MasterCard Gold bij KBC

KBC-Kredietkaart Gold (Flex)

MasterCard Gold bij KBC

KBC-Kredietkaart Gold (Flex)

Reisannuleringsverzekering inbegrepen

Verzekerd tot 6.000 euro als je niet op reis kunt vertrekken of vervroegd moet terugkeren van vakantie.

Online aankopen beschermd

Beschadiging of verkeerd product geleverd? Wij zorgen ervoor dat je je geld terugkrijgt.

Hogere uitgavenlimiet

Standaard 5.000 euro per maand.

Waarom kiezen voor een MasterCard Gold van KBC?

mastercard-gold

Shop je vaak online? Dan is de MasterCard Gold van KBC een goede oplossing: de verzekering Bescherming van internetaankopen biedt een waarborg bij onlineaankopen in een webshop (EU/VS). Je aankopen krijgen bovendien 2 jaar extra garantie bovenop de wettelijke en zijn 90 dagen na aankoop verzekerd tegen diefstal of schade.

Hou je van reizen? Met deze kaart geniet je ook een gratis reisannuleringsverzekering tot 6.000 euro.

Reisannuleringsverzekering inbegrepen

Kun je niet op reis vertrekken of moet je vervroegd van je vakantie terugkeren omdat je grootvader in het ziekenhuis wordt opgenomen? Met deze verzekering ben je gedekt voor de annulerings- en vervroegdeterugkeerkosten van je privéreizen die je hebt betaald met een KBC-betaalmiddel. En dat tot 6.000 euro per schadegeval.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Annuleringen of onderbrekingen wegens letsels die bestonden op het ogenblik dat de reis werd geboekt.
 • Schadegevallen die het gevolg zijn van een overmatig gebruik van alcohol of van geneesmiddelen of verdovende middelen die niet werden voorgeschreven door een dokter.

Bescherming van aankopen op webshops

Met de verzekering Bescherming van internetaankopen zijn je onlineaankopen in een webshop (EU/VS) extra beschermd. Is de koelkast die je online hebt gekocht, beschadigd bij levering of werd het verkeerde product geleverd en weigert de leverancier zijn verantwoordelijkheid te nemen? Dan zorgen wij ervoor dat je je geld terugkrijgt.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade die je opzettelijk hebt toegebracht
 • Verborgen gebreken

De MasterCard Gold van KBC beschermt je aankopen

 • Verlengde garantie: met deze verzekering heb je twee jaar extra garantie boven op de wettelijk verplichte garantieperiode.
 • Aankoopbescherming: deze verzekering verzekert je aankopen gedurende 90 dagen na aankoop tegen diefstal met braak of geweld en tegen accidentele schade. Koop je een dure trui en scheur je een week later de mouw aan een deurklink? Geen probleem, ook dergelijke schade is gedekt.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade die je opzettelijk hebt toegebracht
 • Gewone slijtage

Betalen en geld opnemen overal ter wereld

Je betaalt veilig en overal: in restaurants, hotels, online, in binnen- en buitenland, dankzij het MasterCard-netwerk.

Hogere uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet van een MasterCard Gold bij KBC bedraagt standaard 5.000 euro per maand.

Meer opties met de KBC-Kredietkaart Gold Flex

Gespreid terugbetalen

Zelf bepalen wanneer, hoe en hoeveel je terugbetaalt? Dat kan met de MasterCard Gold van KBC. Als je met deze kaart een uitgave doet, heb je 2 mogelijkheden om die terug te betalen.

 • Maandelijks: een keer per maand betaal je automatisch het volledige bedrag van je uitgaven terug. Je betaalt geen interest.
 • Gespreide terugbetalingsformule: je betaalt maandelijks 5,6% van je verschuldigde saldo. Zo spreid je je uitgaven. Het resterende bedrag kun je telkens meteen terugbetalen, maar je kunt de betaling ook uitstellen. Je betaalt alleen interest voor de periode en op het bedrag waarvoor je de terugbetaling uitstelt.

Verzekering Financiële Bescherming

Met de optionele verzekering Financiële Bescherming ben je voor een beperkte jaarbijdrage verzekerd:

 • als je kaart na verlies of diefstal wordt misbruikt,
 • bij overlijden (het openstaande saldo op het ogenblik van overlijden wordt vergoed),
 • als je meer dan 2 maanden arbeidsongeschikt bent door een ziekte of een ongeval (je minimale terugbetalingen worden vergoed zolang je werkonbekwaam bent).
De verzekering geldt onder andere niet
 • als je arbeidsongeschiktheid het gevolg is van drugsgebruik of dronkenschap
 • als bij financieel verlies door frauduleus gebruik van de kaart na diefstal of verlies de aangifte aan de verzekeringnemer (via Card Stop) meer dan 24 uur na de vaststelling van diefstal of verlies van de kaart gebeurt.

Hoeveel kost een MasterCard Gold bij KBC?

Prijs KBC-Plusrekening met een KBC-Kredietkaart Gold of KBC-Kredietkaart Gold Flex

6 euro per maand

Prijs KBC-Kredietkaart Gold exclusief de KBC-Plusrekening*

49 euro per jaar

Prijs KBC-Kredietkaart Gold Flex exclusief de KBC-Plusrekening*

55 euro per jaar

Bijdrage optionele verzekering Financiële Bescherming (enkel mogelijk bij de KBC-Kredietkaart Gold Flex)
 • 0,35% maandelijks (bij 1 verzekerde)
 • 0,65% maandelijks (bij 2 verzekerden)

op het opgenomen kredietbedrag

Geld opnemen in euro

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro

Geld opnemen in vreemde munten

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%

Geld overschrijven naar je zichtrekening (enkel mogelijk met de KBC-Kredietkaart Gold Flex)

1% van het bedrag en minimaal 5 euro

* Je kunt een KBC-Kredietkaart Gold of KBC-Kredietkaart Gold Flex enkel aanvragen in combinatie met een KBC-Plusrekening.

Goed om te weten

Voor de Verzekering aankoopbescherming en verlengde garantie en de Verzekering bescherming van internetaankopen

 • De verzekeraar is London General Insurance Company Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via zijn bijkantoor in België, gevestigd te Steenpoeldreef 11, 1850 Grimbergen, de tak geldelijke verliezen (16) te beoefenen.
 • De administrateur is TWG Services Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer 312440, met bijkantoor in Nederland en aldaar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, gevestigd te President Kennedylaan 106 in Velp, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening, erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail ombudsman@ombfin.be.
 • Met klachten over deze verzekeringen kun je terecht bij London General Insurance Company limited, c/o The Warranty Group Europe, t.a.v. de directie, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem of via info.nl@thewarrantygroup.com.
 • Kom je niet tot een passende oplossing met de verzekeraar, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Voor de andere verzekeringen

 • De verzekeraar is KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail ombudsman@ombfin.be.
 • Met een klacht over de verzekeringen kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Voor alle verzekeringen

 • Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
 • Je kunt alleen een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering. Die toetreding is gratis, behalve bij de Verzekering financiële bescherming.
 • De dekkingsvoorwaarden van de verzekeringen zijn hier beschikbaar of in elk KBC-bankkantoor. Alleen de algemene voorwaarden bepalen je recht op een tegemoetkoming vanwege de verzekeraar.

Vraag je MasterCard Gold online aan

Meld je aan in KBC Touch.
Vul je persoonlijke gegevens in.
Na goedkeuring door KBC, ontvang je de nodige documenten per post.
We sturen je kredietkaart op zodra we de ondertekende documenten hebben ontvangen.

Meer info

 • Algemene voorwaarden kredietkaart Gold
 • Algemene voorwaarden MasterCard Gold met optie Flex van KBC
 • Algemene voorwaarden verzekeringen Gold
 • Volledige lijst gedekte goederen onder de verlengde garantie
 • Schade-aangifteformulier ‘Aankoopbescherming en verlengde garantie’
 • Schade-aangifteformulier Verzekering Financiële Bescherming
 • Schade-aangifteformulier ‘Bescherming van Internetaankopen’
 • Aangifteformulier, getuigschrift en stappenplan reisannuleringsverzekering
 • FAQ’s reisannuleringsverzekering
 • Algemene voorwaarden Verzekering Financiële Bescherming voor kredietkaarten toegestaan vanaf 29-08-2016
 • Algemene voorwaarden Verzekering Financiële Bescherming voor kredietkaarten toegestaan tot en met 28-08-2016

De KBC-Kredietkaart Gold is een kredietkaart, met kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226; RPR Brussel, FSMA 026 256 A. Onder voorbehoud van goedkeuring van je kaartaanvraag door KBC Bank NV.

De KBC-Kredietkaart Gold Flex kan worden gebruikt als betaalmiddel of als kredietinstrument (kredietopening). In het eerste geval wordt het openstaande saldo voor de 5e kalenderdag van de maand na ontvangst van het maandelijks rekeningoverzicht terugbetaald (in dat geval is geen debetrente verschuldigd); in het laatste geval wordt er maandelijks een minimumbedrag terugbetaald (in dat geval is wel debetrente verschuldigd). Na terugbetaling is het krediet opnieuw opneembaar. 

Aan de KBC-Kredietkaart Gold Flex is een kredietopening van onbepaalde duur gekoppeld. Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, FSMA 026 256 A. Het jaarlijkse kostenpercentage van 12,43% wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen (Boek VII van het Wetboek Economisch Recht): 

* Je hebt een standaardkredietbedrag dat 5.000 euro bedraagt.
* Het kredietbedrag wordt onmiddellijk en volledig opgenomen door betaling bij een handelaar.
* De variabele debetrente bedraagt 9,65%.
* De kosten van de verplichte kredietkaart bedragen 55 euro.
* De looptijd van het krediet bedraagt 1 jaar.
* Het kredietbedrag wordt terugbetaald in gelijke maandelijkse termijnbedragen (op het einde van elke termijn).
* De betaling van de debetrente gebeurt op het ogenblik van de betaling van een maandelijkse kapitaalaflossing.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen