussen de projecten. Bovendien bleek dat de huur verhoogd met de prijs voor zorg en diensten voor veel 65-plussers te hoog was om dit met hun pensioen te betalen. Gevolg was dat het ene na het andere project 65-plussers zag vertrekken. Zij kozen opnieuw voor een comfortabel appartement in de buurt gecombineerd met zorgdiensten. Hiervoor wordt de 65-plusser ook financieel ondersteund door de gewestelijke overheden waardoor het maandelijkse prijsverschil met de assistentiewoning substantieel is

Vandaag wordt bijna elk bestaand project geconfronteerd met leegstand terwijl er nog steeds nieuwe assistentiewoningen gebouwd worden. Ook investeerders zien hun rendement niet verzekerd door deze toestand en wensen hun niet-rendabele investering te verkopen. De leegstand heeft als gevolg dat het woonplezier vermindert. De reeds verzadigde markt wordt hierdoor oververzadigd. De verkoop en de verhuur lopen bijzonder moeilijk en er is nog niet onmiddellijk verbetering te verwachten. 

We kunnen dan ook niet anders dan besluiten dat assistentiewoningen geen goede investering meer zijn, zelfs niet bij eigen bewoning. Als een 65-plusser absoluut gebruik wil maken van deze woonvorm inclusief de zorg en de diensten, huurt hij het beste een assistentiewoning. Indien een verhuis naar een woon-zorgcentrum (begeleid wonen) een noodzaak wordt, kan dit door de huur op te zeggen en blijft men niet zitten met een onverkoopbare assistentiewoning waarvan de vaste kosten blijven lopen. Wat eens een beloftevolle woonvorm was, is dit vandaag niet meer.

Hebt u vragen over direct of indirect investeren in vastgoed? Contacteer uw private banker of wealth officer.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak
ID/ Bob Van Mol

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.