De Vlaamse overheid zet ook in 2021 verder in op energiepremies

De Vlaamse regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan 'Vlaamse veerkracht'. Dit plan moet de welvaart en het welzijn van de Vlamingen na corona helpen versterken. Een van de hefbomen in het plan is de transitie naar meer duurzaamheid en naar het koolstofarmer maken van onze economie en samenleving.

Duurzaam renoveren

De Vlaamse regering wil verder inzetten op het verduurzamen van het Vlaamse woonpatrimonium door de duurzame renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen. Tim Van Helden, adviseur bij de Vlaamse Confederatie Bouw, licht toe hoe de regering renovaties ondersteunt.

Naar een energie-efficiënt woningpark

De langetermijndoelstelling om het Vlaamse woningpark energie-efficiënt te krijgen, bestaat al een tijdje. Tegen 2050 zou elke woning in Vlaanderen een EPC-label A moeten hebben. Dit label komt overeen met een EPC-kernwaarde van ongeveer 100 kWh/m²/jaar. Vandaag is het gemiddelde label van woningen label E (EPC-score van 450 kWh/m²/jaar) en van appartementen label C (EPC-score van 270 kWh/m²/jaar). Dit is nog ver weg van de doelstelling voor 2050. Om deze doelstelling te halen, zou jaarlijks 2,5% van de bestaande woningen grondig gerenoveerd moeten worden. Dit is ongeveer 3 keer meer dan het tempo waaraan er vandaag wordt gerenoveerd. 

Verplichtingen en financiële steunmaatregelen

Om energieduurzaam renoveren aan te moedigen, zet de Vlaamse overheid in op een tweesporenbeleid. Enerzijds zijn er verplichtingen, anderzijds financiële steunmaatregelen.

1. Verplichtingen bij verbouwingen

Sinds het begin van 2020 bent u verplicht om uw dak te isoleren. Vanaf 2023 moet uw woning ook dubbelglas hebben. In theorie gelden deze verplichtingen voor alle woningen. Als u echter eigenaar bent van een woning die u uitsluitend als hoofdverblijfplaats gebruikt en niet over een andere woning beschikt, zijn de mogelijke sancties niet van toepassing. U moet ook niet aan deze verplichtingen voldoen als u met een EPC kunt aantonen dat uw woning al aan de grenswaarden voldoet. Die variëren naargelang het type woning.

Bebouwing EPC-score
Open < 600 kWh/m²
Halfopen < 550 kWh/m²
Gesloten < 450 kWh/m²
Appartement < 400 kWh/m²

2. Nieuwe energiepremies in 2021

De verplichtingen zijn niet gewijzigd, maar de premies wel. Bij uw distributienetbeheerder kunt u energiepremies aanvragen voor de isolatie van uw dak, zolder, muren, vloer en kelder, en voor de installatie van een warmtepompboiler, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen.

Om de stopzetting van de terugdraaiende teller te compenseren, kunt u vanaf dit jaar een premie aanvragen voor de installatie van pv-panelen. In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp voor installaties van 4 kWp tot 6 kWp. De maximumpremie bedraagt 1.500 euro en zal de komende jaren stelselmatig dalen.

Hier vindt u een overzicht van de maatregelen waarvoor er in 2021 energiepremies zijn (energiesparen.be)

Renteloze renovatielening

De Vlaamse overheid moedigt grondig en energieduurzaam renoveren ook aan met een overkoepelende EPC-labelpremie en een renovatiekrediet. Beide maatregelen worden gekoppeld aan een substantiële verbetering van het EPC-label.

Vanaf dit jaar kunnen nieuwe eigenaars van een huis of appartement een beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Om in aanmerking te komen voor dit renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn voor het verwerven van de woning. Naast dit hoofdkrediet kunt u bij uw bank een renteloos renovatiekrediet afsluiten als u een woning met label E of F renoveert naar minstens label C. Voor appartementen geldt een startlabel van D, E of F naar een label B of beter na de renovatie. In beide gevallen moet de verbetering van het EPC-label binnen de 5 jaar gebeuren. Het gaat om een renteloze lening omdat het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap elk jaar automatisch de rente zal terugstorten die u hebt betaald.

U kunt ook een renteloze lening krijgen voor een woning die u hebt geërfd of die u werd geschonken. Omdat u in dit geval geen hypothecair krediet hebt aangegaan om de woning te verwerven, kunt u voor deze energielening terecht bij het Energiehuis. Vind een Energiehuis voor uw gemeente (mijnenergiehuis.be).

Sloop en heropbouw

In sommige gevallen kan het interessanter zijn om de woning te slopen en een nieuwe woning te bouwen dan de bestaande woning te renoveren. Als u beslist om uw woning te slopen en een nieuwbouw in de plaats te zetten, krijgt u hiervoor ook financiële ondersteuning.

  1. De Vlaamse regering besliste eerder al om de sloop- en heropbouwpremie te verlengen tot eind 2022
  2. De federale regering besliste een btw-verlaging tot 6 procent voor sloop en heropbouw

1. Sloop- en heropbouwpremie

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in 2020 bedroeg de sloop- en heropbouwpremie 7.500 euro. In 2021 en 2022 wordt deze premie verhoogd naar 10.000 euro.

Wie in aanmerking kwam voor de sloop- en heropbouwpremie in 2020, moest de premie aanvragen binnen de 3 maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop en heropbouw. Voor aanvragen vanaf
1 januari 2021 moet u de slooppremie aanvragen binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor sloop en heropbouw. Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie moet u een verklaring op eer invullen dat u niet in aanmerking komt voor de federale verlaagde btw-regeling voor sloop en heropbouw én u hiervoor dus ook geen aanvraag hebt ingediend of dat nog zult doen.

Naar de procedure om de 'sloop- en heropbouwpremie' aan te vragen (vlaanderen.be)

2. Verlaagd btw-tarief van 6%

Een verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw bestond al in België. Maar enkel woningen gelegen in 32 stedelijke gebieden kwamen hiervoor in aanmerking. In andere steden en gemeenten moest u 21% betalen. Sinds 1 januari 2021 wordt dit verlaagde btw-tarief echter toegepast op het volledige Belgische grondgebied.

Wanneer komt u in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw?
Als de woning

  1. Gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper is
    en
  2. Een bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 m² heeft

Zowel natuurlijke personen als bouwpromotoren komen in aanmerking.
De bewoonbare oppervlakte mag dus maximum 200 m² zijn. Deze maat bepaalt u door de oppervlakte van alle woonvertrekken samen te tellen. Dat zijn keukens, woonkamers, eetkamers, slaapkamers, bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus én alle andere ruimtes (groter dan 4 m²) die bedoeld zijn voor huisvesting. Ook de ruimtes bedoeld voor een economische activiteit vallen hieronder. Tenslotte komen ook de woningen die voor een periode van 15 jaar ter beschikking gesteld worden aan een sociaal verhuurkantoor, in aanmerking.
Woningen die niet de enige en eigen woning zijn of een grotere bewoonbare oppervlakte hebben dan het voorziene maximum van 200 m², komen dus niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, maar wél voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

  • Maak tijdig werk van de renovatie van uw vastgoed. Zo blijven uw panden verhuurbaar en voorkomt u structureel waardeverlies
  • Maak samen met specialisten een concreet plan van aanpak op
  • Check zeker de premies voor renovatie
Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.