Spaarrekening voor kind

Geef een kind een steuntje in de rug

Spaarrekening voor kind

Geef een kind een steuntje in de rug

Je wilt sparen voor je kind, kleinkind of petekind en toch altijd zelf kunnen beslissen wat je met het gespaarde tegoed doet? De KBC-Start2Save4 en KBC-Groeispaarrekening bieden je de flexibiliteit die je zoekt:

  • op elk moment controle over je spaarcenten
  • je bepaalt zelf wanneer je het spaargeld overdraagt
  • keuze uit twee spaarrekeningen

KBC-Start2Save4 en de KBC-Groeispaarrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen met derdenbeding van KBC Bank NV België. Beide spaarrekeningen zijn producten van bepaalde duur en worden beheerst door het Belgisch recht. KBC-Start2Save4 staat op naam van één natuurlijke persoon. Je kunt maar één spaarrekening KBC-Start2Save4 openen per begunstigde. Sparen op een KBC-Start2Save4 kan alleen met een maandelijkse automatische spaaropdracht: maximaal één, met een vast bedrag van maximaal 500 euro. De KBC-Groeispaarrekening staat op naam van één of meerdere natuurlijke personen. 

Welke spaarrekening kiezen?

Welke spaarrekening je kiest, hangt af van hoe je wilt sparen en met welk rendement.

  • Wil je elke maand een vast bedrag sparen met een hoger rendement?
  • Zet je liever eenmalig een groter bedrag opzij?
  • Of wil je liever maar af en toe (bij)sparen 

Deze tabel helpt je een keuze te maken. De vermelde rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De RV bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

  KBC-Start2Save4
KBC-Groeispaarrekening
Basisrente 0,60%
0,01%
Getrouwheidspremie
0,15% 0,10%
Bedrag
vast (max. 500 euro euro)
variabel
Frequentie Maandelijks Wanneer je wilt
Gratis spaarrekening

Automatisch sparen verplicht mogelijk
Fiscaal voordelig voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.880 euro rente per jaar (inkomsten 2016) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
Risico Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loopt je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de KBC-brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
  Op al deze spaarrekeningen is het Belgisch recht van toepassing.
Meer info
Essentiële spaardersinformatie Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een KBC-Start2Save, een KBC-Start2Save4, een KBC-Spaarrekening of KBC-Groeispaarrekening opent. Het is ook kosteloos verkrijgbaar in je KBC-bankkantoor.
Klachten Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, 0800 62 084 en/of met ombudsman@ombudsfin.be.
  Open online Open online