Belastingen op inkomsten uit spaargeld

Hoe worden interesten op de spaarrekening belast?

Belastingen op inkomsten uit spaargeld

Hoe worden interesten op de spaarrekening belast?

Roerende voorheffing (RV)

Op de inkomsten uit roerende goederen, bijvoorbeeld interesten op een spaarrekening, moet je belasting betalen. Die inkomstenbelasting heet roerende voorheffing. De bank houdt de roerende voorheffing in vóór ze de interesten op je spaarrekening stort.

Vrijstelling van belastingen

De spaarrekening is gereglementeerd door de overheid. Daardoor zijn de interesten op de spaarrekeningen vrijgesteld van belasting. In 2016 is er een vrijstelling tot 1.880 euro per persoon. Dat bedrag kan elk jaar wijzigen.

Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 3.760 euro per jaar (dubbele vrijstelling).

Heb je een gemeenschappelijke spaarrekening met een persoon met wie je niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont, bijvoorbeeld je broer of zus? Ook dan is de dubbele vrijstelling mogelijk als je in je KBC-kantoor een 'getuigschrift dubbele vrijstelling roerende voorheffing' invult.

Inhouding roerende voorheffing door de bank

Op de interesten boven het grensbedrag moet de bank 15% roerende voorheffing inhouden. Die roerende voorheffing is voor particulieren 'bevrijdend'. Dat wil zeggen dat er op die interesten geen personenbelasting meer verschuldigd is.

Voorbeeld voor een individuele rekening

500 Failed to serve request.

Failed to serve request.