Pinto Visa-kaart gebruiken

Pinto Visa-kaart gebruiken

Deze kredietkaart wordt sinds 1 januari 2011 niet meer verkocht. De informatie die je op deze webpagina vindt, is enkel van toepassing op de bestaande kaarthouders.

Pinto Visa-kaart, tijd voor verandering

Ben je nog in het bezit van een Pinto Visa-kaart, dan bieden we jou de mogelijkheid om over te stappen naar een kredietkaart uit ons vernieuwde aanbod binnen KBC, namelijk de Silver Flex, de Gold Flex of de Platinum Flex.

Je behoudt alle mogelijkheden van je Pinto Visa-kaart maar krijgt bovendien de mogelijkheid om zelf je terugbetalingsritme te kiezen. Je kunt namelijk kiezen om je uitgaven over meerdere maanden terug te betalen (5,6% van het uitstaand bedrag, zoals bij je Pinto Visa-kaart) maar je kunt ook kiezen om al je uitgaven automatisch volledig terug te betalen (100% van het uitstaand bedrag). Deze keuze maak je zelf en kun je steeds aanpassen naar wat je het beste past op dat moment.

Hieronder kun je de kaarten vergelijken:

  KBC-Pinto Visa KBC-Kredietkaart Silver Flex KBC-Kredietkaart Gold Flex KBC-Kredietkaart Platinum Flex
Uitgavenlimiet
(standaard)
2.500 euro 2.500 euro 5.000 euro 7.500 euro
Netwerk Visa Visa MasterCard MasterCard
Wereldwijd aanvaard?
Contant geld opnemen mogelijk1
Flexibel terugbetalen
Keuze 5,6% of 100%  
Aankoopbescherming en Verlengde garantie2
Bescherming internetaankopen2    
Reisannuleringsverzekering2    
Verlengde garantie 2 jaar grijsgoed zoals pc / tablet / ... 2      
Verzekering vertraagde vlucht2      
Verzekering verloren bagage2      
Verzekering franchise huurwagen2      
Annuleringsverzekering voor uw inkomtickets2      
Tarief per maand
voor een Plusrekening
inclusief kredietkaart
3 euro 3 euro 6 euro 9 euro
Extra partnerkaart
tarief per maand
1 euro 1 euro 1 euro 1 euro

Aan geldopneming aan automaten kunnen afzonderlijke kosten verbonden zijn.
2 Alle informatie over de verzekeringen: Algemene voorwaarden verzekering Pinto Visa, Algemene voorwaarden verzekering Silver, Algemene voorwaarden verzekeringen Gold, Algemene voorwaarden verzekeringen Platinum

Heb je nog een openstaand saldo op je KBC-Pinto Visa? Geen probleem. Wij kunnen dit overdragen op je nieuwe kredietkaart.

Wil je overschakelen naar een nieuwe kredietkaart?  Neem dan contact op met je KBC-kantoor. Zij helpen je graag verder.

 

Bekijk het volledige aanbod van onze kredietkaarten en prepaidkaarten.

Pinto Visa-kaart blokkeren

Als je Pinto Visa-kaart verloren of gestolen is of door een automaat werd ingeslikt laat je je kaart onmiddellijk blokkeren om misbruik te voorkomen. Bel Card Stop op 070 344 344 (0,30 euro/min). Card Stop is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Cardstop zorgt voor vervanging van de kaart.

Je bent aansprakelijk tot maximaal 150 euro tot op het moment van de melding van het verlies of de diefstal van de kaart bij CardStop, behalve bij fraude of grove nalatigheid van de kaarthouder. 

Kaart geblokkeerd. Wat moet ik doen?

Contacteer hier je KBC-bankkantoor. Afhankelijk van de reden van de blokkering kunnen ze daar je kaart deblokkeren of schrappen. Je KBC-Pinto Visa-kaart wordt automatisch geblokkeerd als:

 • je drie keer de verkeerde code invoert
 • je je kredietkaart vergeten bent in een bankautomaat of verkoopterminal
 • de zichtrekening die verbonden is aan je kaart te lang in het rood staat
 • het kredietcontract tussen jou en KBC wordt beëindigd

Pincode vergeten. Wat nu?

Als je de code van je Pinto Visa vergeten bent, neem je het best contact op met je KBC-bankkantoor. Onze medewerkers zorgen er dan voor dat je een nieuwe pincode kunt kiezen aan een KBC-bankautomaat of dat je een brief met een nieuwe pincode bij je thuis ontvangt.

Code wijzigen

Je kunt de geheime code van je Pinto Visa altijd veranderen aan een publieke geldautomaat of KBC-bankautomaat.

Pinto Visa-kaart defect

Werkt je KBC-Pinto Visa-kaart niet meer, neem dan contact op met je KBC- bankkantoor. Onze medewerkers kijken je kaart na en zorgen ervoor dat je Pinto Visa-kaart – indien nodig – zo snel mogelijk wordt vervangen. Buiten de kantooruren kun je terecht bij je KBC-team.

Pinto Visa-kaart gaat vervallen

Enkele weken voor de vervaldatum stuurt KBC je automatisch een nieuwe kaart toe.

Tanken met je kredietkaart

Wil je betalen voor een tankbeurt, dan moet het beschikbare saldo op je kaart minstens 125 euro bedragen. Dat is meestal het bedrag dat pomphouders laten reserveren, maar soms ligt dat hoger. Nog voor het exacte bedrag van je tankbeurt bekend is, gaat dat bedrag al van je beschikbare saldo. Enkele dagen na je tankbeurt wordt het bedrag waarvoor je hebt getankt, afgerekend. Dan vervalt die reservering.

Pinto Visa-kaart gebruiken in het buitenland?

Je Pinto Visa-kaart is een wereldwijd aanvaarde kredietkaart. Alleen als je naar de Verenigde Staten reist moet je bijkomende stappen zetten. Via KBC Touch kun je je kredietkaart eenvoudig zelf openstellen voor gebruik in de VS. Uiteraard kun je ook altijd terecht bij je KBC-bankkantoor of bellen naar je KBC-team .

Is het duurder om in het buitenland te betalen met mijn kredietkaart dan met mijn bankkaart?

In niet-EU-lidstaten is het altijd goedkoper om te betalen met je Pinto Visa-kaart dan met je KBC-bankkaart (Maestro). Voor geldopnemingen is het afhankelijk van het transactiebedrag.

Hoeveel kost het gebruik van mijn Pinto Visa-kaart in het buitenland?

Het onderstaande overzicht geeft je een indicatie van de kosten verbonden aan het gebruik van je kaart in het buitenland.
Lees meer over kosten van je betaalkaarten

Limieten van mijn Pinto Visa-kaart verhogen of verlagen?

Neem contact op met je KBC-bankkantoor.

Geld opgenomen met mijn Pinto Visa-kaart? Hoe terugbetalen?

Je betaalt terug op je eigen ritme. Maandelijks betaal je minstens 5,6% van het saldo dat je verschuldigd bent terug (5% als je kredietbedrag meer dan 5.000 euro bedraagt), met een minimum van 25 euro. Dat bedrag wordt automatisch van je rekening gehouden. Als het verschuldigde saldo minder bedraagt dan 25 euro, dan hoef je uiteraard alleen maar dat bedrag terug te betalen.

 1. Een voorbeeld: je hebt een kredietlimiet van 2.500 euro. We nemen voor een bepaalde maand drie verschillende situaties:
 2. Het verschuldigde saldo bedraagt 1.500 euro 
  Berekening: 5,6% x 1.500 euro = 84 euro. Het minimaal te betalen bedrag voor die maand is 84 euro.
 3. Het verschuldigde saldo bedraagt 100 euro
  Berekening: 5,6% x 100 euro = 5,6 euro. Dat bedrag wordt opgetrokken tot het minimum van 25 euro. Het minimaal te betalen bedrag voor die maand is 25 euro.
 4. Het verschuldigde saldo bedraagt 15 euro
  Omdat het verschuldigde saldo maar 15 euro bedraagt, wordt het minimum van 25 euro niet toegepast. Het minimaal te betalen bedrag voor die maand is 15 euro.

Betaal je het resterende bedrag vóór de vijfde kalenderdag van de maand terug, dan betaal je geen interest.

Je moet rekening houden met een maximale debetperiode (nulstellingstermijn). Dat is het maximumaantal maanden dat je ononderbroken een verschuldigd saldo (debetsaldo) mag hebben op je kredietrekening. Als je je verschuldigde saldo volledig hebt terugbetaald en je gebruikt opnieuw je kredietkaart, dan wordt er een nieuwe maximale debetperiode vastgelegd met dezelfde duur als de eerste maximale debetperiode.

De duur van de maximale debetperiode is afhankelijk van de grootte van je kredietbedrag. Je wordt ruim op voorhand verwittigd wanneer die periode ten einde loopt.

De verzekering ‘verlengde garantie en aankoopbescherming’ voor mijn elektrische en elektronische apparaten

Op alle elektrische en elektronische apparaten en doe-het-zelfmateriaal die je met je KBC-Pinto Visa-kaart koopt, krijg je twee jaar verlengde garantie boven op de wettelijke garantieperiode van twee jaar. Je aankopen zijn bovendien tot negentig dagen na de aankoop beschermd tegen diefstal en onopzettelijke schade.

Belangrijkste voorwaarden:

 •  je aankoop moet minstens vijftig euro bedragen
 • je moet het aangekochte goed volledig met je KBC-Pinto Visa betalen
 • je aankoop moet op de lijst van verzekerde goederen staan (alleen voor twee jaar verlengde garantie)
 • je moet de kassabon of factuur kunnen voorleggen als je een schadeaangifte doet, samen met de afrekening of uitgavenstaat van je KBC-Pinto Visa-kaart
 • je moet je KBC-Pinto Visa nog hebben als je je schadeaangifte doet

Verzekering Financiële Bescherming

Met de optionele verzekering Financiële Bescherming ben je voor een beperkte jaarbijdrage verzekerd:

 • als je kaart bij verlies of na diefstal wordt misbruikt
 • bij overlijden. Het openstaande saldo op het ogenblik van overlijden wordt vergoed
 • bij arbeidsongeschiktheid van meer dan twee maanden door ziekte of ongeval. Je minimale terugbetalingen worden vergoed zolang je werkonbekwaam bent.

Kosten KBC-Pinto Visa

KBC-Plusrekening met een KBC-Pinto Visa

3 euro per maand

Geld opnemen aan automaten

1,5% van het bedrag (min. 3,72 euro)

Geld overschrijven naar je zichtrekening

1,5% van het bedrag (min. 3,72 euro)

Jaarlijkse debetrente

De jaarlijkse debetrente is variabel. Voor een KBC-Pinto Visa met een kredietbedrag van 2.500 euro bedraagt die rente 10,25%.

Jaarlijks kostenpercentage en debetrente:
representatief voorbeeld

Al die kosten resulteren in een jaarlijks kostenpercentage van 12,43%, berekend op basis van de volgende hypothesen (Boek VII van het Wetboek Economisch Recht):

 • Het gaat om een KBC-Pinto Visa-kaart met het standaardkredietbedrag, dus 2.500 euro.
 • Het vermelde kredietbedrag wordt onmiddellijk en volledig opgenomen door betaling bij een handelaar. De betaling bij een handelaar is het meest gebruikelijke mechanisme voor kredietopneming. Daarvoor zijn geen er transactiekosten verschuldigd.
 • De duur van het krediet bedraagt één jaar.
 • De debetrentevoet is onveranderlijk (ondanks de clausule in de algemene voorwaarden inzake wijziging van de debetrentevoet).
 • Het kredietbedrag wordt terugbetaald in gelijke maandelijkse kapitaalaflossingen (op het einde van elke termijn).

De betalingen van de debetrente en de kosten gebeuren overeenkomstig de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen, en dat op de tijdstippen die contractueel bepaald zijn in de algemene voorwaarden.

Bijdrage voor de optionele verzekering Financiële Bescherming

> 0,35% maandelijks (bij 1 verzekerde)
> 0,65% maandelijks (bij 2 verzekerden)
op het opgenomen kredietbedrag

Meer info

 • Algemene voorwaarden Krediet Pinto Visa
 • Algemene voorwaarden Verlengde garantie en aankoopbescherming
 • Limitatieve lijst van gedekte goederen onder de verlengde garantie
 • Algemene voorwaarden van de verzekering Financiële bescherming
 • Aangifteformulier Aankoopbescherming en verlengde garantie

Let op, geld lenen kost ook geld.