MasterCard Platinum aanvragen

KBC-Kredietkaart Platinum Flex

MasterCard Platinum aanvragen

KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Bescherming op reis

Dankzij het uitgebreide verzekeringspakket goed beschermd op reis.

Hoogste uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet bedraagt standaard 7.500 euro per maand.

2 jaar extra garantie

Krijg 2 jaar extra garantie op je aankopen boven op de wettelijke garantie.

Bescherming op reis

Mastercard Platinum kredietkaart

Vaak op reis? Dan is de MasterCard Platinum van KBC een goede oplossing: deze kaart bevat een reisannuleringsverzekering en je kunt ook rekenen op een verzekering vertraagde vlucht, een verzekering voor verloren bagage en een verzekering franchise huurwagen.

Reisannuleringsverzekering

Deze verzekering dekt de annulerings- en vervroegde terugkeerkosten van je privéreizen die je hebt betaald met een KBC-betaalmiddel tot maximaal 10.000 euro per schadegeval. Onder andere niet verzekerd zijn annuleringen of onderbrekingen door letsels of medische aandoeningen die al bestonden op het ogenblik dat de reis werd geboekt en die bekend waren.

Verzekering vertraagde vlucht

Loopt je vlucht meer dan 4 uur vertraging op? Deze verzekering vergoedt je uitgaven voor drank en voeding of bijkomende overnachtingskosten tot 150 euro per persoon. Ze geldt onder andere niet als er een gelijkwaardig alternatief vervoer mogelijk was of als de vertraging te wijten was aan een betoging, staking of vakbondsactie.

Verzekering verloren bagage

Je bagage zoek bij aankomst? Deze verzekering vergoedt je uitgaven voor de aankoop van de noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen. Naargelang van de omstandigheden heb je recht op een tegemoetkoming van 250 euro tot 750 euro. Deze verzekering geldt onder andere niet als je je bagage niet hebt opgehaald, of te laat hebt ingecheckt.

Verzekering franchise huurwagen

Is de wagen die je in het buitenland hebt gehuurd beschadigd of gestolen? Deze verzekering betaalt je de franchise terug die de autoverzekeraar van de verhuurder je aanrekent. Deze verzekering geldt onder andere niet voor aanhangwagens of als er bij de start van je reis een negatief reisadvies gold.

Extra bescherming voor je aankopen

Verlengde garantie en aankoopbescherming

Koop je een dure trui en scheur je per ongeluk een week later de mouw aan een deurklink? Werkt je vaatwasser, televisietoestel of boormachine na drie jaar plots niet meer? Met deze verzekering heb je twee jaar extra garantie boven op de wettelijk verplichte garantieperiode. Je aankopen zijn bovendien gedurende 90 dagen na aankoop verzekerd tegen diefstal met braak of geweld en tegen accidentele schade. Onder andere niet verzekerd is schade die je opzettelijk hebt toegebracht of gewone slijtage.

Bescherming van internetaankopen

MasterCard Platinum aanvragen flex

Met deze verzekering geniet je bescherming bij internetaankopen in een webshop (uit de EU of de VS). Is de nieuwe koelkast die je online hebt gekocht, beschadigd bij levering of werd het verkeerde product geleverd? Dan zorgen wij dat je je geld terugkrijgt als de leverancier weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen. Onder andere niet verzekerd is esthetische schade (krassen of deuken), of schade die je opzettelijk hebt toegebracht.

Annuleringsverzekering voor uw toegangskaarten

Heb je tickets voor een sportwedstrijd of concert en ben je onverwacht ziek? Dan betaalt deze verzekering de niet-gebruikte tickets tot maximaal 500 euro terug. De verzekering geldt onder andere niet voor tickets die je kunt omruilen, of voor abonnementen.

De hoogste uitgavenlimiet

De uitgavenlimiet is vastgelegd op 7.500 euro. We bespreken samen of een hogere limiet iets voor jou is.

Gespreid terugbetalen

Zelf bepalen wanneer, hoe en hoeveel je terugbetaalt? Dat kan. Doe je met je kredietkaart Platinum Flex een uitgave, dan kun je op twee manieren terugbetalen.

 • Maandelijks: een keer per maand betaal je automatisch het volledige bedrag van je uitgaven terug. Je betaalt geen interest.
 • Gespreide terugbetalingsformule: je betaalt maandelijks 5,6% van je verschuldigde saldo. Zo spreid je je uitgaven. Het resterende bedrag kun je telkens meteen terugbetalen, maar je kunt de betaling ook uitstellen. Je betaalt alleen interest voor de periode en op het bedrag waarvoor je de terugbetaling uitstelt.

Hoeveel kost een KBC-Kredietkaart Platinum Flex?

KBC-Plusrekening met een KBC-Kredietkaart Platinum Flex

9 euro per maand

KBC-Kredietkaart Platinum Flex

88 euro per jaar

Geld opnemen in euro

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro

Geld opnemen in vreemde munten

 • Aan een automaat: 1% van het bedrag met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%
 • Aan een loket van een bank- of wisselkantoor in het buitenland: 2% met een minimum van 5 euro + wisselprovisie 1,6%

Geld overschrijven naar je zichtrekening

1% van het bedrag en minimaal 5 euro

Verzekering Financiële Bescherming

Met de optionele verzekering Financiële Bescherming ben je tegen een beperkte bijdrage verzekerd wanneer je kaart bij verlies of na diefstal wordt misbruikt, bij overlijden (het openstaande saldo op het ogenblik van het overlijden wordt vergoed) en bij arbeidsongeschiktheid van meer dan twee maanden door ziekte of ongeval (je minimale terugbetalingen worden vergoed zolang je werkonbekwaam bent).

De verzekering geldt onder andere niet

 • als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van druggebruik of dronkenschap
 • als bij financieel verlies door frauduleus gebruik van de kaart ingeval van diefstal of verlies de aangifte aan de verzekeringnemer (via Card Stop) meer dan 24 uur na de vaststelling van diefstal of verlies van de kaart gebeurt.

Goed om te weten

Verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie en de Verzekering Bescherming van Internetaankopen

 • De verzekeraar is London General Insurance Company Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via zijn bijkantoor in België, Steenpoeldreef 11, 1850 Grimbergen, de tak geldelijke verliezen (16) te beoefenen.
 • De Administrateur is TWG Services Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer 312440, met bijkantoor in Nederland en daar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, President Kennedylaan 106, Velp, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening, erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot ombudsman@ombfin.be.
 • Met klachten over deze verzekeringen kun je terecht bij London General Insurance Company limited, c/o The Warranty Group Europe, t.a.v. de directie, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem, of via info.nl@thewarrantygroup.com.
 • Kom je niet tot een passende oplossing met de verzekeraar dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Voor de andere verzekeringen

 • De verzekeraar is KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail ombudsman@ombfin.be.
 • Met een klacht over de verzekeringen kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Voor alle verzekeringen

 • Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle genoemde verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
 • Je kunt alleen een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering. Die toetreding is gratis, behalve bij de verzekering financiële bescherming.
 • De dekkingsvoorwaarden van de verzekeringen zijn hier beschikbaar en in elk KBC-bankkantoor. Alleen de algemene voorwaarden bepalen je recht op een tegemoetkoming vanwege de verzekeraar.
Meld je aan in KBC Touch.
Vul je persoonlijke gegevens in.
Na goedkeuring door KBC, ontvang je de nodige documenten per post.
We sturen je kredietkaart op zodra we de ondertekende documenten hebben ontvangen.

Meer info

 • Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex
 • Algemene voorwaarden verzekeringen Platinum
 • Schade-aangifteformulier Verzekering Financiële Bescherming
 • Volledige lijst gedekte goederen onder de verlengde garantie
 • Schade-aangifteformulier ‘Aankoopbescherming en verlengde garantie’
 • Schade-aangifteformulier ‘Bescherming van Internetaankopen’
 • Aangifteformulier, getuigschrift en stappenplan reisannuleringsverzekering
 • FAQ’s reisannuleringsverzekering
 • Aangifteformulier ‘Extra uitgaven bij vluchtvertraging en gemiste aansluiting’
 • Aangifteformulier ‘Dringende aankopen bij vertraging aflevering bagage’
 • Aangifteformulier ‘Franchise bij schade aan de huurwagen’
 • Aangifteformulier ‘Annuleringsverzekering inkomtickets’
 • Algemene voorwaarden Verzekering Financiële Bescherming voor kredietkaarten toegestaan vanaf 29-08-2016
 • Algemene voorwaarden Verzekering Financiële Bescherming voor kredietkaarten toegestaan tot en met 28-08-2016

Aan de KBC-Kredietkaart Platinum Flex is een kredietopening van onbepaalde duur gekoppeld. Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, FSMA 026256 A. Raadpleeg de algemene voorwaarden hier of in je KBC-bankkantoor. Het jaarlijkse kostenpercentage van 11,45% voor KBC-Kredietkaart Platinum Flex wordt berekend op basis van de volgende hypothesen (Boek VII van het Wetboek Economisch Recht):

* Je hebt een KBC-Kredietkaart Platinum Flex met het standaardkredietbedrag, namelijk 7.500 euro.
* Het kredietbedrag wordt onmiddellijk en volledig opgenomen door betaling bij een handelaar. De betaling bij een handelaar is de meest gebruikelijke manier van kredietopneming. Daarvoor zijn er geen transactiekosten verschuldigd.
* De looptijd van het krediet bedraagt 1 jaar.
* De variabele debetrentevoet bedraagt 8,63%.
* Het kredietbedrag wordt terugbetaald in gelijke maandelijkse kapitaalaflossingen (op het einde van elke maand).
* Voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage is de debetrente gebaseerd op de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen